Leveringsprogram

Funksjon
I/O Moduler XI/ON
Funksjon
XNE-skivemodul
Kort beskrivelse
16 digitalutganger, 24 V DC/0,5 A
plusskoblende

Tekniske data

Generelt
Standarder og bestemmelser
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
EN 61131-2
Potensialskille
ja, via optikobler
OmgivelsestemperaturOmgivelsestemperatur, drift
0 - +55 °C
OmgivelsestemperaturLagring, transport [ϑ]
-25 - +85 °C
Relativ luftfuktighetrelativ fuktighet
5 - 95 % (innendørs), nivå RH-2, ikke-kondenserende (ved 45°C lagring)
Mekaniske omgivelsesbetingelserKapslingsklasse
IP20
Mekaniske omgivelsesbetingelserSkadelig gass
SO2: 10 (rel. fuktighet < 75 %, ingen kondensering)
H2S: 1,0 (rel. fuktighet < 75 %, ingen kondensering) ppm
Vibrasjonsfasthet, bruksbetingelser
I samsvar med IEC/EN 60068-2-6
Motstand mot mekanisk støt
i samsvar med IEC 60068-2-27 g
Varig motstand mot mekanisk støt (IEC/EN 60068-2-29)
etter IEC 60068-2-29
Tipp og velt
iht. IEC 60068-2-31, fritt fall iht. IEC 60068-2-32
Elektromagnetisk komptatibilitet (EMC)ESD [Luft-/kontaktutlading]
EN 61000-4-2 kV
Elektromagnetisk komptatibilitet (EMC)Elektromagnetiske felt [(0,08…1) / (1,4…2) / (2…2,7) GHz ]
EN 61100-4-2 V/m
Elektromagnetisk komptatibilitet (EMC)Støt
EN 61100-4-4
Elektromagnetisk komptatibilitet (EMC)Spenningsstøt
EN 61100-4-5
Elektromagnetisk komptatibilitet (EMC)Utstrålt
EN 61100-4-6 V
Elektromagnetisk komptatibilitet (EMC)Avgitt interferens (utstrålt, høyfrekvent) [(30...230 MHz) / (230...1000 MHz)]
EN 55016-2-3 dB
Elektromagnetisk komptatibilitet (EMC)Spenningsvariasjoner/spenningsfall
EN 61131-2
Elektromagnetisk komptatibilitet (EMC)Typetest (Type Test)
etter EN 61131-2
Godkjenninger
CE, cULus
EAC
Flere tekniske data (bla-katalog)
koblingsklemmer
Måledata
iht. VDE 0611 del 1/8.92/

