Leveringsprogram

Sortiment
SmartWire-DT tilleggsutstyr
Grunnfunksjon
Kabeladapter
Funksjon
SWD-kabeladapter
Beskrivelse
for tilkobling av flatkabel (plugg) på rundkabel (klemme)
Tilkobling til SmartWire-DT
ja

Tekniske data

Generelt
Standarder og bestemmelser
IEC/EN 61131-2
EN 50178
Dimensjoner (B x H x D)
35 x 90 x 35 mm
Vekt
0.042 kg
montasje
DIN-skinne IEC/EN 60715 (35mm) eller skruefeste med apparatføtter ZB4-101-GF1 (tilleggsutstyr)
Monteringsposisjon
etter ønske
Merknad om effekttapet
ikke relevant
Mekaniske omgivelsesbetingelser
Kapslingsgrad (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4)
IP20
Svingninger (IEC/EN 61131-2:2008)konstant amplitude 3,5 mm konstant amplitude 0,15 mm maks.
8.4 Hz
Svingninger (IEC/EN 61131-2:2008)konstant amplitude 3,5 mm konstant amplitude 0,15 mm minim.
5 Hz
Svingninger (IEC/EN 61131-2:2008)konstant akselerasjon 1 gkonstant akselerasjon 1 g maks.
150 Hz
Svingninger (IEC/EN 61131-2:2008)konstant akselerasjon 1 gkonstant akselerasjon 1 g min.
8.4 Hz
Motstand mot mekanisk støt (IEC/EN 60068-2-27) halvsinus 15 g/11 ms
9 Støt
Elektromagnetisk komptatibilitet (EMC)
Elektrostatisk utladning (IEC/EN 61131-2:2008)Luftutlading (Level 3)
8 kV
Elektrostatisk utladning (IEC/EN 61131-2:2008)Kontaktutlading (Level 2)
4 kV
Klimatiske miljøbetingelser
Klimamotstandsdyktighet
Tørr varme i samsvar med IEC 60068-2-2
Fuktig varme i samsvar med IEC 60068-2-3
Lufttrykk (drift)
795 - 1080 hPa
OmgivelsestemperaturDrift [ϑ]
-25 - +55 °C
OmgivelsestemperaturLagring/transport [ϑ]
-40 - +70 °C
OmgivelsestemperaturRelativ luftfuktighetKondensering
Kondensering må forhindres med passende tiltak
OmgivelsestemperaturRelativ luftfuktighetRelativ luftfuktighet, ikke-kondenserende (IEC/EN 60068-2-30)
0 - 95 %
Tilkoblingsmuligheter
Kabeltilkobling 1
Stifltlist, 8-polet
Antall pluggsykluser
≥ 200
Kabeltilkobling 2
Trykk-inn-klemmer

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
0 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+55 °C
Kapslingsklasse
IP20
Konstruksjonsdokumentasjon IEC/EN 61439
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.2 Korrosjonsbestandighet
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.1 Varmebestandighet med kappe
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.2 Motstand for isolasjonsmateriale ved vanlig varme
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.3 Motstand for isolasjonsmateriale ved uvanlig varme
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.4 Bestandighet mot UV-stråling
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.5 Løfting
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.6 Slagtest
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.7 Påskrifter
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.3 Kapslingsgrad for kapper
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.4 Luft- og krypestrømlengder
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.5 Beskyttelse mot elektrisk støt
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.6 Montering av driftsmidler
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.7 Innvendige strømkretser og forbindelser
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.8 Kabeltilkoblinger for ledere som føres inn utenfra
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.2 Arbeidsfrekvemt spenningsfasthet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.3 Støtspenningsfasthet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.4 Kontroll av kapper av isolasjonsmaterial
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.10 Oppvarming
Oppvarmingsberegningen ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Eaton leverer dataene for apparatenes varmetap.
10.11 Kortslutningsstyrke
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.12 Elektromagnetisk kompatibilitet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.13 Mekanisk funksjon
Kravene til apparatet er oppfylt hvis opplysningene i instruksjonsheftet (IL) er fulgt.

Tekniske data etter ETIM 8.0

Programmable logic controllers PLC (EG000024) / Tilbehør til styring/automatisering (EC002584)
Electric engineering, automation, process control engineering / Display and control component / Panel (HMI) / Panel (HMI, accessories) (ecl@ss10.0.1-27-33-02-92 [AFX005003])
Type elektrisk tilbehør
Støpsel
Type mekaniske tilbehør
Andre
Tilbehør
Ja
Reservedel
Nei