Dodavatelský program

Funkce
Moduly I/O
Digitální vstupní moduly
Funkce
Deskový modul XNE
Stručný popis
16 digitálních vstupů, 24 V DC
kladné spínací napětí

Technická data

Všeobecně
Normy a ustanovení
ČSN EN 61000-6-2
ČSN EN 61000-6-4
ČSN EN 61131-2
Oddělení potenciálů
ano, přes optoelektronický vazební člen
Okolní teplotaTeplota prostředí, provoz
0 - +55 °C
Okolní teplotaSkladování, přeprava [ϑ]
-25 - +85 °C
Relativní vlhkostrelativní vlhkost
5 - 95 % (interiér), úroveň RH-2, žádná kondenzace (skladování při 45 °C)
Podmínky prostředí, mechanickéStupeň krytí
IP20
Podmínky prostředí, mechanickéŠkodlivý plyn
SO2: 10 (rel. vlhkost < 75%, bez kondenzace)
H2S: 1,0 (rel. vlhkost < 75%, bez kondenzace) ppm
Vibrační odpor, pracovní podmínky
Podle normy IEC/en 60068-2-6
Odolnost proti nárazu
podle ČSN EN 60068-2-27 g
Odolnost proti trvalému rázu (ČSN EN 60068-2-29)
podle normy ČSN EN 60068-2-29
Překlopení a převrácení
podle IEC 60068-2-31, volný pád podle IEC 60068-2-32
Elektromagnetická kompatibilita (EMK)ESD [Vzdušný / kontaktní výboj]
EN 61000-4-2 kV
Elektromagnetická kompatibilita (EMK)Elektromagnetické pole [(0,08…1) / (1,4…2) / (2…2,7) GHz ]
ČSN EN 61100-4-2 V/m
Elektromagnetická kompatibilita (EMK)zkouška odolnosti
ČSN EN 61100-4-4
Elektromagnetická kompatibilita (EMK)Rázový impuls
ČSN EN 61100-4-5
Elektromagnetická kompatibilita (EMK)přívod
ČSN EN 61100-4-6 V
Elektromagnetická kompatibilita (EMK)Vyzařované rušení (vyzařováno, s vysokou frekvencí) [(30...230 MHz) / (230...1000 MHz)]
ČSN EN 55016-2-3 dB
Elektromagnetická kompatibilita (EMK)Změny napětí / poklesy napětí
ČSN EN 61131-2
Elektromagnetická kompatibilita (EMK)Typová zkouška (type test)
podle EN 61131-2
Certifikace
CE, cULus
Další technické údaje (listovací katalog)
Ukončení
Jmenovité údaje
podle VDE 0611 část 1/8.92/

