Program dostaw

Funkcja
Moduły WE/WY XI/ON
funkcja
Moduł płytkowy XNE
Krótki opis
16 wyjść cyfrowych, 24 V DC/0.5 A
łączone przez plus

Dane Techniczne

Dane ogólne
Normy i przepisy
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
EN 61131-2
Izolacja galwaniczna
tak, poprzez transoptor
Temperatura otoczeniaTemperatura otoczenia, podczas pracy
0 - +55 °C
Temperatura otoczeniaPrzechowywanie, transport [ϑ]
-25 - +85 °C
Względna wilgotność powietrzawilgotność względna
5 - 95 % (indoor), Level RH-2, bez skraplania (w temperaturze składowania 45°C)
Mechaniczne warunki otoczeniaStopień ochrony
IP20
Mechaniczne warunki otoczeniaSpaliny
SO2: 10 (wilg. wzgl. < 75%, bez skraplania)
H2S: 1.0 (wilg. wzgl. < 75%, bez skraplania) ppm
Odporność na wibracje, warunki zastosowania
zgodnie z IEC/EN 60068-2-6
Wytrymałość udarowa mechaniczna
zgodnie z IEC 60068-2-27 g
Odporność na udar długotrwały (IEC/EN 60068-2-29)
zgodnie z IEC 60068-2-29
Wywrócenie i spadnięcie
zgodnie z IEC 60068-2-31, swobodne opadanie według IEC 60068-2-32
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)ESD [Wyładowanie powietrzne/stykowe]
EN 61000-4-2 kV
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)Pola elektromagnetyczne [(0,08…1) / (1,4…2) / (2…2,7) GHz ]
EN 61100-4-2 V/m
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)Burst
EN 61100-4-4
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)Udar
EN 61100-4-5
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)prąd źródłowy
EN 61100-4-6 V
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)Emisja zakłóceń (w postaci promieniowania, wysoka częstotliwość) [(30...230 MHz) / (230...1000 MHz)]
EN 55016-2-3 dB
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)Wariacje napięcia/Spadki napięć
EN 61131-2
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)Badanie typu (Type Test)
zgodnie z EN 61131-2
Dopuszczenia
CE, cULus
EAC
Pozostałe dane techniczne (katalog przeglądowy)
Zaciski
Dane znamionowe
zgodnie z VDE 0611 część 1/8.92/

