Leveringsprogram

Funksjon
I/O Moduler XI/ON
Funksjon
XN-skivemodul
Kort beskrivelse
2 analogutganger
0/4 til 20 mA
kan brukes for
XN-S3T-SBB
XN-S3S-SBB

Tekniske data

Generelt
Standarder og bestemmelser
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
EN 61131-2
Potensialskille
ja, via optikobler
OmgivelsestemperaturOmgivelsestemperatur, drift
0 - +55 °C
OmgivelsestemperaturLagring, transport [ϑ]
-25 - +85 °C
Relativ luftfuktighetrelativ fuktighet
5 - 95 % (innendørs), nivå RH-2, ikke-kondenserende (ved 45°C lagring)
Mekaniske omgivelsesbetingelserKapslingsklasse
IP20
Mekaniske omgivelsesbetingelserSkadelig gass
SO2: 10 (rel. fuktighet < 75 %, ingen kondensering)
H2S: 1,0 (rel. fuktighet < 75 %, ingen kondensering) ppm
Vibrasjonsfasthet, bruksbetingelser
I samsvar med IEC/EN 60068-2-6
Motstand mot mekanisk støt
i samsvar med IEC 60068-2-27 g
Varig motstand mot mekanisk støt (IEC/EN 60068-2-29)
etter IEC 60068-2-29
Tipp og velt
iht. IEC 60068-2-31, fritt fall iht. IEC 60068-2-32
Elektromagnetisk komptatibilitet (EMC)ESD [Luft-/kontaktutlading]
EN 61000-4-2 kV
Elektromagnetisk komptatibilitet (EMC)Elektromagnetiske felt [(0,08…1) / (1,4…2) / (2…2,7) GHz ]
EN 61100-4-2 V/m
Elektromagnetisk komptatibilitet (EMC)Støt
EN 61100-4-4
Elektromagnetisk komptatibilitet (EMC)Spenningsstøt
EN 61100-4-5
Elektromagnetisk komptatibilitet (EMC)Utstrålt
EN 61100-4-6 V
Elektromagnetisk komptatibilitet (EMC)Avgitt interferens (utstrålt, høyfrekvent) [(30...230 MHz) / (230...1000 MHz)]
EN 55016-2-3 dB
Elektromagnetisk komptatibilitet (EMC)Spenningsvariasjoner/spenningsfall
EN 61131-2
Elektromagnetisk komptatibilitet (EMC)Typetest (Type Test)
etter EN 61131-2
Godkjenninger
CE, cULus
Flere tekniske data (bla-katalog)
Analoge inngangsmoduler
Målbare størrelser
Strøm
kanaler
2 Antall
nominell spenning gjennom forsyningsklemme [UL]
24 V DC
Nominelt strømopptak fra forsyningsklemme [IL]
≦ 50 mA
Nominelt strømopptak på Modbus [IMB]
≦ 40 mA
Varmetap
typ. 1 W
Offsetfeil
≦ 0.1 %
Basisfeilgrense ved 23  C
< 0.2 %
Temperaturkoeffisient
150 ppm/°C av sluttverdien
måleverdivisning
16 Bit Signed Integer
12 Bit Full Range venstremontert
Analog utgangsmodul
Målbare størrelser
Strøm
kanaler
2 Antall
nominell spenning gjennom forsyningsklemme [UL]
24 V DC
Nominelt strømopptak fra forsyningsklemme [IL]
≦ 50 mA
Nominelt strømopptak på Modbus [IMB]
≦ 40 mA
Varmetap
typ. 1 W
Utgangsstrøm
0/4 - 20 mA
Shunt-resistorresistiv last
< 450 Ω
Shunt-resistorInduktiv last
< 0,001 H
Overføringsfrekvens
≦ 200 Hz
Offsetfeil
≦ 0.1 %
Basisfeilgrense ved 23  C
< 0.2 %
Temperaturkoeffisient
150 ppm/°C av sluttverdien
Gjenopprettingstidresistiv last
2 ms
GjenopprettingstidInduktiv last
2 ms
Gjenopprettingstidkapasitiv last
0.5 ms
måleverdivisning
16 Bit Signed Integer
12 Bit Full Range venstremontert
Digitale utganger
kanaler
2 Antall
nominell spenning gjennom forsyningsklemme [UL]
24 V DC
Nominelt strømopptak fra forsyningsklemme (ved laststrøm = 0 mA) [IL]
≦ 50 mA
Nominelt strømopptak på Modbus [IMB]
≦ 40 mA
Varmetap [P]
typ. 1 W
resistiv last
< 450 Ω
Induktiv last
< 0,001 H
Digitale innganger
kanaler
2 Antall
nominell spenning gjennom forsyningsklemme [UL]
24 V DC
Nominelt strømopptak fra forsyningsklemme [IL]
≦ 50 mA
Nominelt strømopptak på Modbus [IMB]
≦ 40 mA
Varmetap
typ. 1 W
Relémoduler
nominell spenning gjennom forsyningsklemme [UL]
24 V DC
Nominelt strømopptak fra forsyningsklemme [IL]
≦ 50 mA
Nominelt strømopptak på Modbus [IMB]
≦ 40 mA
Varmetap [P]
typ. 1 W
forsyningsmodul
nominell spenning gjennom forsyningsklemme [UL]
24 V DC
Nominelt strømopptak fra forsyningsklemme [IL]
≦ 50 mA
Nominelt strømopptak på Modbus [IMB]
≦ 40 mA
Varmetap [P]
1 W
Tellermodul
kanaler
2 Antall
nominell spenning gjennom forsyningsklemme [UL]
24 V DC
Nominelt strømopptak fra forsyningsklemme [IL]
≦ 50 mA
Nominelt strømopptak på Modbus [IMB]
≦ 40 mA
Varmetap
typ. 1 W
Måledriftstyper
Temperaturkoeffisient
150 ppm/°C av sluttverdien
Antall parameterbits
3 (per Kanal)
Grensesnitt
nominell spenning gjennom forsyningsklemme [UL]
24 V DC
Nominelt strømopptak fra forsyningsklemme [IL]
≦ 50 mA
Nominelt strømopptak på Modbus [IMB]
≦ 40 mA
Varmetap [P]
typ. 1 W
Antall parameterbytes
3 (per Kanal)

