Dodavatelský program

Funkce
Moduly I/O XI/ON
Funkce
Deskový modul XN
Stručný popis
2 analogové výstupy
0/4 do 20 mA
Použitelný pro
XN-S3T-SBB
XN-S3S-SBB

Technická data

Všeobecně
Normy a ustanovení
ČSN EN 61000-6-2
ČSN EN 61000-6-4
ČSN EN 61131-2
Oddělení potenciálů
ano, přes optoelektronický vazební člen
Okolní teplotaTeplota prostředí, provoz
0 - +55 °C
Okolní teplotaSkladování, přeprava [ϑ]
-25 - +85 °C
Relativní vlhkostrelativní vlhkost
5 - 95 % (interiér), úroveň RH-2, žádná kondenzace (skladování při 45 °C)
Podmínky prostředí, mechanickéStupeň krytí
IP20
Podmínky prostředí, mechanickéŠkodlivý plyn
SO2: 10 (rel. vlhkost < 75%, bez kondenzace)
H2S: 1,0 (rel. vlhkost < 75%, bez kondenzace) ppm
Vibrační odpor, pracovní podmínky
Podle normy IEC/en 60068-2-6
Odolnost proti nárazu
podle ČSN EN 60068-2-27 g
Odolnost proti trvalému rázu (ČSN EN 60068-2-29)
podle normy ČSN EN 60068-2-29
Překlopení a převrácení
podle IEC 60068-2-31, volný pád podle IEC 60068-2-32
Elektromagnetická kompatibilita (EMK)ESD [Vzdušný / kontaktní výboj]
EN 61000-4-2 kV
Elektromagnetická kompatibilita (EMK)Elektromagnetické pole [(0,08…1) / (1,4…2) / (2…2,7) GHz ]
ČSN EN 61100-4-2 V/m
Elektromagnetická kompatibilita (EMK)zkouška odolnosti
ČSN EN 61100-4-4
Elektromagnetická kompatibilita (EMK)Rázový impuls
ČSN EN 61100-4-5
Elektromagnetická kompatibilita (EMK)přívod
ČSN EN 61100-4-6 V
Elektromagnetická kompatibilita (EMK)Vyzařované rušení (vyzařováno, s vysokou frekvencí) [(30...230 MHz) / (230...1000 MHz)]
ČSN EN 55016-2-3 dB
Elektromagnetická kompatibilita (EMK)Změny napětí / poklesy napětí
ČSN EN 61131-2
Elektromagnetická kompatibilita (EMK)Typová zkouška (type test)
podle EN 61131-2
Certifikace
CE, cULus
Další technické údaje (listovací katalog)
Analogové vstupní moduly
Měřicí veličiny
proud
Kanály
2 Počet
Jmenovité napětí na napájecí svorce [UL]
24 V DC
Údaje pro jmenovitý proud z napájecí svorky [IL]
≦ 50 mA
Jmenovitý odběr proudu ze sběrnicového modulu [IMB]
≦ 40 mA
ztrátový výkon
typ. 1 W
Chyba přesahu
≦ 0.1 %
Mez základní chyby při 23 °C
< 0.2 %
Teplotní koeficient
150 ppm/°C od konečné hodnoty
Zobrazení naměřené hodnoty
16 bitů, celé číslo se znaménkem
12 bitů, celý rozsah, zarovnané zleva