IEC/EN 60947-7-1
Sposób podłączenia w kierunku TOP
Zaciski sprężynowe „Push-In”
Odcinek przewodu bez izolacji
8 mm
Obszar zacisku
maks. 0,14 - 1,5 mm2
Przewody zaciskoweWyjście zgodne z EN 61131-2
0,25 - 1,5 mm2
Przewody zaciskowePonowne włączenie po usunięciu zwarcia
0,25 - 1,5 mm2
Przewody zaciskoweOdporność na wibracje, warunki zastosowania
0,25 - 1,5 mm2
Przewody zaciskowe"f" z tulejkami z kołnierzami z tworzywa sztucznego zgodnie z DIN 46228-1 (tulejki zaciśnięte gazoszczelnie)
0,25 - 0,75 mm2
Przewody zaciskowe"e" przewód pojedynczy H 07V-U
0,25 - 1,5 mm2
Przewody zaciskowe"f" Linka z tulejką H 07V-K
0,25 - 1,5 mm2
Przewody zaciskowe"f" z tulejkami bez kołnierzy z tworzywa sztucznego zgodnie z DIN 46228-1 (tulejki zaciśnięte gazoszczelnie)
0,25 - 1,5 mm2
Przewody zaciskowe"f" z tulejkami z kołnierzami z tworzywa sztucznego zgodnie z DIN 46228-1 (tulejki zaciśnięte gazoszczelnie)
0,25 - 0,75 mm2
Sprawdzian trzpieniowy IEC/EN 60947-1
A1
Analogowe moduły wejść
Kanałów
16 Ilość
Napięcie znamionowe przez zacisk zasilający [UL]
24 V DC
Pobór prądu znamionowego z zacisku zasilania [IL]
≦ 3 mA
Znamionowy pobór prądu z wewnętrznej magistrali [IMB]
≦ 25 mA
Podłączane czujniki
obciążęnia rezystancyjne
odbiorniki indukcyjne
lampy
Analogowe moduły wyjść
Kanałów
16 Ilość
Napięcie znamionowe przez zacisk zasilający [UL]
24 V DC
Pobór prądu znamionowego z zacisku zasilania [IL]
≦ 3 mA
Znamionowy pobór prądu z wewnętrznej magistrali [IMB]
≦ 25 mA
Opór obciążeniowyobciążenie omowe
≧ 48 Ω
Opór obciążeniowyobciążenie indukcyjne
zgodnie z DC13 wg normy IEC 60947-5-1 W
Wyjścia cyfrowe
Kanałów
16 Ilość
Napięcie znamionowe przez zacisk zasilający [UL]
24 V DC
Pobór prądu znamionowego z zacisku zasilania (przy prądzie obciążenia = 0 mA) [IL]
≦ 3 mA
Znamionowy pobór prądu z wewnętrznej magistrali [IMB]
≦ 25 mA
Strata mocy [P]
typ. 2.5 W
Napięcie wyjściowePoziom wysoki [UH⁄UA]
> UL - 1 V DC
Prąd wyjściowyPoziom High (wartość nominalna) [IH]
0,5 A
Prąd wyjściowyPoziom High (dopuszczalny obszar) [IH]
< 1,0 A
Opóźnienie przy zmianie sygnału i obciążeniu omowymz poziomu Low na High
< 300 µs
Opóźnienie przy zmianie sygnału i obciążeniu omowymz poziomu High na Low
< 300 µs
Współczynnik równoczesności [%]
50 %, maks. 4 A g
można podłączać
obciążęnia rezystancyjne
odbiorniki indukcyjne
lampy
obciążenie omowe
≧ 48 Ω
obciążenie indukcyjne
zgodnie z DC13 wg normy IEC 60947-5-1 W
Obciążenie lampki [RLL]
≦ 6 W
Częstotliwość kluczowaniaprzy obciążeniu omowym [f]
100 Hz
Częstotliwość kluczowaniaprzy obciążeniu indukcyjnym
zgodnie z DC13 wg normy IEC 60947-5-1
Częstotliwość kluczowaniaCzęstotliwość załączania przy obciążeniu lampki [f]
≦ 10 Hz
Wyjście zgodne z EN 61131-2
odporne na zwarcie
Ponowne włączenie po usunięciu zwarcia [Ii]
samoczynnie
Wejścia cyfrowe
Kanałów
16 Ilość
Napięcie znamionowe przez zacisk zasilający [UL]
24 V DC
Pobór prądu znamionowego z zacisku zasilania [IL]
≦ 3 mA
Znamionowy pobór prądu z wewnętrznej magistrali [IMB]
≦ 25 mA
Moduły przekaźnikowe
Napięcie znamionowe przez zacisk zasilający [UL]
24 V DC
Pobór prądu znamionowego z zacisku zasilania [IL]
≦ 3 mA
Znamionowy pobór prądu z wewnętrznej magistrali [IMB]
≦ 25 mA
Strata mocy [P]
typ. 2.5 W
można podłączać
obciążęnia rezystancyjne
odbiorniki indukcyjne
lampy
Współczynnik równoczesności [g]
100 %
moduł zasilania
Napięcie znamionowe przez zacisk zasilający [UL]
24 V DC
Pobór prądu znamionowego z zacisku zasilania [IL]
≦ 3 mA
Znamionowy pobór prądu z wewnętrznej magistrali [IMB]
≦ 25 mA
Strata mocy [P]
2.5 W
Moduł licznika
Kanałów
16 Ilość
Napięcie znamionowe przez zacisk zasilający [UL]
24 V DC
Pobór prądu znamionowego z zacisku zasilania [IL]
≦ 3 mA
Znamionowy pobór prądu z wewnętrznej magistrali [IMB]
≦ 25 mA
Wyjścia cyfrowe
Prąd wyjściowyPoziom High (dopuszczalny obszar) [IH]
< 1,0 A
Prąd wyjściowyPoziom High (wartość nominalna) [IH]
0,5 A
Częstotliwość kluczowaniaCzęstotliwość załączania przy obciążeniu lampki [f]
≦ 10 Hz
Obciążenie lampki [RLL]
≦ 6 W
Odporność na zwarcia
odporne na zwarcie
Interfejsy
Napięcie znamionowe przez zacisk zasilający [UL]
24 V DC
Pobór prądu znamionowego z zacisku zasilania [IL]
≦ 3 mA
Znamionowy pobór prądu z wewnętrznej magistrali [IMB]
≦ 25 mA
Strata mocy [P]
typ. 2.5 W
Uwagi

Zacisk zasilający (UL) dostarcza prąd do elektroniki modułu i odbiorników na wyjściach. Łączny prąd potrzebny do każdego modułu, wynika z sumy wszystkich prądów składowych.