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
0 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
1 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
0 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+55 °C
Kapslingsklasse
IP20
Konstruksjonsdokumentasjon IEC/EN 61439
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.2 Korrosjonsbestandighet
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.1 Varmebestandighet med kappe
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.2 Motstand for isolasjonsmateriale ved vanlig varme
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.3 Motstand for isolasjonsmateriale ved uvanlig varme
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.4 Bestandighet mot UV-stråling
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.5 Løfting
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.6 Slagtest
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.7 Påskrifter
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.3 Kapslingsgrad for kapper
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.4 Luft- og krypestrømlengder
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.5 Beskyttelse mot elektrisk støt
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.6 Montering av driftsmidler
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.7 Innvendige strømkretser og forbindelser
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.8 Kabeltilkoblinger for ledere som føres inn utenfra
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.2 Arbeidsfrekvemt spenningsfasthet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.3 Støtspenningsfasthet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.4 Kontroll av kapper av isolasjonsmaterial
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.10 Oppvarming
Oppvarmingsberegningen ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Eaton leverer dataene for apparatenes varmetap.
10.11 Kortslutningsstyrke
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.12 Elektromagnetisk kompatibilitet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.13 Mekanisk funksjon
Kravene til apparatet er oppfylt hvis opplysningene i instruksjonsheftet (IL) er fulgt.

