Leveringsprogram

Sortiment
Frekvensomformer
Typeidentifikator
SVX
Måledriftsspenning [Ue]
400 V AC, 3-faser
480 V AC, 3-faser
500 V AC, 3-faser
Utgangsspenning ved Ue [U2]
400 V AC, 3-faser
480 V AC, 3-faser
500 V AC, 3-faser
Nettspenning (50/60Hz) [ULN]
380 (-15%) - 500 (+10%) V
Nominell strøm [Ie]
ved 150 % overlast [Ie]
61 A
ved 110 % overlast [Ie]
72 A
Tilordnet motoreffekt
Anvisning
for vekslestrømmotorer med innvendig og utvendiug ventilasjon med 50 Hz eller 60 Hz
Anvisning
Overlastsyklus i 60 s per 600 s
Anvisning
ved 400 V, 50 Hz
150 % overlast [P]
30 kW
110 % overlast [P]
37 kW
150 % overlast [IM]
55 A
110 % overlast [IM]
68 A
Anvisning
ved 440 - 480 V, 60 Hz
150 % overlast [P]
40 HP
110 % overlast [P]
50 HP
150 % overlast [IM]
52 A
110 % overlast [IM]
65 A
Kapslingsklasse
IP54
Feltbussforbindelse (valgfri)
PROFIBUS-DP
PROFINET
EtherCAT
EtherNet/IP
LonWorks
CANopen®
DeviceNet
Modbus-TCP
Modbus-RTU
BACnet MS/TP
Utstyr
Radiostøyfilter
OLED-skjerm
Størrelse
FR7
Tilkobling til SmartWire-DT
nei

Tekniske data

Generelt
Standarder og bestemmelser
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
EMC requirements: IEC/EN 61800-3
Safety requirements: IEC/EN 61800-5-1
Sertifiseringer
CE, UL, cUL, RCM
Godkjenninger
DNV
Utførelseskvalitet
RoHS, ISO 9001
Klimamotstandsdyktighet [ρw]
< 95 % relativ fuktighet, ingen kondens, ingen korrosjon, ingen vanndråper %
OmgivelsestemperaturOmgivelsestemperatur ved drift min.
-10 °C
OmgivelsestemperaturOmgivelsestemperatur ved drift maks.
+50 °C
OmgivelsestemperaturDrift (110 % overlast) [ϑ]
-10 - +40 °C
OmgivelsestemperaturLagring [ϑ]
-40 - +70 °C
RadiointerferensnivåRadiostøyklasse (EMC)
C2, C3; avhengig av motorkabellengde, tilkoblingseffekten og omgivelsene. Eventuelt kan det være behov for radiostøyfilter (tilleggsutstyr).
RadiointerferensnivåOmgivelser (EMC)
1. og 2. omgivelse iht. EN 61800-3
Monteringsposisjon
loddrett
Monteringshøyde
0 - 1000 m over NN
over 1000 m med 1 % lastreduksjon per 100 m
maks. 3000 m m
Kapslingsklasse
IP54
Berøringsvern
BGV A3 (VBG4, finger- og håndtrykksikker)
Hovedstrømskrets
innmatningMåledriftsspenning [Ue]
400 V AC, 3-faser
480 V AC, 3-faser
500 V AC, 3-faser
innmatningNettspenning (50/60Hz) [ULN]
380 (-15%) - 500 (+10%) V
innmatningNettype
Vekselstrømsnett med jordet midtpunkt
innmatningnettfrekvens [fLN]
50/60 Hz
innmatningfrekvensområde [fLN]
45–66 (± 0 %) Hz
StrømdelFunksjon
Frekvensomformer med intern DC-link og IGBT-vekselretter
StrømdelUtgangsspenning ved Ue [U2]
400 V AC, 3-faser
480 V AC, 3-faser
500 V AC, 3-faser
StrømdelUtgangsfrekvens [f2]
0 - 50/60 (maks. 320) Hz
StrømdelBryterfrekvens [fPWM]
3,6
justerbar 1 - 10 kHz
StrømdelDriftsmodus
Spenning/frekvens-styring
sensorløs vektorregulering (SLV)
Strømdelfrekvensoppløsning (nominell verdi) [Δf]
0.01 Hz
StrømdelNominell strømved 150 % overlast [Ie]
61 A
StrømdelNominell strømved 110 % overlast [Ie]
72 A
StrømdelUtstyr
Radiostøyfilter
OLED-skjerm
StrømdelStørrelse
FR7
MotoruttakAnvisning
for vekslestrømmotorer med innvendig og utvendiug ventilasjon med 50 Hz eller 60 Hz
MotoruttakAnvisning
Overlastsyklus i 60 s per 600 s
MotoruttakAnvisning
ved 400 V, 50 Hz
Motoruttak150 % overlast [P]
30 kW
Motoruttak110 % overlast [P]
37 kW
MotoruttakAnvisning
ved 440 - 480 V, 60 Hz
Motoruttak150 % overlast [P]
40 HP
Motoruttak110 % overlast [P]
50 HP
Kontrollseksjon
ekstern styrespenning [Uc]
24 V DC (maks. 250 mA) V
Spenningssettpunkt [Us]
10 V DC (maks. 10 mA) V
Analoginnganger
2, parametriserbar, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA
Analogutganger
1, parametriserbar, 0/4 - 20 mA
Digitalinnganger
6, parametriserbar, maks. 30 V DC
Digitalutganger
1, parametriserbar, 48 V DC/50 mA
Reléutganger
2, parametriserbar, lukker, 8 A (24 V DC) / 8 A (250 V AC) / 0,4 A (125 V DC)
Tilordnede koblings- og beskyttelsesenheten
NettilkoblingNettdrossel150 % overlast (CT/IH, ved 50 °C)
DX-LN3-080
MotoruttakMotordrossel150 % overlast (CT/IH, ved 50 °C)
DX-LM3-063
MotoruttakMotordrossel110 % overlast (VT/IL ved 40 °C)
DX-LM3-080
MotoruttakSinusfilter150 % overlast (CT/IH , ved 50 °C)
DX-SIN3-061
MotoruttakSinusfilter110 % overlast (VT/IL, ved 40 °C)
DX-SIN3-072

