Program dostaw

Funkcja
Moduły WE/WY XI/ON
funkcja
Moduł płytkowy XN
Krótki opis
2 wyjścia analogowe
0/4 do 20 mA
Stosowane do
XN-S3T-SBB
XN-S3S-SBB

Dane Techniczne

Dane ogólne
Normy i przepisy
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
EN 61131-2
Izolacja galwaniczna
tak, poprzez transoptor
Temperatura otoczeniaTemperatura otoczenia, podczas pracy
0 - +55 °C
Temperatura otoczeniaPrzechowywanie, transport [ϑ]
-25 - +85 °C
Względna wilgotność powietrzawilgotność względna
5 - 95 % (indoor), Level RH-2, bez skraplania (w temperaturze składowania 45°C)
Mechaniczne warunki otoczeniaStopień ochrony
IP20
Mechaniczne warunki otoczeniaSpaliny
SO2: 10 (wilg. wzgl. < 75%, bez skraplania)
H2S: 1.0 (wilg. wzgl. < 75%, bez skraplania) ppm
Odporność na wibracje, warunki zastosowania
zgodnie z IEC/EN 60068-2-6
Wytrymałość udarowa mechaniczna
zgodnie z IEC 60068-2-27 g
Odporność na udar długotrwały (IEC/EN 60068-2-29)
zgodnie z IEC 60068-2-29
Wywrócenie i spadnięcie
zgodnie z IEC 60068-2-31, swobodne opadanie według IEC 60068-2-32
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)ESD [Wyładowanie powietrzne/stykowe]
EN 61000-4-2 kV
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)Pola elektromagnetyczne [(0,08…1) / (1,4…2) / (2…2,7) GHz ]
EN 61100-4-2 V/m
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)Burst
EN 61100-4-4
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)Udar
EN 61100-4-5
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)prąd źródłowy
EN 61100-4-6 V
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)Emisja zakłóceń (w postaci promieniowania, wysoka częstotliwość) [(30...230 MHz) / (230...1000 MHz)]
EN 55016-2-3 dB
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)Wariacje napięcia/Spadki napięć
EN 61131-2
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)Badanie typu (Type Test)
zgodnie z EN 61131-2
Dopuszczenia
CE, cULus
Pozostałe dane techniczne (katalog przeglądowy)
Analogowe moduły wejść
Wielkości pomiarowe
Prąd
Kanałów
2 Ilość
Napięcie znamionowe przez zacisk zasilający [UL]
24 V DC
Pobór prądu znamionowego z zacisku zasilania [IL]
≦ 50 mA
Znamionowy pobór prądu z wewnętrznej magistrali [IMB]
≦ 40 mA
Strata mocy
znam. 1 W
Błąd przesunięcia
≦ 0.1 %
Granica prądu podstawowego przy 23°C
< 0.2 %
Współczynnik temperatury
150 ppm/°C od wartości końcowej
Widok wartości pomiarowych
16 Bit Signed Integer
12 Bit Full Range z wyrównaniem do lewej
Analogowe moduły wyjść
Wielkości pomiarowe
Prąd
Kanałów
2 Ilość
Napięcie znamionowe przez zacisk zasilający [UL]
24 V DC
Pobór prądu znamionowego z zacisku zasilania [IL]
≦ 50 mA
Znamionowy pobór prądu z wewnętrznej magistrali [IMB]
≦ 40 mA
Strata mocy
znam. 1 W
Prąd wyjściowy
0/4 - 20 mA
Opór obciążeniowyobciążenie omowe
< 450 Ω
Opór obciążeniowyobciążenie indukcyjne
< 0,001 W
Częstotliwość przekazywania
≦ 200 Hz
Błąd przesunięcia
≦ 0.1 %
Granica prądu podstawowego przy 23°C
< 0.2 %
Współczynnik temperatury
150 ppm/°C od wartości końcowej
Czas narastania sygnałuobciążenie omowe
2 ms
Czas narastania sygnałuobciążenie indukcyjne
2 ms
Czas narastania sygnałuobciążenie pojemnościowe
0.5 ms
Widok wartości pomiarowych
16 Bit Signed Integer
12 Bit Full Range z wyrównaniem do lewej
Wyjścia cyfrowe
Kanałów
2 Ilość
Napięcie znamionowe przez zacisk zasilający [UL]
24 V DC
Pobór prądu znamionowego z zacisku zasilania (przy prądzie obciążenia = 0 mA) [IL]
≦ 50 mA
Znamionowy pobór prądu z wewnętrznej magistrali [IMB]
≦ 40 mA
Strata mocy [P]
typ. 1 W
obciążenie omowe
< 450 Ω
obciążenie indukcyjne
< 0,001 W
Wejścia cyfrowe
Kanałów
2 Ilość
Napięcie znamionowe przez zacisk zasilający [UL]
24 V DC
Pobór prądu znamionowego z zacisku zasilania [IL]
≦ 50 mA
Znamionowy pobór prądu z wewnętrznej magistrali [IMB]
≦ 40 mA
Strata mocy
znam. 1 W
Moduły przekaźnikowe
Napięcie znamionowe przez zacisk zasilający [UL]
24 V DC
Pobór prądu znamionowego z zacisku zasilania [IL]
≦ 50 mA
Znamionowy pobór prądu z wewnętrznej magistrali [IMB]
≦ 40 mA
Strata mocy [P]
typ. 1 W
moduł zasilania
Napięcie znamionowe przez zacisk zasilający [UL]
24 V DC
Pobór prądu znamionowego z zacisku zasilania [IL]
≦ 50 mA
Znamionowy pobór prądu z wewnętrznej magistrali [IMB]
≦ 40 mA
Strata mocy [P]
1 W
Moduł licznika
Kanałów
2 Ilość
Napięcie znamionowe przez zacisk zasilający [UL]
24 V DC
Pobór prądu znamionowego z zacisku zasilania [IL]
≦ 50 mA
Znamionowy pobór prądu z wewnętrznej magistrali [IMB]
≦ 40 mA
Strata mocy
znam. 1 W
Tryby pomiaru
Współczynnik temperatury
150 ppm/°C od wartości końcowej
Liczba bitów parametrów
3 (na kanał)
Interfejsy
Napięcie znamionowe przez zacisk zasilający [UL]
24 V DC
Pobór prądu znamionowego z zacisku zasilania [IL]
≦ 50 mA
Znamionowy pobór prądu z wewnętrznej magistrali [IMB]
≦ 40 mA
Strata mocy [P]
typ. 1 W
Liczba bajtów parametrów
3 (na kanał)

