Leveringsprogram

Sortiment
Frekvensomformer
Typeidentifikator
DA1
Måledriftsspenning [Ue]
400 V AC, 3-faser
480 V AC, 3-faser
Utgangsspenning ved Ue [U2]
400 V AC, 3-faser
480 V AC, 3-faser
Nettspenning (50/60Hz) [ULN]
380 (-10%) - 480 (+10%) V
Nominell strøm [Ie]
ved 150 % overlast [Ie]
2.2 A
Anvisning
Nominell strøm ved en bryterfrekvens på 8 kHz og en omgivelsestemperatur på +50 °C
Tilordnet motoreffekt
Anvisning
for normale fire-polede vekselstrøm-asynkronmotorer med innvendig og utvendig ventilasjon med 1500 min-1 ved 50 Hz eller 1800 min-1 ved 60 Hz
Anvisning
Overlastsyklus i 60 s per 600 s
Anvisning
ved 400 V, 50 Hz
150 % overlast [P]
0.75 kW
150 % overlast [IM]
1.9 A
Anvisning
ved 440 - 480 V, 60 Hz
150 % overlast [P]
1 HP
150 % overlast [IM]
2.1 A
Kapslingsklasse
IP20/NEMA0
Kabeltilkobling/Feltbuss (montert)
OP-Bus (RS485)/Modbus RTU, CANopen®
Feltbussforbindelse (valgfri)
Ethernet IP
DeviceNet
PROFIBUS
PROFINET
Modbus-TCP
EtherCAT
SmartWire-DT
Utstyr
Radiostøyfilter
Bremse-chopper
ekstra kretskortvern
7-segment-visning
Parametrisering
Tastatur
Feltbuss
drivesConnect
drivesConnect mobile (App)
Størrelse
FS2
Tilkobling til SmartWire-DT
ja
i forbindelse med DX-NET-SWD1 SmartWire DT-modul