Tekniske data etter ETIM 8.0

Programmable logic controllers PLC (EG000024) / Feltbuss, desentralisert periferi - analog I/O-modul (EC001596)
Electric engineering, automation, process control engineering / Control / Field bus, decentralized peripheral / Field bus, decentralized peripheral - analogue I/O module (ecl@ss10.0.1-27-24-26-01 [BAA061014])
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz
0 - 0
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz
0 - 0
Forsyningsspenning ved DC
20.4 - 28.8
Type matespenning
DC
Inngang, strøm
Nei
Inngang, spenning
Nei
Inngang, motstand (resistor)
Nei
Inngang, resistanstermometer
Nei
Inngang, termoelement
Nei
Inngående signal, kan konfigureres
Nei
Analoge innganger, oppløsning (bit)
0
Utgang, strøm
Ja
Utgang, spenning
Nei
Utgående signal, kan konfigureres
Ja
Analoge utganger, oppløsning (bit)
16
Antall analoge innganger
0
Antall analoge utganger
2
Kofigurerbare Analoge innganger
Nei
Kofigurerbare Analogeutganger
Ja
Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet
0
Antall HF-grensesnitt PROFINET
0
Antall hardware-grensesnitt RS232
0
Antall hardware-grensesnitt RS422
0
Antall hardware-grensesnitt RS485
0
Antall hardware-grensesnitt seriell TTY
0
Antall hardware-grensesnitt parallelle
0
Antall HF-grensesnitt Trådløst
0
Antall hardware-grensesnitt USB
0
Antall hardware-grensesnitt andre
1
Støtter TCP/IP-protokoll
Nei
Støtter PROFIBUS-protokoll
Nei
Støtter CAN-protokoll
Nei
Støtter INTERBUS-protokoll
Nei
Støtter ASI-protokoll
Nei
Støtter EIB-protokoll
Nei
Støtter Modbus-protokoll
Nei
Støtter Data-Highway-protokoll
Nei
Støtter DeviceNet-protokoll
Nei
Støtter SUCONET-protokoll
Nei
LON-protokoll
Nei
Støtter protokollen for PROFInet IO
Nei
Støtter protokollen for PROFInet CBA
Nei
Støtter SERCOS-protokoll
Nei
Støtter protokollen for Foundation Fieldbus
Nei
Støtter protokollen for Ethernet/IP
Nei
Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work
Nei
Støtter protokollen for DeviceNet Safety
Nei
Støtter INTERBUS Safety protokoll
Nei
Støtter protokollen for PROFIsafe
Nei
Støtter protokollen for SafetyBUS p
Nei
Støtter protokoll for andre bussystemer
Ja
Radiostandard Bluetooth
Nei
Radiostandard WLAN 802.11
Nei
Standardnett GPRS
Nei
Standardnett GSM
Nei
Standardnett UMTS
Nei
IO link master
Nei
Systemtilbehør
Ja
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA)
1
Type strømtilkobling
Skruer-/fjærtrekkforbindelse
Feltbusstilkobling via separat busskobling, mulig
Ja
Skinnemontering er mulig
Ja
Vegg-/direktemontering mulig
Nei
Panelinnbygging mulig
Nei
Rack-montering mulig
Nei
For sikkerhetsfunksjoner
Nei
SIL iflg. IEC 61508
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1
Uten
Tilhørende drift (Ex ia)
Nei
Tilhørende drift (Ex ib)
Nei
Eksplosjonsvernskategori for gass
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv
Uten
Bredde
12.6
Høyde
74.1
Dybde
55.4

Godkjenninger

Product Standards
UL 508; CSA-C22.2 No. 142; IEC/EN 6113-2; CE marking
UL File No.
E205091
UL Category Control No.
NRAQ, NRAQ7
CSA File No.
UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.
2252-01, 2252-81
North America Certification
UL recognized, certified by UL for use in Canada
Specially designed for North America
No
Current Limiting Circuit-Breaker
No
Degree of Protection
IEC: IP20, UL/CSA Type: -

Dimensjoner

2725DIM-3
Lenke til bla-katalogen.