IEC/EN 60947-7-1
tilkoblingsteknikk i TOP-retning
Push-in fjærtrekklemmer
Avisoleringslengde
8 mm
Klemmeområde
maks. 0.14 - 1.5 mm2
Klembare ledereUtgang iht. EN 61131-2
0,25 - 1,5 mm2
Klembare ledereGjeninnkobling etter fjerning av kortslutningen
0,25 - 1,5 mm2
Klembare ledereVibrasjonsfasthet, bruksbetingelser
0,25 - 1,5 mm2
Klembare ledere"f" med hylser med kunststoffkrage iht. DIN 46228-1 (hylser trykket fast gasstett)
0,25 - 0,75 mm2
Klembare ledere"e" entrådet H 07V-U
0,25 - 1,5 mm2
Klembare ledere"f" fintrådet H 07V-K
0,25 - 1,5 mm2
Klembare ledere"f" med hylser uten kunststoffkrage iht. DIN 46228-1 (hylser trykket fast gasstett)
0,25 - 1,5 mm2
Klembare ledere"f" med hylser med kunststoffkrage iht. DIN 46228-1 (hylser trykket fast gasstett)
0,25 - 0,75 mm2
Kaliberdor IEC/EN 60947-1
A1
Analoge inngangsmoduler
kanaler
16 Antall
nominell spenning gjennom forsyningsklemme [UL]
24 V DC
Nominelt strømopptak fra forsyningsklemme [IL]
≦ 3 mA
Nominelt strømopptak på Modbus [IMB]
≦ 25 mA
sensorer som kan kobles til
resistive laster
induktive belastninger
Lampelaster
Analog utgangsmodul
kanaler
16 Antall
nominell spenning gjennom forsyningsklemme [UL]
24 V DC
Nominelt strømopptak fra forsyningsklemme [IL]
≦ 3 mA
Nominelt strømopptak på Modbus [IMB]
≦ 25 mA
Shunt-resistorresistiv last
≧ 48 Ω
Shunt-resistorInduktiv last
I samsvar med DC13 etter IEC 60947-5-1 H
Digitale utganger
kanaler
16 Antall
nominell spenning gjennom forsyningsklemme [UL]
24 V DC
Nominelt strømopptak fra forsyningsklemme (ved laststrøm = 0 mA) [IL]
≦ 3 mA
Nominelt strømopptak på Modbus [IMB]
≦ 25 mA
Varmetap [P]
typ. 2.5 W
UtgangsspenningNivå High [UH⁄UA]
> UL - 1 V DC
UtgangsstrømHigh-nivå (nominelt område) [IH]
0,5 A
UtgangsstrømHigh-nivå (tillatt område) [IH]
< 1,0 A
Forsinkelse ved signalbytte og resistiv lastfra Low- til High-nivå
< 300 µs
Forsinkelse ved signalbytte og resistiv lastfra High- til Low-nivå
< 300 µs
Nyttefaktor [%]
50 %, maks. 4 A g
de som kan kobles til er
resistive laster
induktive belastninger
Lampelaster
resistiv last
≧ 48 Ω
Induktiv last
I samsvar med DC13 etter IEC 60947-5-1 H
Lampelast [RLL]
≦ 6 W
Bryterfrekvensved resistiv last [f]
100 Hz
Bryterfrekvensved induktiv last
I samsvar med DC13 etter IEC 60947-5-1
BryterfrekvensBryterfrekvens ved lampelast [f]
≦ 10 Hz
Utgang iht. EN 61131-2
kortslutningssikker
Gjeninnkobling etter fjerning av kortslutningen [Ii]
automatisk
Digitale innganger
kanaler
16 Antall
nominell spenning gjennom forsyningsklemme [UL]
24 V DC
Nominelt strømopptak fra forsyningsklemme [IL]
≦ 3 mA
Nominelt strømopptak på Modbus [IMB]
≦ 25 mA
Relémoduler
nominell spenning gjennom forsyningsklemme [UL]
24 V DC
Nominelt strømopptak fra forsyningsklemme [IL]
≦ 3 mA
Nominelt strømopptak på Modbus [IMB]
≦ 25 mA
Varmetap [P]
typ. 2.5 W
de som kan kobles til er
resistive laster
induktive belastninger
Lampelaster
Nyttefaktor [g]
100 %
forsyningsmodul
nominell spenning gjennom forsyningsklemme [UL]
24 V DC
Nominelt strømopptak fra forsyningsklemme [IL]
≦ 3 mA
Nominelt strømopptak på Modbus [IMB]
≦ 25 mA
Varmetap [P]
2.5 W
Tellermodul
kanaler
16 Antall
nominell spenning gjennom forsyningsklemme [UL]
24 V DC
Nominelt strømopptak fra forsyningsklemme [IL]
≦ 3 mA
Nominelt strømopptak på Modbus [IMB]
≦ 25 mA
Digital-utganger
UtgangsstrømHigh-nivå (tillatt område) [IH]
< 1,0 A
UtgangsstrømHigh-nivå (nominelt område) [IH]
0,5 A
BryterfrekvensBryterfrekvens ved lampelast [f]
≦ 10 Hz
Lampelast [RLL]
≦ 6 W
Kortslutningsstyrke
kortslutningssikker
Grensesnitt
nominell spenning gjennom forsyningsklemme [UL]
24 V DC
Nominelt strømopptak fra forsyningsklemme [IL]
≦ 3 mA
Nominelt strømopptak på Modbus [IMB]
≦ 25 mA
Varmetap [P]
typ. 2.5 W
Merknader

Forsyningsklemmen (UL) leverer strømmen for nodeelektronikken og forbrukerne på utgangene. Den totale strømmen som trengs for hver node, beregnes ut fra summene av alle delstrømmer.

En del av elektronikken i XI/ON-noden forsynes av nodebusspenningen (5 V DC), den andre delen fra forsyningsklemmen (UL).

For å øke maksimal utgangsstrøm opp til 1 A kan det kobles to utganger parallelt.

Veiledning til tabellhode

Opplysningene for nominell strøm fra forsyningsklemme gjelder ved laststrøm = 0.

For resistiv last gjelder: RLO < 1 kΩ

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
0 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
2.5 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
0 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+55 °C
Kapslingsklasse
IP20
Konstruksjonsdokumentasjon IEC/EN 61439
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.2 Korrosjonsbestandighet
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.1 Varmebestandighet med kappe
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.2 Motstand for isolasjonsmateriale ved vanlig varme
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.3 Motstand for isolasjonsmateriale ved uvanlig varme
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.4 Bestandighet mot UV-stråling
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.5 Løfting
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.6 Slagtest
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.7 Påskrifter
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.3 Kapslingsgrad for kapper
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.4 Luft- og krypestrømlengder
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.5 Beskyttelse mot elektrisk støt
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.6 Montering av driftsmidler
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.7 Innvendige strømkretser og forbindelser
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.8 Kabeltilkoblinger for ledere som føres inn utenfra
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.2 Arbeidsfrekvemt spenningsfasthet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.3 Støtspenningsfasthet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.4 Kontroll av kapper av isolasjonsmaterial
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.10 Oppvarming
Oppvarmingsberegningen ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Eaton leverer dataene for apparatenes varmetap.
10.11 Kortslutningsstyrke
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.12 Elektromagnetisk kompatibilitet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.13 Mekanisk funksjon
Kravene til apparatet er oppfylt hvis opplysningene i instruksjonsheftet (IL) er fulgt.