Tekniske data

Generelt
Standarder og bestemmelser
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
EMC requirements: IEC/EN 61800-3
Safety requirements: IEC/EN 61800-5-1
Sertifiseringer
CE, UL, cUL, RCM, UkrSEPRO, EAC
Utførelseskvalitet
RoHS, ISO 9001
Klimamotstandsdyktighet [ρw]
< 95 %, gjennomsnittlig relativ fuktighet (RH), ikke kondenserende, ikke korrosiv %
Luftkvalitet
3C2, 3S2
OmgivelsestemperaturOmgivelsestemperatur ved drift min.
-10 °C
OmgivelsestemperaturOmgivelsestemperatur ved drift maks.
+50 °C
Omgivelsestemperatur
Drift (med 150 % overlast)
OmgivelsestemperaturLagring [ϑ]
-40 - +60 °C
RadiointerferensnivåRadiostøyklasse (EMC)
C2, C3; avhengig av motorkabellengde, tilkoblingseffekten og omgivelsene. Eventuelt kan det være behov for radiostøyfilter (tilleggsutstyr).
RadiointerferensnivåOmgivelser (EMC)
1. og 2. omgivelse iht. EN 61800-3
Radiointerferensnivåmaksimal motorkabellengde [I]
C2 ≤ 5 m
C3 ≤ 25 m m
Monteringsposisjon
loddrett
Monteringshøyde
0 - 1000 m over NN
over 2000 m med 1 % lastreduksjon per 100 m
maks. 4000 m m
Kapslingsklasse
IP20/NEMA0
Berøringsvern
BGV A3 (VBG4, finger- og håndtrykksikker)
Hovedstrømskrets
innmatningMåledriftsspenning [Ue]
400 V AC, 3-faser
480 V AC, 3-faser
innmatningNettspenning (50/60Hz) [ULN]
380 (-10%) - 480 (+10%) V
innmatningInngangsstrøm (150 % overlast) [ILN]
3.5 A
innmatningNettype
Vekselstrømsnett med jordet midtpunkt
innmatningnettfrekvens [fLN]
50/60 Hz
innmatningfrekvensområde [fLN]
48 - 62 Hz
innmatningNettinnkoblingshyppighet
maksmalt én gang hvert 30. sekund
StrømdelFunksjon
Frekvensomformer med intern DC-link og IGBT-vekselretter
StrømdelOverlaststrøm (150 % overlast) [IL]
3.3 A
Strømdelmaks. startstrøm (High Overload) [IH]
200 %
StrømdelMerknad om den maks. startstrømmen
i 4 sekunder hvert 40. sekund
StrømdelUtgangsspenning ved Ue [U2]
400 V AC, 3-faser
480 V AC, 3-faser
StrømdelUtgangsfrekvens [f2]
0 - 50/60 (maks. 500) Hz
StrømdelBryterfrekvens [fPWM]
8
justerbar 4 - 24 (hørbar) kHz
StrømdelDriftsmodus
Spenning/frekvens-styring
Hastighetsstyring med slipkompensasjon
sensorløs vektorregulering (SLV)
valgfritt: Vektorregulering med tilbakeføring (CLV)
Strømdelfrekvensoppløsning (nominell verdi) [Δf]
0.1 Hz
StrømdelNominell strømved 150 % overlast [Ie]
2.2 A
StrømdelAnvisning
Nominell strøm ved en bryterfrekvens på 8 kHz og en omgivelsestemperatur på +50 °C
StrømdelVarmetapVarmetap ved nominell strøm Ie = 150 % [PV]
63.75 W
StrømdelVirkningsgrad [η]
91.5 %
Strømdelmaksimal lekkasjestrøm til jord (PE) uten motor [IPE]
4.65 mA
StrømdelUtstyr
Radiostøyfilter
Bremse-chopper
ekstra kretskortvern
7-segment-visning
StrømdelSikkerhetsfunksjon
STO (Safe Torque Off, SIL2, PLd Cat 3)
StrømdelStørrelse
FS2
MotoruttakAnvisning
for normale fire-polede vekselstrøm-asynkronmotorer med innvendig og utvendig ventilasjon med 1500 min-1 ved 50 Hz eller 1800 min-1 ved 60 Hz
MotoruttakAnvisning
Overlastsyklus i 60 s per 600 s
MotoruttakAnvisning
ved 400 V, 50 Hz
Motoruttak150 % overlast [P]
0.75 kW
MotoruttakAnvisning
ved 440 - 480 V, 60 Hz
Motoruttak150 % overlast [P]
1 HP
Motoruttakmaksimal tillatt kabellengde [I]
skjermet: 100
skjermet, med motordrossel: 200
uskjermet: 150
skjermet, med motordrossel: 300 m
MotoruttakTilsynelatende effektTilsynelatende effekt ved nominell drift 400 V [L]
1.52 kVA
MotoruttakTilsynelatende effektTilsynelatende effekt ved nominell drift 480 V [L]
1.83 kVA
MotoruttakBremsefunksjonBremsemoment standard
maks. 30 % MN
MotoruttakBremsefunksjonBremsemoment Likestrømsbremsing
maks. 100 % av kalibreringsdriftsstrømmen Ie, kan stilles inn
MotoruttakBremsefunksjonBremsemoment med ekstern bremsemotstand
maks. 100 % av nominell strøm Ie med ekstern bremsemotstand
MotoruttakBremsefunksjonminimal ekstern bremsemotstand [Rmin]
400 Ω
MotoruttakBremsefunksjonInnkoblingsterskel for bremsetransistoren [UDC]
780 V DC V
Kontrollseksjon
ekstern styrespenning [Uc]
24 V DC (maks. 100 mA) V
Spenningssettpunkt [Us]
10 V DC (maks. 10 mA) V
Analoginnganger
2, parametriserbar, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA
Analogutganger
2, parametriserbar, 0 - 10 V, 0/4 - 20 mA
Digitalinnganger
3, parametriserbar, maks. 30 V DC, maks. 5 ved ikke parametriserte analoge innganger
Digitalutganger
2, parametriserbar, 24 V DC
Reléutganger
2, parametriserbar, 1 lukker og 1 veksler, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1)
Kabeltilkobling/Feltbuss (montert)
OP-Bus (RS485)/Modbus RTU, CANopen®
Tilordnede koblings- og beskyttelsesenheten
NettilkoblingBeskyttelsesenhet (sikring eller automatisk kretsbryter)IEC (Type B, gG), 150 %
FAZ-B6/3
NettilkoblingBeskyttelsesenhet (sikring eller automatisk kretsbryter)UL (Class CC or J)
6 A
NettilkoblingNettkontaktor150 % overlast (CT/IH, ved 50 °C)
DILM7
NettilkoblingNettdrossel150 % overlast (CT/IH, ved 50 °C)
DX-LN3-006
NettilkoblingRadiostøyfilter (ekstern, 150 %)
DX-EMC34-008
NettilkoblingRadiostøyfilter, lite utladningsstrøm (ekstern, 150 %)
DX-EMC34-008-L
NettilkoblingMerknad om Radiostøyfilter
Alternativt eksternt radiostøyfilter for større motorledningslengder og ved bruk i andre EMC-omgivelser
MellomkretstilkoblingBremsemotstand10 % Innkoblingsvarighet (ED)
DX-BR400-0K4
MellomkretstilkoblingBremsemotstand20 % Innkoblingsvarighet (ED)
DX-BR400-0K4
MellomkretstilkoblingBremsemotstand40 % Innkoblingsvarighet (ED)
DX-BR400-0K4
MellomkretstilkoblingBremsemotstandMerknader om bremsemotstand:
Die Bremswiderstände sind auf Basis der höchsten Nennleistung des Frequenzumrichters zugeordnet. Weitere Bremswiderstände und Auslegungen (z. B. andere Einschaltdauer) auf Anfrage.
MotoruttakMotordrossel150 % overlast (CT/IH, ved 50 °C)
DX-LM3-008
MotoruttakSinusfilter150 % overlast (CT/IH , ved 50 °C)
DX-SIN3-004
MotoruttakAllpolet sinusfilter150 % overlast (CT/IH , ved 50 °C)
DX-SIN3-006-A

