Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
0 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0.9 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+50 °C
0

Tekniske data etter ETIM 7.0

Enheter for skap- / overflatemontering (EG000062) / Analogt koblingsur for sikringsskap (EC002304)
Electric engineering, automation, process control engineering / Measurement technology, process measurement technology / Measuring appliance, time / Analogous time switch (ecl@ss10.0.1-27-20-01-09 [ACN651011])
Monteringsmetode
DIN-skinne
Antall kanaler
1
Matespenningsområde
230 - 230 Volt
Type matespenning
AC
Frekvens matespenning
50 - 50 Hertz
Gangreserve i timer
0
Gangreserve i år
0
Gangnøyaktighet per dag
0 Sekund
60 min. program
Nei
24 timers program
Ja
Ukesprogram
Nei
Årsprogram
Nei
Nettsynkronisering
Ja
Kvartsstyrt
Ja
Kontaktutførelse
Normalt åpen (NO)
Korteste omkoblingstid kanal 1
15 Minutt
Korteste omkoblingstid kanal 2
0 Minutt
Programskive oppdeling 1
15 Minutt
Programskive oppdeling 2
0 Minutt
Automatisk sommer-/vintertid omkobling
Nei
Manuell drift
Ja
Oppkobling forvalg
Ja
Nominell brytestrøm ved 250 V AC
16 Amp
Isolert brytekontakt
Ja
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Bredde i antall modulmellomrom
1
Bredde
17.5 Millimeter
Høyde
90 Millimeter
Dybde
65.5 Millimeter