Dodavatelský program

Sortiment
SmartWire-DT příslušenství
Základní funkce
Adaptér vedení
Funkce
Adaptér vedení SmartWire-DT
Popis
Adaptér vedení SWD pro připojení plochého vedení (zástrčka) na kruhový kabel (svorka)
Připojení na SmartWire-DT
ano

Technická data

Všeobecně
Normy a ustanovení
IEC/EN 61131-2
EN 50178
Rozměry (š x v x h)
35 x 90 x 35 mm
Hmotnost
0.042 kg
Montáž
Montážní lišta ČSN EN 60715 (35 mm) nebo montáž pomocí šroubů s přístrojovými nožkami ZB4-101-GF1 (přídavné příslušenství)
Poloha při montáži
libovolná
Poznámka ke ztrátovému výkonu
není relevantní
Podmínky prostředí, mechanické
Stupeň krytí (ČSN EN 60529, EN50178, VBG 4)
stupeň krytí IP20
Vibrace (ČSN EN 61131-2:2008)Konstantní amplituda 3,5 mm konstantní amplituda 0,15 mm max.
8.4 Hz
Vibrace (ČSN EN 61131-2:2008)Konstantní amplituda 3,5 mm konstantní amplituda min. 0,15 mm
5 Hz
Vibrace (ČSN EN 61131-2:2008)Konstantní zrychlení 1 gkonstantní zrychlení 1 g max.
150 Hz
Vibrace (ČSN EN 61131-2:2008)Konstantní zrychlení 1 gkonstantní zrychlení 1 g min.
8.4 Hz
Odolnost proti nárazu (ČSN EN 60068-2-27) Ráz sinusovou půlvlnou 15 g/11 ms
9 Rázy
Elektromagnetická kompatibilita (EMK)
Elektrostatický výboj (ČSN EN 61131-2:2008)vzduchový výboj (úroveň 3)
8 kV
Elektrostatický výboj (ČSN EN 61131-2:2008)kontaktní výboj (úroveň 2)
4 kV
Klimatické podmínky prostředí
Klimatická odolnost
Suché teplo podle normy IEC 60068-2-2
Vlhké teplo podle normy EN 60068-2-3
Tlak vzduchu (provoz)
795 - 1080 hPa
Okolní teplotaProvoz [ϑ]
-25 - +55 °C
Okolní teplotaSkladování / přeprava [ϑ]
-40 - +70 °C
Okolní teplotaRelativní vlhkostkondenzace
Zabraňte kondenzaci vhodným opatřením
Okolní teplotaRelativní vlhkostrelativní vlhkost vzduchu, bez kondenzace (ČSN EN 60068-2-30)
0 - 95 %
Volby připojení
Propojka 1
kolíkový konektor, 8-pólový
Počet cyklů
≥ 200
Propojka 2
zásuvné svorky

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
0 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
0 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+55 °C
Stupeň krytí
IP20
Ověření konstrukce ČSN EN 61439
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.2 Odolnost proti korozi
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.1 Tepelná odolnost pláště
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.2 Odolnost izolačních materiálů proti normálnímu teplu
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.3 Odolnost izolačního materiálu proti nadměrnému teplu
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.4 Odolnost proti UV záření
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.6 Nárazová zkouška
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí plášťů
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.4 Vzdušných vzdáleností a povrchových cest
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana před úrazem elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Instalace přístrojů
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Vnitřní proudové okruhy a spojení
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.8 Připojení pro vodiče přivedené zvenku
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.2 Provozní elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.3 Odolnost proti rázovému napětí
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.4 Zkouška plášťů z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.10 Zahřívání
Za výpočet zahřívání zodpovídá výrobce rozvaděčů. Firma Eaton dodává údaje k ztrátovému výkonu přístrojů.
10.11 Odolnost proti zkratu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.12 EMC
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.13 Mechanické funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).

Technická data podle ETIM 8.0

Programmable logic controllers PLC (EG000024) / Accessories/spare parts for controls (EC002584)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Komponenta obsluhy a zobrazování / Panel (HMI) / Panel (HMI, accessories) (ecl@ss10.0.1-27-33-02-92 [AFX005003])
Type of electrical accessory/spare part
Plug
Type of mechanical accessory/spare part
Other
Accessory
Yes
Spare part
No