Program dostaw

Asortyment
Zespół WE/WY XI/ON
Funkcja
Rozszerzenia XI/ON
Funkcja
Moduły WE/WY
Cyfrowe moduły wejścia
funkcja
Moduł płytkowy XNE
Krótki opis
16 wejść cyfrowych, 24-V-DC
łączone przez plus

Dane Techniczne

Dane ogólne
Normy i przepisy
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
EN 61131-2
Izolacja galwaniczna
tak, poprzez transoptor
Temperatura otoczeniaTemperatura otoczenia, podczas pracy
0 - +55 °C
Temperatura otoczeniaPrzechowywanie, transport [ϑ]
-25 - +85 °C
Względna wilgotność powietrzawilgotność względna
5 - 95 % (indoor), Level RH-2, bez skraplania (w temperaturze składowania 45°C)
Mechaniczne warunki otoczeniaStopień ochrony
IP20
Mechaniczne warunki otoczeniaSpaliny
SO2: 10 (wilg. wzgl. < 75%, bez skraplania)
H2S: 1.0 (wilg. wzgl. < 75%, bez skraplania) ppm
Odporność na wibracje, warunki zastosowania
zgodnie z IEC/EN 60068-2-6
Wytrymałość udarowa mechaniczna
zgodnie z IEC 60068-2-27 g
Odporność na udar długotrwały (IEC/EN 60068-2-29)
zgodnie z IEC 60068-2-29
Wywrócenie i spadnięcie
zgodnie z IEC 60068-2-31, swobodne opadanie według IEC 60068-2-32
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)ESD [Wyładowanie powietrzne/stykowe]
EN 61000-4-2 kV
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)Pola elektromagnetyczne [(0,08…1) / (1,4…2) / (2…2,7) GHz ]
EN 61100-4-2 V/m
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)Burst
EN 61100-4-4
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)Udar
EN 61100-4-5
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)prąd źródłowy
EN 61100-4-6 V
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)Emisja zakłóceń (w postaci promieniowania, wysoka częstotliwość) [(30...230 MHz) / (230...1000 MHz)]
EN 55016-2-3 dB
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)Wariacje napięcia/Spadki napięć
EN 61131-2
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)Badanie typu (Type Test)
zgodnie z EN 61131-2
Dopuszczenia
CE, cULus
Pozostałe dane techniczne (katalog przeglądowy)
Zaciski
Dane znamionowe
zgodnie z VDE 0611 część 1/8.92/