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
61 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
750 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-10 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+50 °C
Konstruksjonsdokumentasjon IEC/EN 61439
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.2 Korrosjonsbestandighet
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.1 Varmebestandighet med kappe
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.2 Motstand for isolasjonsmateriale ved vanlig varme
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.3 Motstand for isolasjonsmateriale ved uvanlig varme
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.4 Bestandighet mot UV-stråling
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.5 Løfting
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.6 Slagtest
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.7 Påskrifter
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.3 Kapslingsgrad for kapper
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.4 Luft- og krypestrømlengder
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.5 Beskyttelse mot elektrisk støt
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.6 Montering av driftsmidler
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.7 Innvendige strømkretser og forbindelser
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.8 Kabeltilkoblinger for ledere som føres inn utenfra
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.2 Arbeidsfrekvemt spenningsfasthet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.3 Støtspenningsfasthet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.4 Kontroll av kapper av isolasjonsmaterial
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.10 Oppvarming
Oppvarmingsberegningen ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Eaton leverer dataene for apparatenes varmetap.
10.11 Kortslutningsstyrke
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Standardene for bryterenhetene må følges.
10.12 Elektromagnetisk kompatibilitet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Standardene for bryterenhetene må følges.
10.13 Mekanisk funksjon
Kravene til apparatet er oppfylt hvis opplysningene i instruksjonsheftet (IL) er fulgt.

Godkjenninger

Product Standards
UL 508C; CSA-C22.2 No. 14; IEC/EN61800-3; IEC/EN61800-5; CE marking
UL File No.
E134360
UL Category Control No.
NMMS, NMMS2, NMMS7. NMMS8
CSA File No.
UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.
3211-06
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada
Specially designed for North America
No
Suitable for
Branch circuits
Max. Voltage Rating
3~ 480 V AC IEC: TN-S UL/CSA: "Y" (Solidly Grounded Wey)
Degree of Protection
IEC: IP54

Dimensjoner

8230DIM-114