Dodavatelský program

Sortiment
softstartér
Sortiment
DS7
Popis
s interními kontakty typu bypass
Funkce
Softstartér pro třífázovou zátěž
síťové napájecí napětí (50/60 Hz) [ULN]
200 - 480 V AC
Napájecí napětí [Us]
24 V AC/DC
Řídicí napětí [UC]
24 V AC
24 V DC
Přiřazený jmenovitý výkon motoru (standardní zapojení, řadové zapojení)
při 400 V, 50 Hz [P]
3 kW
při 460 V, 60 Hz [P]
5 HP
Jmenovitý pracovní proud
AC-53 [Ie]
7 a
jmenovité provozní napětí [Ue]
200 V
230 V
400 V
480 V
Připojení na SmartWire-DT
ne
Konstrukční velikost
FS1

Technická data

Všeobecně
Normy a ustanovení
IEC/EN 60947-4-2
UL 508
CSA22.2-14
Schválení
CE
Certifikace
UL
CSA
c-Tick
UkrSEPRO
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, konstantní podle normy IEC 60068-2-3
Vlhké teplo, konstantní podle normy IEC 60068-2-10
Okolní teplotaProvoz [ϑ]
-5 - +40
až 60 s 2% snížením výkonu pro zvýšení teploty v kelvinech °C
Okolní teplotaSkladování [ϑ]
-25 - +60 °C
Výška místa montáže
0 - 1000 m, kromě toho každých 100 m 1% snížení výkonu, max. 2000 m M
Poloha při montáži
svislá
Stupeň krytíStupeň krytí
IP20
Krycí lišta
bezpečné proti dotyku prstem nebo dlaní
Přepěťová kategorie/stupeň znečištění
II/2
Odolnost proti mechanickému rázu
8 g/11 ms
Odolnost proti otřesům podle 60721-3-2
2M2
Stupeň rádiového rušení (ČSN EN 55011)
B
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
0.35 W
Hmotnost
0.35 kg
Hlavní dráhy vodičů
Vstupní proud [Ue]
200 - 480 V AC
Síťová frekvence [fLN]
50/60 Hz
Jmenovitý pracovní proud [Ie ]AC-53 [Ie]
7 a
Přiřazený jmenovitý výkon motoru (standardní zapojení, řadové zapojení)při 230 V, 50 Hz [P]
1.5 kW
Přiřazený jmenovitý výkon motoru (standardní zapojení, řadové zapojení)při 400 V, 50 Hz [P]
3 kW
Přiřazený jmenovitý výkon motoru (standardní zapojení, řadové zapojení)při 200 V, 60 Hz [P]
2 HP
Přiřazený jmenovitý výkon motoru (standardní zapojení, řadové zapojení)při 230 V, 60 Hz [P]
2 HP
Přiřazený jmenovitý výkon motoru (standardní zapojení, řadové zapojení)při 460 V, 60 Hz [P]
5 HP
Přetěžovací cyklus podle ČSN EN 60947-4-2AC-53a
7 A: AC-53a: 3 - 5: 75 - 10
Přetěžovací cyklus podle ČSN EN 60947-4-2Interní kontakty pro přemostění
Jmenovitý zkratový výkonTyp koordinace "1"
PKM0-10 (+ CL-PKZ0)
Jmenovitý zkratový výkonTyp koordinace „2“ (navíc k pojistkám pro typ koordinace „1“)
3 x 170M1361
Pojistková základna (počet x díl č.)
3 x 170H1007
Svorkové výkony
Délky kabelůJednožilový
1 x (0,75 - 4)
2 x (0,75 - 2,5) mm2
Délky kabelůJemně slaněný vodič s dutinkou
1 x (0,75 - 2,5)
2 x (0,75 - 2,5) mm2
Délky kabelůPlný nebo slaněný vodič
18 - 10 AWG
Délky kabelůutahovací moment
1,2 Nm
Délky kabelůŠroubovák (PZ: pozidriv)
PZ2; 1 x 6 mm mm
Řídicí kabelyJednožilový
1 x (0,75 - 4)
2 x (0,75 - 2,5) mm2
Řídicí kabelyJemně slaněný vodič s dutinkou
1 x (0,75 - 2,5)
2 x (0,75 - 2,5) mm2
Řídicí kabelyJedno- nebo vícežilové
18 - 10 AWG
Řídicí kabelyutahovací moment
1,2 Nm
Řídicí kabelyŠroubovák
0,8 x 5,5

