Leveringsprogram

Sortiment
I/O-system XI/ON
Funksjon
Tilkobling til feltkabling
Funksjon
Sokkelmoduler skive XI/ON
Tilkoblingsnivåer
3 tilkoblingsnivåer
Tilkoblingsteknikk
Fjærtrekklemmer
Funksjon
for skivemodul
Kort beskrivelse
Grunnmodul for mating av feltforsyningen
Grunnmodul for forsyning av gateway (med XN-BR-24VDC-D)
kan brukes for
XN-BR-24VDC-D
XN-PF-24VDC-D
XN-PF-120/230VAC-D

Tekniske data

Generelt
Standarder og bestemmelser
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
EN 61131-2
Potensialskille
ja, via optikobler
Omgivelsestemperatur
0 - +55 °C
relativ fuktighet
5 - 95 % (innendørs), nivå RH-2, ikke-kondenserende (ved 45°C lagring)
Skadelig gass
SO2: 10 (rel. fuktighet < 75 %, ingen kondensering)
H2S: 1,0 (rel. fuktighet < 75 %, ingen kondensering) ppm
Vibrasjonsfasthet, bruksbetingelser
I samsvar med IEC/EN 60068-2-6
Motstand mot mekanisk støt
i samsvar med IEC 60068-2-27 g
Varig motstand mot mekanisk støt (IEC/EN 60068-2-29)
etter IEC 60068-2-29
Tipp og velt
iht. IEC 60068-2-31, fritt fall iht. IEC 60068-2-32
Kapslingsklasse
IP20
Elektromagnetisk komptatibilitet (EMC)ESD [Luft-/kontaktutlading]
EN 61000-4-2 kV
Elektromagnetisk komptatibilitet (EMC)Elektromagnetiske felt [(0,08…1) / (1,4…2) / (2…2,7) GHz ]
EN 61100-4-2 V/m
Elektromagnetisk komptatibilitet (EMC)Støt
EN 61100-4-4
Elektromagnetisk komptatibilitet (EMC)Spenningsstøt
EN 61100-4-5
Elektromagnetisk komptatibilitet (EMC)Utstrålt
EN 61100-4-6 V
Elektromagnetisk komptatibilitet (EMC)Avgitt interferens (utstrålt, høyfrekvent) [(30...230 MHz) / (230...1000 MHz)]
EN 55016-2-3 dB
Elektromagnetisk komptatibilitet (EMC)Spenningsvariasjoner/spenningsfall
EN 61131-2
Elektromagnetisk komptatibilitet (EMC)Typetest (Type Test)
etter EN 61131-2
Godkjenninger
CE, cUL (evt. under bearbeidelse)
Flere tekniske data (bla-katalog)
koblingsklemmer
Måledata
iht. VDE 0611 del 1/8.92/

IEC/EN 60947-7-1
tilkoblingsteknikk i TOP-retning
fjærbelastet tilkobling/skrukobling
Avisoleringslengde
8 mm
Klemmeområde
maks. 0.5 - 2.5 mm2
Klembare ledere"e" entrådet H 07V-U
0,5 - 2,5 mm2
Klembare ledere"f" fintrådet H 07V-K
0,5 - 1,5 mm2
Klembare ledere"f" med hylser uten kunststoffkrage iht. DIN 46228-1 (hylser trykket fast gasstett)
0,5 - 1,5 mm2
Klembare ledere"f" med hylser med kunststoffkrage iht. DIN 46228-1 (hylser trykket fast gasstett)
0,5 - 1,5 mm2
Kaliberdor IEC/EN 60947-1
A1

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
0 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
0 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+55 °C
Kapslingsklasse
IP20
Konstruksjonsdokumentasjon IEC/EN 61439
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.2 Korrosjonsbestandighet
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.1 Varmebestandighet med kappe
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.2 Motstand for isolasjonsmateriale ved vanlig varme
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.3 Motstand for isolasjonsmateriale ved uvanlig varme
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.4 Bestandighet mot UV-stråling
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.5 Løfting
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.6 Slagtest
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.7 Påskrifter
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.3 Kapslingsgrad for kapper
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.4 Luft- og krypestrømlengder
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.5 Beskyttelse mot elektrisk støt
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.6 Montering av driftsmidler
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.7 Innvendige strømkretser og forbindelser
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.8 Kabeltilkoblinger for ledere som føres inn utenfra
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.2 Arbeidsfrekvemt spenningsfasthet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.3 Støtspenningsfasthet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.4 Kontroll av kapper av isolasjonsmaterial
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.10 Oppvarming
Oppvarmingsberegningen ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Eaton leverer dataene for apparatenes varmetap.
10.11 Kortslutningsstyrke
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.12 Elektromagnetisk kompatibilitet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.13 Mekanisk funksjon
Kravene til apparatet er oppfylt hvis opplysningene i instruksjonsheftet (IL) er fulgt.

Tekniske data etter ETIM 8.0

Programmable logic controllers PLC (EG000024) / Feltbuss, desentralisert periferi - monteringsramme (EC001598)
Electric engineering, automation, process control engineering / Control / Field bus, decentralized peripheral / Field bus, decentralized peripheral - module carrier (ecl@ss10.0.1-27-24-26-03 [BAA064013])
For integrert strømforsyning
Ja
Inngangsspenning ved AC 50 Hz
0 - 0
Inngangsspenning ved AC 60 Hz
0 - 0
Inngangsspenning ved DC
0 - 0
Type inngangsspenning
DC
Maks inngangsstrøm ved AC 50 Hz
0
Maks inngangsstrøm ved AC 60 Hz
0
Maks inngangsstrøm ved DC
0
Utgangsspenning ved AC 50 Hz
0 - 0
Utgangsspenning ved AC 60 Hz
0 - 0
Utgangsspenning ved DC
0 - 0
Type utgangsspenning
DC
Maks utgangsstrøm AC 50 Hz
0
Maks utgangsstrøm AC 60 Hz
0
Maks utgangsstrøm ved DC
0
Systemtilbehør
Ja
Antall pluggbare enheter
1
Med pluggbare moduler, digital I/O
Nei
Med pluggbare moduler, analog I/O
Nei
Med pluggbare moduler, kommunikasjonsmoduler
Nei
Med pluggbare moduler, funksjon og teknologi moduler
Nei
Med pluggbare moduler, Sentral-moduler
Ja
Med pluggbare moduler, andre
Ja
Skinnemontering er mulig
Ja
Vegg-/direktemontering mulig
Nei
Panelinnbygging mulig
Nei
Rack-montering mulig
Nei
For sikkerhetsfunksjoner
Nei
SIL iflg. IEC 61508
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1
Uten
Tilhørende drift (Ex ia)
Nei
Tilhørende drift (Ex ib)
Nei
Eksplosjonsvernskategori for gass
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv
Uten
Bredde
12.6
Høyde
49.9
Dybde
117.6