IEC/EN 60947-7-1
Sposób podłączenia w kierunku TOP
Zaciski sprężynowe „Push-In”
Odcinek przewodu bez izolacji
8 mm
Obszar zacisku
maks. 0,14 - 1,5 mm2
Przewody zaciskowe"e" przewód pojedynczy H 07V-U
0,25 - 1,5 mm2
Przewody zaciskowe"f" Linka z tulejką H 07V-K
0,25 - 1,5 mm2
Przewody zaciskowe"f" z tulejkami bez kołnierzy z tworzywa sztucznego zgodnie z DIN 46228-1 (tulejki zaciśnięte gazoszczelnie)
0,25 - 1,5 mm2
Przewody zaciskowe"f" z tulejkami z kołnierzami z tworzywa sztucznego zgodnie z DIN 46228-1 (tulejki zaciśnięte gazoszczelnie)
0,25 - 0,75 mm2
Przewody zaciskowe"e" przewód pojedynczy H 07V-U
0,25 - 1,5 mm2
Przewody zaciskowe"f" Linka z tulejką H 07V-K
0,25 - 1,5 mm2
Przewody zaciskowe"f" z tulejkami bez kołnierzy z tworzywa sztucznego zgodnie z DIN 46228-1 (tulejki zaciśnięte gazoszczelnie)
0,25 - 1,5 mm2
Przewody zaciskowe"f" z tulejkami z kołnierzami z tworzywa sztucznego zgodnie z DIN 46228-1 (tulejki zaciśnięte gazoszczelnie)
0,25 - 0,75 mm2
Sprawdzian trzpieniowy IEC/EN 60947-1
A1
Analogowe moduły wejść
Kanałów
16 Ilość
Napięcie znamionowe przez zacisk zasilający [UL]
24 V DC
Pobór prądu znamionowego z zacisku zasilania [IL]
≦ 3 mA
Znamionowy pobór prądu z wewnętrznej magistrali [IMB]
≦ 15 mA
Strata mocy
< 2,5 W
Moduły podstawowebez połączenia C
już wbudowany
Analogowe moduły wyjść
Kanałów
16 Ilość
Napięcie znamionowe przez zacisk zasilający [UL]
24 V DC
Pobór prądu znamionowego z zacisku zasilania [IL]
≦ 3 mA
Znamionowy pobór prądu z wewnętrznej magistrali [IMB]
≦ 15 mA
Strata mocy
< 2,5 W
Moduły podstawowebez połączenia C
już wbudowany
Wyjścia cyfrowe
Kanałów
16 Ilość
Napięcie znamionowe przez zacisk zasilający [UL]
24 V DC
Pobór prądu znamionowego z zacisku zasilania (przy prądzie obciążenia = 0 mA) [IL]
≦ 3 mA
Znamionowy pobór prądu z wewnętrznej magistrali [IMB]
≦ 15 mA
Wejścia cyfrowe
Kanałów
16 Ilość
Napięcie znamionowe przez zacisk zasilający [UL]
24 V DC
Pobór prądu znamionowego z zacisku zasilania [IL]
≦ 3 mA
Znamionowy pobór prądu z wewnętrznej magistrali [IMB]
≦ 15 mA
Napięcie kontrolne izolacji [Ui]
500 V AC
Strata mocy
< 2,5 W
Napięcie wejścioweNapięcie wejściowe wartość znamionowa [Ue]
24 V DC napięcie stałe, V
Napięcie wejściowePoziom Low [UeL]
-UL - +5 V V
Napięcie wejściowePoziom wysoki [UeH]
11 - 30 V V
Prąd wejściowyNiski poziom/aktywny poziom [IeL]
-1 mA - 1,5 mA mA
Prąd wejściowyPoziom wysoki/poziom aktywny [IeH]
2 mA - 5 mA mA
Opóźnienie na wejściutzbocze wznoszące
< 150 µs
Opóźnienie na wejściutzbocze opadające
< 300 µs
Moduły podstawowebez połączenia C
już wbudowany
Moduły przekaźnikowe
Napięcie znamionowe przez zacisk zasilający [UL]
24 V DC
Pobór prądu znamionowego z zacisku zasilania [IL]
≦ 3 mA
Znamionowy pobór prądu z wewnętrznej magistrali [IMB]
≦ 15 mA
Moduły podstawowebez połączenia C
już wbudowany
moduł zasilania
Napięcie znamionowe przez zacisk zasilający [UL]
24 V DC
Pobór prądu znamionowego z zacisku zasilania [IL]
≦ 3 mA
Znamionowy pobór prądu z wewnętrznej magistrali [IMB]
≦ 15 mA
Moduł licznika
Kanałów
16 Ilość
Napięcie znamionowe przez zacisk zasilający [UL]
24 V DC
Pobór prądu znamionowego z zacisku zasilania [IL]
≦ 3 mA
Znamionowy pobór prądu z wewnętrznej magistrali [IMB]
≦ 15 mA
Strata mocy
< 2,5 W
Wejścia cyfrowe
Napięcie wejścioweNapięcie wejściowe wartość znamionowa [Ue]
24 V DC napięcie stałe, V
Napięcie wejściowePoziom Low [UeL]
-UL - +5 V V
Napięcie wejściowePoziom wysoki [UeH]
11 - 30 V V
Prąd wejściowyPoziom Low [IeL]
-1 mA - 1,5 mA mA
Prąd wejściowyPoziom wysoki [IeH]
2 mA - 5 mA mA
Interfejsy
Napięcie znamionowe przez zacisk zasilający [UL]
24 V DC
Pobór prądu znamionowego z zacisku zasilania [IL]
≦ 3 mA
Znamionowy pobór prądu z wewnętrznej magistrali [IMB]
≦ 15 mA
Uwagi

Zacisk zasilający (UL) dostarcza prąd do elektroniki modułu i czujników na wejściach. Całkowity prąd, potrzebny do każdego modułu, wynika z sumy wszystkich prądów częściowych.

Jedna część elektroniki modułu XI/ON zasilany jest napięciem magistrali modułu (5 V DC), podczas gdy druga część z zacisku zasilającego (UL).