Jedna część elektroniki modułu XI/ON jest zasilana napięciem magistrali modułu (5 V DC), natomiast druga z zacisku zasilającego (UL).

W celu zwiększenia maksymalnego prądu wyjściowego do 1 A można połączyć równolegle dwa wyjścia.

Wskazówka na temat nagłówka tabeli

Dane prądu znamionowego z zacisku zasilania dotyczą prądu obciążenia = 0.

W przypadku obciążenia omowego: RLO < 1kΩ

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
0 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs]
2.5 W
Zdolność oddawania straty mocy [Pve]
0 W
Robocza temperatura otoczenia min.
0 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+55 °C
Stopień ochrony
IP20
Certyfikat konstrukcji IEC/EN 61439
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.3.1 Wytrzymałość cieplna powłoki
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.3.2 Rezystancja materiału izolacyjnego przy normalnym cieple
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.3.3 Rezystancja materiału izolacyjnego przy nietypowym cieple
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.4 Wytrzymałość na działanie promieniowania UV
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.6 Kontrola odporności na uderzenia
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony powłok
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i prądów pełzających
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem elektrycznym
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.6 Montaż elementów eksploatacyjnych
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.7 Wewnętrzne obwody prądowe i połączenia
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.8 Przyłącza przewodów wchodzących z zewnątrz
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9 Właściwości izolacji10.9.2 Wytrzymałość elektryczna o częstotliwości roboczej
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9 Właściwości izolacji10.9.3 Odporność na napięcie udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9 Właściwości izolacji10.9.4 Sprawdzanie powłok z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.10 Nagrzanie
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
10.11 Odporność na zwarcia
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Spełnienie wymagań w aparacie jest jednoznaczne z przestrzeganiem instrukcji montażu (IL).

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Przemysłowe Programowalne Sterowniki Logiczne  PLC (EG000024) / Fieldbus, system rozproszony - moduł wejść/wyjść cyfrowych (EC001599)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Sterowanie / Sieć Fieldbus, rozproszone urządzenia peryferyjne / Sieć Fieldbus, rozpr. urządzenie peryf.- cyfrowy moduł wejść/wyjść (ecl@ss10.0.1-27-24-26-04 [BAA055014])
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
0 - 0 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
0 - 0 V
Napięcie zasilające dla DC
18 - 30 V
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Liczba wejść cyfrowych
0
Liczba wyjść cyfrowych
16
Konfigurowalne wejścia cyfrowe
Nie
Konfigurowalne wyjścia analogowe
Nie
Prąd wejściowy dla sygnału 1
0 mA
Dozwolone napięcie wejściowe
0 - 0 V
Rodzaj napięcia wejściowego
DC
Rodzaj wyjścia cyfrowego
Inne
Prąd wyjściowy
0.5 A
Dozwolone napięcie wyjściowe
0 - 29 V
Rodzaj napięcia wyjściowego
DC
Ochrona przeciwzwarciowa, dostępne wyjścia
Tak
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
0
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych RS-232
0
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
0
Liczba złączy sprzętowych USB
0
Liczba złączy sprzętowych innych
1
Z interfejsem optycznym
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Tak
Obsługa protokołu CAN
Tak
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu MODBUS
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa innych protokołów
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
IO link master
Nie
Akcesoria systemowe
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk śrubowy/sprężynowy
Opóźnienie przy zmianie sygnału
0 - 0.1 ms
Połączenie magistrali możliwe przez oddzielny łącznik
Tak
Możliwość montażu na szynie
Tak
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Możliwy montaż panelowy
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
Brak
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Szerokość
13 mm
Wysokość
161.5 mm
Głębokość
74.5 mm

Aprobaty

Product Standards
UL 508; CSA-C22.2 No. 142; IEC/EN 6113-2; CE marking
UL File No.
E205091
UL Category Control No.
NRAQ, NRAQ7
CSA File No.
UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.
2252-01, 2252-81
North America Certification
UL recognized, certified by UL for use in Canada
Specially designed for North America
No
Current Limiting Circuit-Breaker
No
Degree of Protection
IEC: IP20, UL/CSA Type: -

Wymiary

2725DIM-2
Łącze do katalogu przeglądowego