Dodavatelský program

Příslušenství
Filtr
Popis
Odrušení napájecího zdroje vstupních / výstupních modulů od XC100/200
Max. spotřeba proudu
12 a

Technická data

Všeobecně
Normy a ustanovení
ČSN EN 61131-2
EN 50178
Okolní teplota
0 - +55 °C
Skladování [ϑ]
-25 - +70 °C
Poloha při montáži
svisle nebo vodorovně
Mez únavy při kmitavém napětí
10 - 57 Hz ± 0,075 mm
57 - 150 Hz ± 1,0 g
Odolnost proti nárazu
15
Doba otřesu 11 ms g
Odolnost proti rázu
500 g/⌀ 50 mm ±25 g
Přepěťová kategorie/stupeň znečištění
II/2
Stupeň krytí
IP20
Jmenovité impulzní výdržné napětí [Uimp]
850 V
Vyzařované rušení
DIN/EN 55011/22, třída A
Odolnost proti poruchám
ČSN EN 50082-2
Hmotnost
0.095 kg
Rozměry (š x v x h)
35 x 90 x 57 mm
Připojovací svorky
Šroubové svorky
Svorkové výkonyŠroubové svorkyJemně slaněný vodič s dutinkou
0,2 - 2,5 (AWG22 - 12) mm2
Svorkové výkonyŠroubové svorkyJednožilový
0,2 - 2,5 (AWG22 - 12) mm2
Napájení
vstupní napětí
24 V DC
Přípustný rozsah
20.4 - 28.8 V DC
Zbytkové zvlnění
≦ 5 %
Ochrana proti přepětí v síti
ano
Oddělení potenciálůVstupní napětí proti PE
ano
Oddělení potenciálůVstupní napětí proti výstupnímu napětí
ne
Oddělení potenciálůVýstupní napětí proti PE
ano
Jmenovitá hodnota
24 V DC
Výstupní proud
12 a

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
0 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
0 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
0 °C
Provozní teplota okolí max.
+55 °C
Ověření konstrukce ČSN EN 61439
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.2 Odolnost proti korozi
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.1 Tepelná odolnost pláště
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.2 Odolnost izolačních materiálů proti normálnímu teplu
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.3 Odolnost izolačního materiálu proti nadměrnému teplu
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.4 Odolnost proti UV záření
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.6 Nárazová zkouška
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí plášťů
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.4 Vzdušných vzdáleností a povrchových cest
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana před úrazem elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Instalace přístrojů
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Vnitřní proudové okruhy a spojení
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.8 Připojení pro vodiče přivedené zvenku
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.2 Provozní elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.3 Odolnost proti rázovému napětí
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.4 Zkouška plášťů z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.10 Zahřívání
Za výpočet zahřívání zodpovídá výrobce rozvaděčů. Firma Eaton dodává údaje k ztrátovému výkonu přístrojů.
10.11 Odolnost proti zkratu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.12 EMC
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.13 Mechanické funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).

Technická data podle ETIM 8.0

Programmable logic controllers PLC (EG000024) / Accessories/spare parts for controls (EC002584)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Komponenta obsluhy a zobrazování / Panel (HMI) / Panel (HMI, accessories) (ecl@ss10.0.1-27-33-02-92 [AFX005003])
Type of electrical accessory/spare part
Other
Type of mechanical accessory/spare part
Other
Accessory
Yes
Spare part
No

Rozměry

252V006
272V004