Maksymalna dopuszczalna pojemność przewodu: 141 nF przy 79 V AC/50 Hz; 23 nF przy 265 V AC/50 Hz

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
0 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs]
2.5 W
Zdolność oddawania straty mocy [Pve]
0 W
Robocza temperatura otoczenia min.
0 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+55 °C
Stopień ochrony
IP20
Certyfikat konstrukcji IEC/EN 61439
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.3.1 Wytrzymałość cieplna powłoki
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.3.2 Rezystancja materiału izolacyjnego przy normalnym cieple
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.3.3 Rezystancja materiału izolacyjnego przy nietypowym cieple
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.4 Wytrzymałość na działanie promieniowania UV
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.6 Kontrola odporności na uderzenia
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony powłok
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i prądów pełzających
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem elektrycznym
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.6 Montaż elementów eksploatacyjnych
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.7 Wewnętrzne obwody prądowe i połączenia
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.8 Przyłącza przewodów wchodzących z zewnątrz
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9 Właściwości izolacji10.9.2 Wytrzymałość elektryczna o częstotliwości roboczej
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9 Właściwości izolacji10.9.3 Odporność na napięcie udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9 Właściwości izolacji10.9.4 Sprawdzanie powłok z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.10 Nagrzanie
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
10.11 Odporność na zwarcia
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Spełnienie wymagań w aparacie jest jednoznaczne z przestrzeganiem instrukcji montażu (IL).

Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

Programmable logic controllers PLC (EG000024) / Fieldbus, decentr. periphery - digital I/O module (EC001599)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Sterowanie / Sieć Fieldbus, rozproszone urządzenia peryferyjne / Sieć Fieldbus, rozpr. urządzenie peryf.- cyfrowy moduł wejść/wyjść (ecl@ss10.0.1-27-24-26-04 [BAA055014])
Supply voltage AC 50 Hz
0 - 0
Supply voltage AC 60 Hz
0 - 0
Napięcie zasilające dla DC
18 - 30
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Liczba wejść cyfrowych
16
Liczba wyjść cyfrowych
0
Digital inputs configurable
Nie
Digital outputs configurable
Nie
Prąd wejściowy dla sygnału 1
2
Dozwolone napięcie wejściowe
0 - 30
Rodzaj napięcia wejściowego
DC
Rodzaj wyjścia cyfrowego
Brak
Prąd wyjściowy
0
Permitted voltage at output
0 - 0
Rodzaj napięcia wyjściowego
DC
Ochrona przeciwzwarciowa, dostępne wyjścia
Nie
Number of HW-interfaces industrial Ethernet
0
Number of interfaces PROFINET
0
Number of HW-interfaces RS-232
0
Number of HW-interfaces RS-422
0
Number of HW-interfaces RS-485
0
Number of HW-interfaces serial TTY
0
Number of HW-interfaces parallel
0
Number of HW-interfaces Wireless
0
Number of HW-interfaces USB
0
Number of HW-interfaces other
1
With optical interface
Nie
Supporting protocol for TCP/IP
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Supporting protocol for CAN
Nie
Supporting protocol for INTERBUS
Nie
Supporting protocol for ASI
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Supporting protocol for Data-Highway
Nie
Supporting protocol for DeviceNet
Nie
Supporting protocol for SUCONET
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Supporting protocol for PROFINET CBA
Nie
Supporting protocol for SERCOS
Nie
Supporting protocol for Foundation Fieldbus
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Supporting protocol for AS-Interface Safety at Work
Nie
Supporting protocol for DeviceNet Safety
Nie
Supporting protocol for INTERBUS-Safety
Nie
Supporting protocol for PROFIsafe
Nie
Supporting protocol for SafetyBUS p
Nie
Supporting protocol for other bus systems
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Radio standard GPRS
Nie
Radio standard GSM
Nie
Radio standard UMTS
Nie
IO link master
Nie
System accessory
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie wtykowe
Time delay at signal exchange
0.1 - 0.3
Fieldbus connection over separate bus coupler possible
Tak
Rail mounting possible
Tak
Wall mounting/direct mounting
Nie
Front built-in possible
Nie
Rack-assembly possible
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Appendant operation agent (Ex ia)
Nie
Appendant operation agent (Ex ib)
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Szerokość
13
Wysokość
74.5
Głębokość
161.5

Aprobaty

Product Standards
UL 508; CSA-C22.2 No. 142; IEC/EN 6113-2; CE marking
UL File No.
E205091
UL Category Control No.
NRAQ, NRAQ7
CSA File No.
UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.
2252-01, 2252-81
North America Certification
UL recognized, certified by UL for use in Canada
Specially designed for North America
No
Current Limiting Circuit-Breaker
No
Degree of Protection
IEC: IP20, UL/CSA Type: -