Analogové výstupní moduly
Měřicí veličiny
proud
Kanály
2 Počet
Jmenovité napětí na napájecí svorce [UL]
24 V DC
Údaje pro jmenovitý proud z napájecí svorky [IL]
≦ 50 mA
Jmenovitý odběr proudu ze sběrnicového modulu [IMB]
≦ 40 mA
ztrátový výkon
typ. 1 W
Výstupní proud
0/4 - 20 mA
Zatěžovací odporohmické zatížení
< 450 Ω
Zatěžovací odporindukční zátěž
< 0,001 h
Přenosová frekvence
≦ 200 Hz
Chyba přesahu
≦ 0.1 %
Mez základní chyby při 23 °C
< 0.2 %
Teplotní koeficient
150 ppm/°C od konečné hodnoty
Doba ustáleníohmické zatížení
2 ms
Doba ustáleníindukční zátěž
2 ms
Doba ustáleníkapacitní zátěž
0.5 ms
Zobrazení naměřené hodnoty
16 bitů, celé číslo se znaménkem
12 bitů, celý rozsah, zarovnané zleva
Digitální výstupy
Kanály
2 Počet
Jmenovité napětí na napájecí svorce [UL]
24 V DC
Údaje pro jmenovitý proud z napájecí svorky (při zátěžovém proudu = 0 mA) [IL]
≦ 50 mA
Jmenovitý odběr proudu ze sběrnicového modulu [IMB]
≦ 40 mA
Ztrátový výkon [P]
typ.1 W
ohmické zatížení
< 450 Ω
indukční zátěž
< 0,001 h
Digitální vstupy
Kanály
2 Počet
Jmenovité napětí na napájecí svorce [UL]
24 V DC
Údaje pro jmenovitý proud z napájecí svorky [IL]
≦ 50 mA
Jmenovitý odběr proudu ze sběrnicového modulu [IMB]
≦ 40 mA
ztrátový výkon
typ. 1 W
Reléové moduly
Jmenovité napětí na napájecí svorce [UL]
24 V DC
Údaje pro jmenovitý proud z napájecí svorky [IL]
≦ 50 mA
Jmenovitý odběr proudu ze sběrnicového modulu [IMB]
≦ 40 mA
Ztrátový výkon [P]
typ.1 W
Napájecí modul
Jmenovité napětí na napájecí svorce [UL]
24 V DC
Údaje pro jmenovitý proud z napájecí svorky [IL]
≦ 50 mA
Jmenovitý odběr proudu ze sběrnicového modulu [IMB]
≦ 40 mA
Ztrátový výkon [P]
1 W
Modul počitadla
Kanály
2 Počet
Jmenovité napětí na napájecí svorce [UL]
24 V DC
Údaje pro jmenovitý proud z napájecí svorky [IL]
≦ 50 mA
Jmenovitý odběr proudu ze sběrnicového modulu [IMB]
≦ 40 mA
ztrátový výkon
typ. 1 W
Druhy měření
Teplotní koeficient
150 ppm/°C od konečné hodnoty
Počet parametrických bitů
3 (každý kanál)
Rozhraní
Jmenovité napětí na napájecí svorce [UL]
24 V DC
Údaje pro jmenovitý proud z napájecí svorky [IL]
≦ 50 mA
Jmenovitý odběr proudu ze sběrnicového modulu [IMB]
≦ 40 mA
Ztrátový výkon [P]
typ.1 W
Počet parametrických byte
3 (každý kanál)

