Program dostaw

Funkcja podstawowa
Zespolony wyłącznik różnicowoprądowy FI/LS
Bieguny
3-biegunowe
Rodzaj wyzwolenia
C
Aplikacja
Aparaty łączeniowe do budynków mieszkalnych i funkcjonalnych
Prąd znamionowy [In]
25 A
Znamionowa zdolność łączenia według IEC/EN 61009
10 kA
Znamionowy prąd różnicowy [IΔN]
0,03 A
Typ
Oznaczenia typów A
Wyzwolenie
jest s…
Asortyment
PKPM3
czułość
wrażliwy na prąd impulsowy
Dopuszczalny prąd impulsowy
warunkowo odporny na przepięcia 250 A

Dane Techniczne

elektryczny
Wersje zgodne z
IEC/EN 61009
Aktualne znaki jakości
zgodnie z nadrukiem
Tripping
non-delayed s…
znamionowe napięcie pracy [Ue]Znamionowe napięcie pracy [Ue]
230 V AC
częstotliwość znamionowa [f]
50 Hz
Znamionowe prądy różnicowe [IΔn]
30, 100 mA
Rated non-tripping current [IΔno]
0.5
czułość
wrażliwy na prąd impulsowy
Odporność na udar napięciowy [Uimp]
4 (1.2/50μs) kV
Maks. zabezpieczenie wstępneShort-circuit [gG/gL]
100 A
Charakterystyka
C
Selectivity Class
3
trwałośćelektryczny [Eksploatacja]
≧ 2000
trwałośćmechaniczny [Eksploatacja]
≧ 10000
mechaniczny
Wymiary montażowe zatyczki
45 mm
Wymiar gniazdka urządzenia
80 mm
Szerokość montażowa
70 (4JC) mm
Montaż
Trójstanowy suwak zatrzaskowy umożliwia wymontowanie z istniejącego zespołu przesuwu
Stopień ochrony
IP20, IP40 (po zabudowie)
Zaciski góra i dół
Twin-purpose terminals
ochrona zacisków
ochrona przed dotykiem palca i dłoni, DGUV VS3, EN 50274
Przekrój zacisków
żyły sztywne 1 × (1–25) mm2
Tightening torque of fixing screws
2 - 2.4 N/m
Grubość materiału szyn
0.8 - 2 mm
dopuszczalny zakres temperatur otoczenia
-25 - +40 °C
dopuszczalna temperatura składowania wzgl. transportu
-35 - +60 °C
Wytrzymałość klimatyczna
in accordance with IEC/EN 61009

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
25 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
9.4 W
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs]
0 W
Zdolność oddawania straty mocy [Pve]
0 W
Robocza temperatura otoczenia min.
-25 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+40 °C
0
Certyfikat konstrukcji IEC/EN 61439
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.3.1 Wytrzymałość cieplna powłoki
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.3.2 Rezystancja materiału izolacyjnego przy normalnym cieple
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.3.3 Rezystancja materiału izolacyjnego przy nietypowym cieple
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.4 Wytrzymałość na działanie promieniowania UV
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.6 Kontrola odporności na uderzenia
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony powłok
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i prądów pełzających
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem elektrycznym
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.6 Montaż elementów eksploatacyjnych
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.7 Wewnętrzne obwody prądowe i połączenia
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.8 Przyłącza przewodów wchodzących z zewnątrz
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9 Właściwości izolacji10.9.2 Wytrzymałość elektryczna o częstotliwości roboczej
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9 Właściwości izolacji10.9.3 Odporność na napięcie udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9 Właściwości izolacji10.9.4 Sprawdzanie powłok z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.10 Nagrzanie
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
10.11 Odporność na zwarcia
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.13 Działanie mechaniczne
Spełnienie wymagań w aparacie jest jednoznaczne z przestrzeganiem instrukcji montażu (IL).

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020) / Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym (EC000905)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Wyłącznik różnicowoprądowy / Kombinowany wyłącznik różnicowoprądowy/nadmiarowo-prądowy (ecl@ss10.0.1-27-14-22-07 [AFZ810015])
Liczba biegunów (całkowita)
3
Liczba biegunów
3
Napięcie znamionowe
400 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui
500 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp
4 kV
Prąd znamionowy
25 A
Znamionowy prąd różnicowy
0.03 A
Czułość
A
Klasa ograniczenia energii
3
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z EN 61009
10 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z IEC 60947-2
0 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączania Icn zgodnie z EN 61009-1
10 kA
Rodzaj charakterystyki wyłączania
Odporność na udar prądowy
0.25 kA
Rodzaj napięcia
AC
Częstotliwość
50 Hz
Charakterystyka wyzwalania
C
Jednocześnie rozłączany biegun N
Tak
Z blokadą
Nie
Kategoria przepięcia
3
Stopień zanieczyszczenia
2
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-25 - 40 °C
Szerokość wyrażona liczbą modułów
4
Głębokość wbudowania
70 mm
Do instalacji podtynkowych
Nie
Ochrona przed niepożądanym wyzwoleniem
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
1 - 25 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
1 - 25 mm²