Leveringsprogram

Tilbehør
Filter
Beskrivelse
Støydemping til forsyningen av inn-/utgangskomponentgruppene til XC100/200
Maks. strømforbruk
12 A

Tekniske data

Generelt
Standarder og bestemmelser
IEC/EN 61131-2
EN 50178
Omgivelsestemperatur
0 - +55 °C
Lagring [ϑ]
-25 - +70 °C
Monteringsposisjon
loddrett eller vannrett
Vibrasjonsmotstand
10 - 57 Hz ± 0,075 mm
57 - 150 Hz ± 1,0 g
Motstand mot mekanisk støt
15
Støtvarighet 11 ms g
Slagfasthet
500 g/⌀ 50 mm ±25 g
Overspenningskatergori/forurensningsgrad
II/2
Kapslingsklasse
IP20
Nominell spenningspulsmotstand [Uimp]
850 V
Avgitt interferens
DIN/EN 55011/22, klasse A
Støysikkerhet
EN 50082-2
Vekt
0.095 kg
Dimensjoner (B x H x D)
35 x 90 x 57 mm
koblingsklemmer
Skruklemmer
KlemmekapasitetSkrueklemmerfintrådet med klemring
0,2 - 2,5 (AWG22 - 12) mm2
KlemmekapasitetSkrueklemmerentrådet
0,2 - 2,5 (AWG22 - 12) mm2
Spenningsforsyning
Inngangsspenning
24 V DC
tillatt område
20.4 - 28.8 V DC
Restrippel
≦ 5 %
nettoverspenningsvern
Ja
PotensialskilleInngangsspenning mot PE
ja
PotensialskilleInngangsspenning mot utgangsspenning
Nr
PotensialskilleUtgangsspenning mot PE
Ja
Nominell verdi
24 V DC
Utgangsstrøm
12 A

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
0 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
0 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+55 °C
Konstruksjonsdokumentasjon IEC/EN 61439
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.2 Korrosjonsbestandighet
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.1 Varmebestandighet med kappe
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.2 Motstand for isolasjonsmateriale ved vanlig varme
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.3 Motstand for isolasjonsmateriale ved uvanlig varme
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.4 Bestandighet mot UV-stråling
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.5 Løfting
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.6 Slagtest
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.7 Påskrifter
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.3 Kapslingsgrad for kapper
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.4 Luft- og krypestrømlengder
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.5 Beskyttelse mot elektrisk støt
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.6 Montering av driftsmidler
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.7 Innvendige strømkretser og forbindelser
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.8 Kabeltilkoblinger for ledere som føres inn utenfra
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.2 Arbeidsfrekvemt spenningsfasthet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.3 Støtspenningsfasthet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.4 Kontroll av kapper av isolasjonsmaterial
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.10 Oppvarming
Oppvarmingsberegningen ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Eaton leverer dataene for apparatenes varmetap.
10.11 Kortslutningsstyrke
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.12 Elektromagnetisk kompatibilitet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.13 Mekanisk funksjon
Kravene til apparatet er oppfylt hvis opplysningene i instruksjonsheftet (IL) er fulgt.

Tekniske data etter ETIM 8.0

Programmable logic controllers PLC (EG000024) / Tilbehør til styring/automatisering (EC002584)
Electric engineering, automation, process control engineering / Display and control component / Panel (HMI) / Panel (HMI, accessories) (ecl@ss10.0.1-27-33-02-92 [AFX005003])
Type elektrisk tilbehør
Andre
Type mekaniske tilbehør
Andre
Tilbehør
Ja
Reservedel
Nei

Dimensjoner

252V006
272V004