ČSN EN 60947-7-1
Typy svorek ve směru NAHORU
Pružinové svorky push-in
Délka odizolování
8 mm
Svěrný rozsah
max. 0,14 - 1,5 mm2
Připojitelné vodiče„e“ jednodrátový H 07V-U
0,25 - 1,5 mm2
Připojitelné vodiče„f“ slaněný vodič H 07V-K
0,25 - 1,5 mm2
Připojitelné vodiče„f“ s dutinkami bez plastového lemu podle DIN 46228-1 (dutinky nalisované plynotěsně)
0,25 - 1,5 mm2
Připojitelné vodiče„f“ s dutinkami s plastovým lemem podle DIN 46228-1 (dutinky nalisované plynotěsně)
0,25 - 0,75 mm2
Připojitelné vodiče"e" plný H07V-U
0,25 - 1,5 mm2
Připojitelné vodiče"f" pružné H 07V-K
0,25 - 1,5 mm2
Připojitelné vodiče"f" s dutinkami bez plastového límce podle DIN 46228-1 (krimpované, plynotěsné dutinky)
0,25 - 1,5 mm2
Připojitelné vodiče"f" s dutinkami s plastovými límcem podle DIN 46228-1 (krimpované, plynotěsné dutinky)
0,25 - 0,75 mm2
Válečkový kalibr ČSN EN 60947-1
A1
Analogové vstupní moduly
Kanály
16 Počet
Jmenovité napětí na napájecí svorce [UL]
24 V DC
Údaje pro jmenovitý proud z napájecí svorky [IL]
≦ 3 mA
Jmenovitý odběr proudu ze sběrnicového modulu [IMB]
≦ 15 mA
ztrátový výkon
< 2,5 W
Základní modulybez spojení C
již integrováno
Analogové výstupní moduly
Kanály
16 Počet
Jmenovité napětí na napájecí svorce [UL]
24 V DC
Údaje pro jmenovitý proud z napájecí svorky [IL]
≦ 3 mA
Jmenovitý odběr proudu ze sběrnicového modulu [IMB]
≦ 15 mA
ztrátový výkon
< 2,5 W
Základní modulybez spojení C
již integrováno
Digitální výstupy
Kanály
16 Počet
Jmenovité napětí na napájecí svorce [UL]
24 V DC
Údaje pro jmenovitý proud z napájecí svorky (při zátěžovém proudu = 0 mA) [IL]
≦ 3 mA
Jmenovitý odběr proudu ze sběrnicového modulu [IMB]
≦ 15 mA
Digitální vstupy
Kanály
16 Počet
Jmenovité napětí na napájecí svorce [UL]
24 V DC
Údaje pro jmenovitý proud z napájecí svorky [IL]
≦ 3 mA
Jmenovitý odběr proudu ze sběrnicového modulu [IMB]
≦ 15 mA
Jmenovité izolační napětí [Ui]
500 V AC
ztrátový výkon
< 2,5 W
Vstupní napětíJmenovitá hodnota vstupního napětí [Ue]
24 V DC V DC
Vstupní napětíÚroveň Low [UeL]
-UL - +5 V V
Vstupní napětíÚroveň high [UeH]
11 - 30 V V
Vstupní proudNízká úroveň ⁄ aktivní úroveň [IeL]
-1 mA - 1,5 mA mA
Vstupní proudVysoká úroveň ⁄ aktivní úroveň [IeH]
2 mA - 5 mA mA
Vstupní prodlevatnáběžná hrana
< 150 µs
Vstupní prodlevatsestupná hrana
< 300 µs
Základní modulybez spojení C
již integrováno
Reléové moduly
Jmenovité napětí na napájecí svorce [UL]
24 V DC
Údaje pro jmenovitý proud z napájecí svorky [IL]
≦ 3 mA
Jmenovitý odběr proudu ze sběrnicového modulu [IMB]
≦ 15 mA
Základní modulybez spojení C
již integrováno
Napájecí modul
Jmenovité napětí na napájecí svorce [UL]
24 V DC
Údaje pro jmenovitý proud z napájecí svorky [IL]
≦ 3 mA
Jmenovitý odběr proudu ze sběrnicového modulu [IMB]
≦ 15 mA
Modul počitadla
Kanály
16 Počet
Jmenovité napětí na napájecí svorce [UL]
24 V DC
Údaje pro jmenovitý proud z napájecí svorky [IL]
≦ 3 mA
Jmenovitý odběr proudu ze sběrnicového modulu [IMB]
≦ 15 mA
ztrátový výkon
< 2,5 W
Digitální vstupy
Vstupní napětíJmenovitá hodnota vstupního napětí [Ue]
24 V DC V DC
Vstupní napětíÚroveň Low [UeL]
-UL - +5 V V
Vstupní napětíÚroveň high [UeH]
11 - 30 V V
Vstupní proudÚroveň Low [IeL]
-1 mA - 1,5 mA mA
Vstupní proudÚroveň high [IeH]
2 mA - 5 mA mA
Rozhraní
Jmenovité napětí na napájecí svorce [UL]
24 V DC
Údaje pro jmenovitý proud z napájecí svorky [IL]
≦ 3 mA
Jmenovitý odběr proudu ze sběrnicového modulu [IMB]
≦ 15 mA
Poznámky

Napájecí svorka (UL) dodává proud pro elektronický modul a pro senzory na výstupech. Celkový proud, který je nutný pro každý modul, se vypočítá ze součtu všech dílčích proudů.

Jedna část elektroniky modulu XI/ON je napájená napětím modulu sběrnice (5 V DC), druhá část z napájecí svorky (UL).