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
0 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs]
1 W
Zdolność oddawania straty mocy [Pve]
0 W
Robocza temperatura otoczenia min.
0 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+55 °C
Stopień ochrony
IP20
Certyfikat konstrukcji IEC/EN 61439
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.3.1 Wytrzymałość cieplna powłoki
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.3.2 Rezystancja materiału izolacyjnego przy normalnym cieple
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.3.3 Rezystancja materiału izolacyjnego przy nietypowym cieple
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.4 Wytrzymałość na działanie promieniowania UV
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.6 Kontrola odporności na uderzenia
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony powłok
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i prądów pełzających
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem elektrycznym
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.6 Montaż elementów eksploatacyjnych
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.7 Wewnętrzne obwody prądowe i połączenia
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.8 Przyłącza przewodów wchodzących z zewnątrz
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9 Właściwości izolacji10.9.2 Wytrzymałość elektryczna o częstotliwości roboczej
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9 Właściwości izolacji10.9.3 Odporność na napięcie udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9 Właściwości izolacji10.9.4 Sprawdzanie powłok z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.10 Nagrzanie
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
10.11 Odporność na zwarcia
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Spełnienie wymagań w aparacie jest jednoznaczne z przestrzeganiem instrukcji montażu (IL).

Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

Programmable logic controllers PLC (EG000024) / Fieldbus, decentr. periphery - analogue I/O module (EC001596)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Sterowanie / Sieć Fieldbus, rozproszone urządzenia peryferyjne / Sieć Fieldbus, rozpr. urządzenie peryf. - analogowy moduł wejść/wyjść (ecl@ss10.0.1-27-24-26-01 [BAA061014])
Supply voltage AC 50 Hz
0 - 0
Supply voltage AC 60 Hz
0 - 0
Napięcie zasilające dla DC
20.4 - 28.8
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Wejście, prąd
Nie
Wejście, napięcie
Nie
Input, resistor
Nie
Input, resistance thermometer
Nie
Wejście, termopara
Nie
Input signal, configurable
Nie
Resolution of the analogue inputs
0
Output, current
Tak
Output, voltage
Nie
Output signal configurable
Tak
Resolution of the analogue outputs
16
Liczba wejść analogowych
0
Liczba wyjść analogowych
2
Analogue inputs configurable
Nie
Analogue outputs configurable
Tak
Number of HW-interfaces industrial Ethernet
0
Number of interfaces PROFINET
0
Number of HW-interfaces RS-232
0
Number of HW-interfaces RS-422
0
Number of HW-interfaces RS-485
0
Number of HW-interfaces serial TTY
0
Number of HW-interfaces parallel
0
Number of HW-interfaces Wireless
0
Number of HW-interfaces USB
0
Number of HW-interfaces other
1
Supporting protocol for TCP/IP
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Supporting protocol for CAN
Nie
Supporting protocol for INTERBUS
Nie
Supporting protocol for ASI
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Supporting protocol for Data-Highway
Nie
Supporting protocol for DeviceNet
Nie
Supporting protocol for SUCONET
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Supporting protocol for PROFINET CBA
Nie
Supporting protocol for SERCOS
Nie
Supporting protocol for Foundation Fieldbus
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Supporting protocol for AS-Interface Safety at Work
Nie
Supporting protocol for DeviceNet Safety
Nie
Supporting protocol for INTERBUS-Safety
Nie
Supporting protocol for PROFIsafe
Nie
Supporting protocol for SafetyBUS p
Nie
Supporting protocol for other bus systems
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Radio standard GPRS
Nie
Radio standard GSM
Nie
Radio standard UMTS
Nie
IO link master
Nie
System accessory
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP20
Stopień ochrony (NEMA)
1
Rodzaj połączenia elektrycznego
Screw-/spring clamp connection
Fieldbus connection over separate bus coupler possible
Tak
Rail mounting possible
Tak
Wall mounting/direct mounting
Nie
Front built-in possible
Nie
Rack-assembly possible
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Appendant operation agent (Ex ia)
Nie
Appendant operation agent (Ex ib)
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Szerokość
12.6
Wysokość
74.1
Głębokość
55.4

Aprobaty

Product Standards
UL 508; CSA-C22.2 No. 142; IEC/EN 6113-2; CE marking
UL File No.
E205091
UL Category Control No.
NRAQ, NRAQ7
CSA File No.
UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.
2252-01, 2252-81
North America Certification
UL recognized, certified by UL for use in Canada
Specially designed for North America
No
Current Limiting Circuit-Breaker
No
Degree of Protection
IEC: IP20, UL/CSA Type: -

Wymiary

2725DIM-3
Łącze do katalogu przeglądowego