Tekniske data etter ETIM 8.0

Programmable logic controllers PLC (EG000024) / Feltbuss, desentralisert periferi - digital I/O-modul (EC001599)
Electric engineering, automation, process control engineering / Control / Field bus, decentralized peripheral / Field bus, decentralized peripheral - digital I/O module (ecl@ss10.0.1-27-24-26-04 [BAA055014])
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz
0 - 0
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz
0 - 0
Forsyningsspenning ved DC
18 - 30
Type matespenning
DC
Antall digitale innganger
0
Antall digitale utganger
16
Kofigurerbare Digitale innganger
Nei
Kofigurerbare Digitale utganger
Nei
Inngangsstrøm (ved signal 1)
0
Tillatt spenning ved inngang
0 - 0
Type inngangsspenning
DC
Type digital utgang
Transistor
Utgangsstrøm
0,5
Tillatt spenning ved utgang
0 - 30
Type utgangsspenning
DC
Kortslutningsbeskyttelse, utganger tilgjengelig
Ja
Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet
0
Antall HF-grensesnitt PROFINET
0
Antall hardware-grensesnitt RS232
0
Antall hardware-grensesnitt RS422
0
Antall hardware-grensesnitt RS485
0
Antall hardware-grensesnitt seriell TTY
0
Antall hardware-grensesnitt parallelle
0
Antall HF-grensesnitt Trådløst
0
Antall hardware-grensesnitt USB
0
Antall hardware-grensesnitt andre
1
Optisk grensesnitt
Nei
Støtter TCP/IP-protokoll
Nei
Støtter PROFIBUS-protokoll
Nei
Støtter CAN-protokoll
Nei
Støtter INTERBUS-protokoll
Nei
Støtter ASI-protokoll
Nei
Støtter EIB-protokoll
Nei
Støtter Modbus-protokoll
Nei
Støtter Data-Highway-protokoll
Nei
Støtter DeviceNet-protokoll
Nei
Støtter SUCONET-protokoll
Nei
LON-protokoll
Nei
Støtter protokollen for PROFInet IO
Nei
Støtter protokollen for PROFInet CBA
Nei
Støtter SERCOS-protokoll
Nei
Støtter protokollen for Foundation Fieldbus
Nei
Støtter protokollen for Ethernet/IP
Nei
Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work
Nei
Støtter protokollen for DeviceNet Safety
Nei
Støtter INTERBUS Safety protokoll
Nei
Støtter protokollen for PROFIsafe
Nei
Støtter protokollen for SafetyBUS p
Nei
Støtter protokoll for andre bussystemer
Nei
Radiostandard Bluetooth
Nei
Radiostandard WLAN 802.11
Nei
Standardnett GPRS
Nei
Standardnett GSM
Nei
Standardnett UMTS
Nei
IO link master
Nei
Systemtilbehør
Ja
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Type strømtilkobling
Stikktilkobling
Tidsforsinkelse ved signalskifte
0.2 - 0.3
Feltbusstilkobling via separat busskobling, mulig
Ja
Skinnemontering er mulig
Ja
Vegg-/direktemontering mulig
Nei
Panelinnbygging mulig
Nei
Rack-montering mulig
Nei
For sikkerhetsfunksjoner
Nei
SIL iflg. IEC 61508
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1
Uten
Tilhørende drift (Ex ia)
Nei
Tilhørende drift (Ex ib)
Nei
Eksplosjonsvernskategori for gass
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv
Uten
Bredde
13
Høyde
74.5
Dybde
161.5

Godkjenninger

Product Standards
UL 508; CSA-C22.2 No. 142; IEC/EN 6113-2; CE marking
UL File No.
E205091
UL Category Control No.
NRAQ, NRAQ7
CSA File No.
UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.
2252-01, 2252-81
North America Certification
UL recognized, certified by UL for use in Canada
Specially designed for North America
No
Current Limiting Circuit-Breaker
No
Degree of Protection
IEC: IP20, UL/CSA Type: -

Dimensjoner

2725DIM-2
Lenke til bla-katalogen.