1 x 6 mm
Řídicí obvod
Digitální vstupyŘídicí napětíovládaní DC
24 V DC +10 %/- 15 % V DC
Digitální vstupyŘídicí napětíovládaní AC
24 V AC +10 %/- 15 % V AC
Digitální vstupySpotřeba proudu 24 Vexterní 24 V
1.6 mA
Digitální vstupyZapínací napětíProvozováno se stejnosměrným proudem
17.3 - 27 V DC
Digitální vstupyZapínací napětíProvozováno se střídavým proudem
17.3 - 27 V AC
Digitální vstupyVypínací napětí [x Us ]Provozováno se stejnosměrným proudem
0 - 3 V DC
Digitální vstupyVypínací napětí [x Us ]Provozováno se střídavým proudem
0 - 3 V AC
Digitální vstupyZapínací časovládaní DC
250 ms
Digitální vstupyZapínací časovládaní AC
250 ms
Digitální vstupyVypínací časovládaní DC
350 ms
Napájení regulátorunapětí [Us]
24 V AC/DC +10 %/- 15 % V
Napájení regulátoruodběr proudu [Ie]
< 50 mA
Napájení regulátoruUpozornění
Externí napájecí napětí
Reléový výstupPočet
1 (TOR)
Reléový výstuprozsah napětí
= Us V AC
Reléový výstupRozsah proudu AC-11
1 A, AC-11 a
Funkce měkkého startu
Časy rampyZrychlení
1 - 30 s
Časy rampyDoběh
0 - 30 s
Spouštěcí napětí (= vypínací napětí)
30100 %
Startovací sokl
30 - 100 %
Oblasti použitíOblasti použití
Měkký rozběh třífázových asynchronních motorů
Oblasti použitíJednofázové motory
Oblasti použitíTřífázové motory
Funkce
rychlé spínání (polovodičové stykače)
- (minimální doba náběhu 1s)
Funkce měkkého startu
Reverzační spouštěčová kombinace
je nutné externí řešení
Potlačení přechodových napětí při zapnutí
Potlačení podílů stejnosměrných proudů u motorů
Oddělení potenciálů mezi výkonovým dílem a ovládáním
Poznámky

Jmenovité impulzní výdržné napětí:

  • 1,2 µs/50 µs (doba náběhu / doba doběhu impulsů podle ČSN EN 60947‐2, popř. 3)
  • platí pro řídicí obvod / výkonový díl / kryt

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
7 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
0.35 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
0.35 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-5 °C
Provozní teplota okolí max.
+40 °C
Ověření konstrukce ČSN EN 61439
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.2 Odolnost proti korozi
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.1 Tepelná odolnost pláště
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.2 Odolnost izolačních materiálů proti normálnímu teplu
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.3 Odolnost izolačního materiálu proti nadměrnému teplu
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.4 Odolnost proti UV záření
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.6 Nárazová zkouška
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí plášťů
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.4 Vzdušných vzdáleností a povrchových cest
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana před úrazem elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Instalace přístrojů
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Vnitřní proudové okruhy a spojení
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.8 Připojení pro vodiče přivedené zvenku
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.2 Provozní elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.3 Odolnost proti rázovému napětí
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.4 Zkouška plášťů z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.10 Zahřívání
Za výpočet zahřívání zodpovídá výrobce rozvaděčů. Firma Eaton dodává údaje k ztrátovému výkonu přístrojů.
10.11 Odolnost proti zkratu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.12 EMC
Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.13 Mechanické funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).

Technická data podle ETIM 9.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Soft starter (EC000640)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Load breakout, motor breakout / Semiconductor motor controller or soft starter (ecl@ss13-27-37-09-07 [ACO300016])
Rated operation current Ie at 40 °C Tu
7 A
Rated operating voltage Ue
230 - 480 V
Rated power three-phase motor, inline, at 230 V
1.5 kW
Rated power three-phase motor, inline, at 400 V
3 kW
Rated power three-phase motor, inside delta, at 230 V
0 kW
Rated power three-phase motor, inside delta, at 400 V
0 kW
Function
Single direction
Internal bypass
Yes
With display
No
Torque control
No
Rated surrounding temperature without derating
40 °C
Rated control supply voltage AC 50 Hz
24 - 24 V
Rated control supply voltage AC 60 Hz
24 - 24 V
Rated control supply voltage DC
24 - 24 V
Voltage type for actuating
AC/DC
Integrated motor overload protection
No
Release class
Other
Degree of protection (IP)
IP20
Degree of protection (NEMA)
1

aprobace,

Product Standards
IEC/EN 60947-4-2; GB 14048.6; UL 508; CSA-C22.2 No 0-M91; CSA-C22.2 No 14-05 CE marking
UL File No.
E251034
CSA File No.
2511305
CSA Class No.
321106
Specially designed for North America
No
Suitable for
Branch circuits
Current Limiting Circuit-Breaker
No
Max. Voltage Rating
480 V
Degree of Protection
IP20; UL/CSA Type 1