Dodavatelský program

Základní funkce
Proudový chránič
Póly
4-pólové
Použití
xPole- spínací přístroje pro bytovou výstavbu a účelové stavby
Použití
Proudový chránič pro použití v obytných a komerčních instalacích
Jmenovitý pracovní proud [In]
40 A
Jmenovitá odolnost proti zkratu [Icn]
6 kA
Jmenovitý reziduální proud [IΔN]
0,1 A
Typ
Typ S
Vypínací
selektivně vypínající s…
Sortiment
PF6
Citlivost
citlivý na střídavý proud
odolnost proti rázovému proudu
odolnost proti rázovému proudu 5 kA

Technická data

Elektrický
Typy v souladu s
IEC/EN 61008
Normy a ustanovení
IEC/EN 61008
Jmenovité pracovní napětí [Ue] [Ue]jmenovité provozní napětí [Ue]
230/400 V AC
Jmenovitá frekvence [f]
50 Hz
Mezní hodnoty pracovního napětíZkušební obvod
184 - 440 V AC
Citlivost
citlivý na střídavý proud
Jmenovité izolační napětí [Ui ]
440 V
Jmenovité impulzní výdržné napětí [Uimp]
4 kV
Jmenovitá odolnost proti zkratu [Icn]
6 kA
Max. přípustná zálohová pojistkaZkrat [gG/gL]
63 A
Max. přípustná zálohová pojistkaPřetížení [gG/gL]
25 A
Jmenovitá odpojovací a spínací kapacita / jmenovitá zbytková odpojovací a spínací kapacita [Im / IΔm]
500 A
Max. záložní pojistka
25 A gL/gG
Maximální max. jako zařízení na ochranu proti zkratuZáložní pojistka
63 A gL
životnostElektrický [Počet sepnutí]
≧ 4000
životnostMechanický [Počet sepnutí]
≧ 20000
Reference
Pomocný spínač pro následnou instalaci
Z-HK 248432
Kontakt aktivačního signálu pro následnou instalaci
Z-NHK 248434
Dálkové ovládání a automatické spínací zařízení
Z-FW/LP 248296
Kompaktní skříň
KLV-TC-4 276241
Spínací blokáda
IS/SPE-1TE 101911
Sestava těsnicího krytu
Z-RC/AK-4TE 101062
Mechanický
Standardní přední rozměry
45 mm
Výška přístroje
80 mm
Vestavěná šířka
70 (4TE) mm
Montáž
Rychloupínací systém se 2 západkovými polohami pro montážní lištu DIN ČSN EN 60715
Stupeň krytí
IP20, IP40 s vhodným krytem
Horní a spodní část svorek
Otevřené / zvedací svorky
Svorková ochrana
bezpečný proti dotyku palce a dlaně, DGUV VS3, EN 50274
Svorkový průřezJednožilový
1,5 – 35 mm2
Svorkový průřezVícežilový
2 x 16 mm2
Tloušťka materiálu sběrnicového budiče
0.8 - 2 mm
Přípustná teplota pro skladování a přepravu
-35 - +60 °C
Klimatická odolnost
25-55 °C / relativní vlhkost dle normy IEC 60068-2 90-95 %
Tloušťka materiálu sběrnicového budičeTloušťka materiálu
0,8 – 2 mm

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
40 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
8.8 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
0 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+60 °C
Od 40 °C se maximální přípustný souvislý proud snižuje o 2,5 % na každý 1 °C
Ověření konstrukce ČSN EN 61439
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.2 Odolnost proti korozi
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.1 Tepelná odolnost pláště
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.2 Odolnost izolačních materiálů proti normálnímu teplu
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.3 Odolnost izolačního materiálu proti nadměrnému teplu
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.4 Odolnost proti UV záření
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.6 Nárazová zkouška
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí plášťů
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.4 Vzdušných vzdáleností a povrchových cest
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana před úrazem elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Instalace přístrojů
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Vnitřní proudové okruhy a spojení
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.8 Připojení pro vodiče přivedené zvenku
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.2 Provozní elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.3 Odolnost proti rázovému napětí
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.4 Zkouška plášťů z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.10 Zahřívání
Za výpočet zahřívání zodpovídá výrobce rozvaděčů. Firma Eaton dodává údaje k ztrátovému výkonu přístrojů.
10.11 Odolnost proti zkratu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.12 EMC
Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.13 Mechanické funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).

Technická data podle ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Residual current circuit breaker (RCCB) (EC000003)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Residual current protection system / Residual current circuit breaker (RCCB) (ecl@ss13-27-14-22-01 [AAB906019])
Number of poles
4
Rated voltage
400 V
Rated current
40 A
Rated fault current
0.1 A
Rated insulation voltage Ui
440 V
Rated impulse withstand voltage Uimp
4 kV
Power loss
W
Mounting method
DIN rail
Leakage current type
AC
Selective protection
Yes
Short-time delayed tripping
No
Short-circuit breaking capacity (Icw)
6 kA
Surge current capacity
0.25 kA
Voltage type
AC
With interlocking device
Yes
Frequency
50 Hz
Additional equipment possible
Yes
Degree of protection (IP)
IP20
Width in number of modular spacings
4
Built-in depth
69.5 mm
Ambient temperature during operating
-25 - 60 °C
Pollution degree
2
Connectable conductor cross section multi-wired
1.5 - 16 mm²
Connectable conductor cross section solid-core
1.5 - 35 mm²
RAL-number (similar)
7035
Explosion-proof
No