Dodavatelský program

Základní funkce
Proudový chránič s nadproudovou ochranou
Póly
3-pólové
Spouštěcí charakteristika
C
Použití
Spínací přístroje pro bytovou výstavbu a účelové stavby
Jmenovitý pracovní proud [In]
25 A
Jmenovitá spínací schopnost podle ČSN EN 61009
10 kA
Jmenovitý reziduální proud [IΔN]
0,03 A
Typ
Typ A
Vypínací
nezpožděná s…
Sortiment
PKPM3
Citlivost
citlivý na střídavý i pulzující stejnosměrný reziduální proud
odolnost proti rázovému proudu
podmíněná odolnost proti rázovému proudu 250 A

Technická data

Elektrický
Types conform to
IEC/EN 61009
Current test marks
As per inscription
Tripping
non-delayed s…
Jmenovité pracovní napětí [Ue]Jmenovité provozní napětí [Ue]
230 V AC
Jmenovitá frekvence [f]
50 Hz
Jmenovité chybové proudy [IΔn ]
30, 100 mA
Rated non-tripping current [IΔno]
0.5
Citlivost
citlivý na střídavý i pulzující stejnosměrný reziduální proud
Jmenovité impulzní výdržné napětí [Uimp]
4 (1.2/50μs) kV
Max. přípustná zálohová pojistkaShort-circuit [gG/gL]
100 A
Characteristic
C
Selectivity Class
3
životnostElektrický [Počet sepnutí]
≧ 2000
životnostMechanický [Počet sepnutí]
≧ 10000
Mechanický
Standardní přední rozměry
45 mm
Výška přístroje
80 mm
Vestavěná šířka
70 (4TE) mm
Montáž
Stabilní západka umožňuje montáž ze stávajících spojů.
Stupeň krytí
IP20, IP40 (vestavěno)
Horní a spodní část svorek
Twin-purpose terminals
Svorková ochrana
bezpečný proti dotyku palce a dlaně, DGUV VS3, EN 50274
Připojovací průřezy
pevné vodiče 1 x (1–25) mm2
Tightening torque of fixing screws
2 - 2.4 N/m
Tloušťka materiálu sběrnicového budiče
0.8 - 2 mm
Přípustný rozsah okolní teploty
-25 - +40 °C
Přípustná teplota pro skladování a přepravu
-35 - +60 °C
Klimatická odolnost
in accordance with IEC/EN 61009

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
25 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
9.4 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
0 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+40 °C
0
Ověření konstrukce ČSN EN 61439
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.2 Odolnost proti korozi
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.1 Tepelná odolnost pláště
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.2 Odolnost izolačních materiálů proti normálnímu teplu
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.3 Odolnost izolačního materiálu proti nadměrnému teplu
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.4 Odolnost proti UV záření
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.6 Nárazová zkouška
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí plášťů
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.4 Vzdušných vzdáleností a povrchových cest
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana před úrazem elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Instalace přístrojů
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Vnitřní proudové okruhy a spojení
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.8 Připojení pro vodiče přivedené zvenku
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.2 Provozní elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.3 Odolnost proti rázovému napětí
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.4 Zkouška plášťů z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.10 Zahřívání
Za výpočet zahřívání zodpovídá výrobce rozvaděčů. Firma Eaton dodává údaje k ztrátovému výkonu přístrojů.
10.11 Odolnost proti zkratu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.12 EMC
Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.13 Mechanické funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).

Technická data podle ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Earth leakage circuit breaker (EC000905)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Elektroinstalacní zarízení, prístroj / Vypínac ochrany proti chybnému proudu / Vypínac ochrany proti chybnému proudu / vypínac ochrany vedení (ecl@ss10.0.1-27-14-22-07 [AFZ810015])
Number of poles (total)
3
Number of protected poles
3
Rated voltage
400 V
Rated insulation voltage Ui
500 V
Rated impulse withstand voltage Uimp
4 kV
Rated current
25 A
Rated fault current
0.03 A
Leakage current type
A
Current limiting class
3
Rated short-circuit breaking capacity acc. EN 61009
10 kA
Rated short-circuit breaking capacity IEC 60947-2
0 kA
Rated short-circuit breaking capacity Icn acc. EN 61009-1
10 kA
Disconnection characteristic
Surge current capacity
0.25 kA
Voltage type
AC
Frequency
50 Hz
Release characteristic
C
Concurrently switching N-neutral
Yes
With interlocking device
No
Over voltage category
3
Pollution degree
2
Ambient temperature during operating
-25 - 40 °C
Width in number of modular spacings
4
Built-in depth
70 mm
Suitable for flush-mounted installation
No
Anti-nuisance tripping version
No
Degree of protection (IP)
IP20
Connectable conductor cross section solid-core
1 - 25 mm²
Connectable conductor cross section multi-wired
1 - 25 mm²