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
2.2 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
63.75 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-10 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+50 °C
Konstruksjonsdokumentasjon IEC/EN 61439
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.2 Korrosjonsbestandighet
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.1 Varmebestandighet med kappe
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.2 Motstand for isolasjonsmateriale ved vanlig varme
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.3 Motstand for isolasjonsmateriale ved uvanlig varme
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.4 Bestandighet mot UV-stråling
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.5 Løfting
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.6 Slagtest
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.7 Påskrifter
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.3 Kapslingsgrad for kapper
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.4 Luft- og krypestrømlengder
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.5 Beskyttelse mot elektrisk støt
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.6 Montering av driftsmidler
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.7 Innvendige strømkretser og forbindelser
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.8 Kabeltilkoblinger for ledere som føres inn utenfra
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.2 Arbeidsfrekvemt spenningsfasthet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.3 Støtspenningsfasthet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.4 Kontroll av kapper av isolasjonsmaterial
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.10 Oppvarming
Oppvarmingsberegningen ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Eaton leverer dataene for apparatenes varmetap.
10.11 Kortslutningsstyrke
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Standardene for bryterenhetene må følges.
10.12 Elektromagnetisk kompatibilitet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Standardene for bryterenhetene må følges.
10.13 Mekanisk funksjon
Kravene til apparatet er oppfylt hvis opplysningene i instruksjonsheftet (IL) er fulgt.

Tekniske data etter ETIM 7.0

Startapparater (EG000017) / Frekvensomformer (EC001857)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical drive / Static frequency converter / Static frequency converter = < 1 kV (ecl@ss10.0.1-27-02-31-01 [AKE177014])
Nettspenning fra/til
380 - 480 Volt
Nettfrekvens (verdi)
50/60 Hz
Antall faser inngang
3
Antall utgangsfaser
3
Maks utgangsfrekvens
500 Hertz
Maks. Utgangsspenning
500 Volt
Nominell utgangsstrøm I2N
2.2 Amp
Maks avgitt effekt ved kvadratisk belastning ved nominell utgangsspenning
0.75 Kilowatt
Maks avgitt effekt ved lineær belastning ved nominell utgangsspenning
0.75 Kilowatt
Relativ symmetrisk nettfrekvenstoleranse
10 Prosent
Relativ symmetrisk nettspenningstoleranse
10 Prosent
Antall analoge utganger
2
Antall analoge innganger
2
Antall digitale utganger
2
Antall digitale innganger
5
Med betjeningselement
Ja
Tillat brukt i industriområder
Ja
Tillat brukt i bolig og næringsområder
Ja
Støtter TCP/IP-protokoll
Nei
Støtter PROFIBUS-protokoll
Ja
Støtter CAN-protokoll
Ja
Støtter INTERBUS-protokoll
Nei
Støtter ASI-protokoll
Nei
Støtter EIB-protokoll
Nei
Støtter MODBUS-protokoll
Ja
Støtter Data-Highway-protokoll
Nei
Støtter DeviceNet-protokoll
Ja
Støtter SUCONET-protokoll
Nei
LON-protokoll
Nei
Støtter protokollen for PROFInet IO
Ja
Støtter protokollen for PROFInet CBA
Nei
Støtter SERCOS-protokoll
Nei
Støtter protokollen for Foundation Fieldbus
Nei
Støtter protokollen for Ethernet/IP
Ja
Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work
Nei
Støtter protokollen for DeviceNet Safety
Nei
Støtter INTERBUS Safety protokoll
Nei
Støtter protokollen for PROFIsafe
Nei
Støtter protokollen for SafetyBUS p
Nei
Støtter BACnett protokoll
Nei
Støtter protokoll for andre bussystemer
Ja
Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet
0
Antall HF-grensesnitt PROFINET
0
Antall hardware-grensesnitt RS232
0
Antall hardware-grensesnitt RS422
0
Antall hardware-grensesnitt RS485
1
Antall hardware-grensesnitt seriell TTY
0
Antall hardware-grensesnitt USB
0
Antall hardware-grensesnitt parallelle
0
Antall hardware-grensesnitt andre
0
Optisk grensesnitt
Nei
Med PC-tilkobling
Ja
Integrert bremsemotstand
Ja
Firkantdrift mulig
Nei
Type omformer
U-omformer
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA)
Andre
Høyde
231 Millimeter
Bredde
107 Millimeter
Dybde
186 Millimeter

Godkjenninger

Product Standards
UL 508C; CSA-C22.2 No. 14; IEC/EN61800-3; IEC/EN61800-5; CE marking
UL File No.
E172143
UL Category Control No.
NMMS, NMMS7
CSA File No.
UL report applies to both US and Canada
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada
Specially designed for North America
No
Suitable for
Branch circuits
Max. Voltage Rating
3~ 480 V AC IEC: TN-S UL/CSA: "Y" (Solidly Grounded Wey)
Degree of Protection
IEC: IP20

Dimensjoner

8230DIM-92