Maximální povolená kapacita kabelu: 141 nF při 79 V AC/50 Hz; 23 nF při 265 V AC/50 Hz

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
0 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
2.5 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
0 °C
Provozní teplota okolí max.
+55 °C
Stupeň krytí
IP20
Ověření konstrukce ČSN EN 61439
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.2 Odolnost proti korozi
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.1 Tepelná odolnost pláště
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.2 Odolnost izolačních materiálů proti normálnímu teplu
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.3 Odolnost izolačního materiálu proti nadměrnému teplu
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.4 Odolnost proti UV záření
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.6 Nárazová zkouška
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí plášťů
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.4 Vzdušných vzdáleností a povrchových cest
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana před úrazem elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Instalace přístrojů
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Vnitřní proudové okruhy a spojení
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.8 Připojení pro vodiče přivedené zvenku
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.2 Provozní elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.3 Odolnost proti rázovému napětí
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.4 Zkouška plášťů z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.10 Zahřívání
Za výpočet zahřívání zodpovídá výrobce rozvaděčů. Firma Eaton dodává údaje k ztrátovému výkonu přístrojů.
10.11 Odolnost proti zkratu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.12 EMC
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.13 Mechanické funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).

Technická data podle ETIM 8.0

Programmable logic controllers PLC (EG000024) / Fieldbus, decentr. periphery - digital I/O module (EC001599)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Rízení / Sbernice pole, distribuovaná periferie / Sbernice pole, distr. perif. - digitální vstupní/výstupní modul (ecl@ss10.0.1-27-24-26-04 [BAA055014])
Supply voltage AC 50 Hz
0 - 0 V
Supply voltage AC 60 Hz
0 - 0 V
Supply voltage DC
18 - 30 V
Voltage type of supply voltage
DC
Number of digital inputs
16
Number of digital outputs
0
Digital inputs configurable
No
Digital outputs configurable
No
Input current at signal 1
2 mA
Permitted voltage at input
0 - 30 V
Type of voltage (input voltage)
DC
Type of digital output
None
Output current
0 A
Permitted voltage at output
0 - 0 V
Type of output voltage
DC
Short-circuit protection, outputs available
No
Number of HW-interfaces industrial Ethernet
0
Number of interfaces PROFINET
0
Number of HW-interfaces RS-232
0
Number of HW-interfaces RS-422
0
Number of HW-interfaces RS-485
0
Number of HW-interfaces serial TTY
0
Number of HW-interfaces parallel
0
Number of HW-interfaces Wireless
0
Number of HW-interfaces USB
0
Number of HW-interfaces other
1
With optical interface
No
Supporting protocol for TCP/IP
No
Supporting protocol for PROFIBUS
No
Supporting protocol for CAN
No
Supporting protocol for INTERBUS
No
Supporting protocol for ASI
No
Supporting protocol for KNX
No
Supporting protocol for Modbus
No
Supporting protocol for Data-Highway
No
Supporting protocol for DeviceNet
No
Supporting protocol for SUCONET
No
Supporting protocol for LON
No
Supporting protocol for PROFINET IO
No
Supporting protocol for PROFINET CBA
No
Supporting protocol for SERCOS
No
Supporting protocol for Foundation Fieldbus
No
Supporting protocol for EtherNet/IP
No
Supporting protocol for AS-Interface Safety at Work
No
Supporting protocol for DeviceNet Safety
No
Supporting protocol for INTERBUS-Safety
No
Supporting protocol for PROFIsafe
No
Supporting protocol for SafetyBUS p
No
Supporting protocol for other bus systems
No
Radio standard Bluetooth
No
Radio standard Wi-Fi 802.11
No
Radio standard GPRS
No
Radio standard GSM
No
Radio standard UMTS
No
IO link master
No
System accessory
Yes
Degree of protection (IP)
IP20
Type of electric connection
Plug-in connection
Time delay at signal exchange
0.1 - 0.3 ms
Fieldbus connection over separate bus coupler possible
Yes
Rail mounting possible
Yes
Wall mounting/direct mounting
No
Front built-in possible
No
Rack-assembly possible
No
Suitable for safety functions
No
SIL according to IEC 61508
None
Performance level according to EN ISO 13849-1
None
Appendant operation agent (Ex ia)
No
Appendant operation agent (Ex ib)
No
Explosion safety category for gas
None
Explosion safety category for dust
None
Width
13 mm
Height
74.5 mm
Depth
161.5 mm

aprobace,

Product Standards
UL 508; CSA-C22.2 No. 142; IEC/EN 6113-2; CE marking
UL File No.
E205091
UL Category Control No.
NRAQ, NRAQ7
CSA File No.
UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.
2252-01, 2252-81
North America Certification
UL recognized, certified by UL for use in Canada
Specially designed for North America
No
Current Limiting Circuit-Breaker
No
Degree of Protection
IEC: IP20, UL/CSA Type: -

Rozměry

2725DIM-2
Odkaz na listovací katalog