Program dostaw

Typ produktu
Akcesoria

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Instalacyjne systemy magistralne (EG000032) / Akcesoria do systemów magistralnych (EC001583)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Magistrala danych / Bus system (acc.) (ecl@ss10.0.1-27-14-31-54 [ACN506010])
Rodzaj akcesorium
Inne