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
0 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
1 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
0 °C
Provozní teplota okolí max.
+55 °C
Stupeň krytí
IP20
Ověření konstrukce ČSN EN 61439
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.2 Odolnost proti korozi
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.1 Tepelná odolnost pláště
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.2 Odolnost izolačních materiálů proti normálnímu teplu
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.3 Odolnost izolačního materiálu proti nadměrnému teplu
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.4 Odolnost proti UV záření
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.6 Nárazová zkouška
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí plášťů
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.4 Vzdušných vzdáleností a povrchových cest
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana před úrazem elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Instalace přístrojů
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Vnitřní proudové okruhy a spojení
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.8 Připojení pro vodiče přivedené zvenku
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.2 Provozní elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.3 Odolnost proti rázovému napětí
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.4 Zkouška plášťů z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.10 Zahřívání
Za výpočet zahřívání zodpovídá výrobce rozvaděčů. Firma Eaton dodává údaje k ztrátovému výkonu přístrojů.
10.11 Odolnost proti zkratu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.12 EMC
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.13 Mechanické funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).

Technická data podle ETIM 8.0

Programmable logic controllers PLC (EG000024) / Fieldbus, decentr. periphery - analogue I/O module (EC001596)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Rízení / Sbernice pole, distribuovaná periferie / Sbernice pole, distr. perif. - analogový vstupní/výstupní modul (ecl@ss10.0.1-27-24-26-01 [BAA061014])
Supply voltage AC 50 Hz
0 - 0 V
Supply voltage AC 60 Hz
0 - 0 V
Supply voltage DC
20.4 - 28.8 V
Voltage type of supply voltage
DC
Input, current
No
Input, voltage
No
Input, resistor
No
Input, resistance thermometer
No
Input, thermocouple
No
Input signal, configurable
No
Resolution of the analogue inputs
0 Bit
Output, current
Yes
Output, voltage
No
Output signal configurable
Yes
Resolution of the analogue outputs
16 Bit
Number of analogue inputs
0
Number of analogue outputs
2
Analogue inputs configurable
No
Analogue outputs configurable
Yes
Number of HW-interfaces industrial Ethernet
0
Number of interfaces PROFINET
0
Number of HW-interfaces RS-232
0
Number of HW-interfaces RS-422
0
Number of HW-interfaces RS-485
0
Number of HW-interfaces serial TTY
0
Number of HW-interfaces parallel
0
Number of HW-interfaces Wireless
0
Number of HW-interfaces USB
0
Number of HW-interfaces other
1
Supporting protocol for TCP/IP
No
Supporting protocol for PROFIBUS
No
Supporting protocol for CAN
No
Supporting protocol for INTERBUS
No
Supporting protocol for ASI
No
Supporting protocol for KNX
No
Supporting protocol for Modbus
No
Supporting protocol for Data-Highway
No
Supporting protocol for DeviceNet
No
Supporting protocol for SUCONET
No
Supporting protocol for LON
No
Supporting protocol for PROFINET IO
No
Supporting protocol for PROFINET CBA
No
Supporting protocol for SERCOS
No
Supporting protocol for Foundation Fieldbus
No
Supporting protocol for EtherNet/IP
No
Supporting protocol for AS-Interface Safety at Work
No
Supporting protocol for DeviceNet Safety
No
Supporting protocol for INTERBUS-Safety
No
Supporting protocol for PROFIsafe
No
Supporting protocol for SafetyBUS p
No
Supporting protocol for other bus systems
Yes
Radio standard Bluetooth
No
Radio standard Wi-Fi 802.11
No
Radio standard GPRS
No
Radio standard GSM
No
Radio standard UMTS
No
IO link master
No
System accessory
Yes
Degree of protection (IP)
IP20
Degree of protection (NEMA)
1
Type of electric connection
Screw-/spring clamp connection
Fieldbus connection over separate bus coupler possible
Yes
Rail mounting possible
Yes
Wall mounting/direct mounting
No
Front built-in possible
No
Rack-assembly possible
No
Suitable for safety functions
No
SIL according to IEC 61508
None
Performance level according to EN ISO 13849-1
None
Appendant operation agent (Ex ia)
No
Appendant operation agent (Ex ib)
No
Explosion safety category for gas
None
Explosion safety category for dust
None
Width
12.6 mm
Height
74.1 mm
Depth
55.4 mm

aprobace,

Product Standards
UL 508; CSA-C22.2 No. 142; IEC/EN 6113-2; CE marking
UL File No.
E205091
UL Category Control No.
NRAQ, NRAQ7
CSA File No.
UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.
2252-01, 2252-81
North America Certification
UL recognized, certified by UL for use in Canada
Specially designed for North America
No
Current Limiting Circuit-Breaker
No
Degree of Protection
IEC: IP20, UL/CSA Type: -

Rozměry

2725DIM-3
Odkaz na listovací katalog