Dodavatelský program

Základní funkce příslušenství
Kontaktní elementy se samočinnou kontrolou
Samostatný přístroj/kompletní přístroj
Konstrukční blok
Popis
Spínací kontakt se při montáži ovládá tlačítkem.
Typy svorek
Šroubové svorky
Upevnění
Upevnění k podlaze
Stupeň krytí
IP20
Připojení na SmartWire-DT
ne
Kontakty
S = spínací kontakt
1 spínací kontakt
Ö = rozpínací kontakt
2 rozpínací kontakt
Upozornění
= bezpečnostní funkce pomocí nuceného rozpojení podle normy IEC/EN 60947-5-1
Dráha akčního členu a ovládací síly podle ČSN EN 60947-5-1, K.5.4.1
Dráha nuceného otevření [mm]
4.8
maximální dráha [mm]
5.7
Minimální síla pro nucené otevření [N]
30
Typy svorek
Šroubové svorky

Technická data

Všeobecně
Normy a ustanovení
IEC 60947-5-1
Ovládací síla
≦ 10 N
Utahovací moment (šroubové svorky)
≦ 0.8 Nm
Stupeň krytí
IP20
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN 60068-2-78
Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN EN 60068-2-30
Okolní teplotaOtevřený
-25 - +70 °C
Svorkové výkonyJednožilový
0,75 - 2,5 mm2
Svorkové výkonyVícežilový
0,5 - 2,5 mm2
Svorkové výkonyJemně slaněný vodič s dutinkou
0,5 - 1,5 mm2
Kontakty
Jmenovité impulzní výdržné napětí [Uimp]
6000 V AC
Jmenovité izolační napětí [Ui]
500 V
Přepěťová kategorie/stupeň znečištění
III/3
Zařízení pro max. ochranu proti zkratubez tavné pojistky
PKZM0-10/FAZ-B6/1 Typ
Zařízení pro max. ochranu proti zkratutavná pojistka [gG/gL]
10 A
Spínací výkon
Jmenovitý pracovní proud [Ie ]AC-15115 V [Ie]
6 a
Jmenovitý pracovní proud [Ie ]AC-15220 V 230 V 240 V [Ie]
6 A
Jmenovitý pracovní proud [Ie ]AC-15380 V 400 V 415 V [Ie]
4 A
Jmenovitý pracovní proud [Ie ]AC-15500 V [Ie]
2 A
Jmenovitý pracovní proud [Ie ]DC-13 24 V [Ie]
3 A
Jmenovitý pracovní proud [Ie ]DC-13 42 V [Ie]
1.7 a
Jmenovitý pracovní proud [Ie ]DC-13 60 V [Ie]
1.2 A
Jmenovitý pracovní proud [Ie ]DC-13 110 V [Ie]
0.6 A
Jmenovitý pracovní proud [Ie ]DC-13 220 V [Ie]
0.3 A
Pomocné kontakty
Podmíněný zkratový proud [Iq]
1 kA

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
6 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
0.11 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
0 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+70 °C
Ověření konstrukce ČSN EN 61439
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.2 Odolnost proti korozi
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.1 Tepelná odolnost pláště
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.2 Odolnost izolačních materiálů proti normálnímu teplu
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.3 Odolnost izolačního materiálu proti nadměrnému teplu
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.4 Odolnost proti UV záření
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.6 Nárazová zkouška
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí plášťů
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.4 Vzdušných vzdáleností a povrchových cest
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana před úrazem elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Instalace přístrojů
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Vnitřní proudové okruhy a spojení
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.8 Připojení pro vodiče přivedené zvenku
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.2 Provozní elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.3 Odolnost proti rázovému napětí
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.4 Zkouška plášťů z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.10 Zahřívání
Za výpočet zahřívání zodpovídá výrobce rozvaděčů. Firma Eaton dodává údaje k ztrátovému výkonu přístrojů.
10.11 Odolnost proti zkratu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.12 EMC
Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.13 Mechanické funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).

Technická data podle ETIM 8.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Auxiliary contact block (EC000041)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Komponenta pro nízkonapetovou spínací techniku / Blok pomocných spínacu (ecl@ss10.0.1-27-37-13-02 [AKN342013])
Number of contacts as change-over contact
0
Number of contacts as normally open contact
1
Number of contacts as normally closed contact
2
Number of fault-signal switches
0
Rated operation current Ie at AC-15, 230 V
6 A
Type of electric connection
Screw connection
Model
Top mounting
Mounting method
Floor fastening
Lamp holder
None

aprobace,

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E340491
UL Category Control No.
NISD
CSA File No.
012528_C_000
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
UL/CSA Type: -