Dodavatelský program

Sortiment
Komunikační systém SmartWire-DT
Sortiment
SmartWire-DT stanice
Dílčí sortiment
Moduly vstupů-výstupů SmartWire-DT (IP20)
Základní funkce
Digitální moduly
Funkce
Rozšíření SmartWire-DT
Funkce
pro připojení digitálních vstupních/výstupních signálů
Vstupy
Digitální
4
Výstupy
Relé
2
Připojení na SmartWire-DT
ano

Technická data

Všeobecně
Normy a ustanovení
IEC/EN 61131-2
SchváleníCertifikace
UL
CSA
SchváleníSchválení pro lodní provoz
BV
LRS
Rozměry (š x v x h)
35 x 90 x 101 mm
Hmotnost
0.1 kg
Montáž
na DIN lištu ČSN EN 60715, 35 mm
Poloha při montáži
libovolná
Napájení 24 V DC pro napájení výstupu
NapájeníZtrátový výkon [P]
1 W
Klimatické podmínky prostředí
Klimatická odolnost
Suché teplo podle normy IEC 60068-2-2
Vlhké teplo podle normy EN 60068-2-3
Tlak vzduchu (provoz)
795 - 1080 hPa
Okolní teplotaProvoz [ϑ]
-25 - +55 °C
Okolní teplotaSkladování / přeprava [ϑ]
-40 - +70 °C
Relativní vlhkostkondenzace
Zabraňte kondenzaci vhodným opatřením
Relativní vlhkostrelativní vlhkost vzduchu, bez kondenzace (ČSN EN 60068-2-30)
5 - 95 %
Podmínky prostředí, mechanické
Stupeň krytí (ČSN EN 60529, EN50178, VBG 4)
stupeň krytí IP20
Vibrace (ČSN EN 61131-2:2008)Konstantní amplituda 3,5 mm
5 - 8.4 Hz
Vibrace (ČSN EN 61131-2:2008)Konstantní zrychlení 1 g
8.4 - 150 Hz
Odolnost proti nárazu (ČSN EN 60068-2-27) Ráz sinusovou půlvlnou 15 g/11 ms
9 Rázy
Pádová zkouška (ČSN EN 60068-2-31) [Výška pádu]
50 mm
Volný pád, v obalu (ČSN EN 60068-2-32)
0.3 M
Elektromagnetická kompatibilita (EMK)
Kategorie přepětí
II
Stupeň znečištění
2
Elektrostatický výboj (ČSN EN 61131-2:2008)vzduchový výboj (úroveň 3)
8 kV
Elektrostatický výboj (ČSN EN 61131-2:2008)kontaktní výboj (úroveň 2)
4 kV
Elektromagnetická pole (ČSN EN 61131-2:2008)80 - 1000 MHz
10 V/m
Elektromagnetická pole (ČSN EN 61131-2:2008)1,4 - 2 GHz
3 V/m
Elektromagnetická pole (ČSN EN 61131-2:2008)2 - 2,7 GHz
1 V/m
Odrušení (SmartWire-DT)
ČSN EN 55011 třída A
Vysokofrekvenční impulz (ČSN EN 61131-2:2008, úroveň 3)Napájecí vedení
2 kV
Vysokofrekvenční impulz (ČSN EN 61131-2:2008, úroveň 3)Signálová vedení
1 kV
Vysokofrekvenční impulz (ČSN EN 61131-2:2008, úroveň 3)Vedení SmartWire-DT
1 kV
Přepětí (ČSN EN 61131-2:2008, úroveň 1)Přepěťové I/O kabely
1 kV
Přívod (ČSN EN 61131-2:2008, úroveň 3)
10 V
Síť SmartWire-DT
Typ účastníka
SmartWire-DT modul (slave)
Nastavení přenosové rychlosti
automatické
Přenosová rychlost (rychlost přenosu dat)
maximum250 kbps
Stav SmartWire-DT
zelený LED
Připojení
Plug, 8-pole
Connection plug: external device plug SWD4-8SF2-5
odběr proudu [Ie]
< 45 mA
Připojovací napětí a vstup/výstup
Svorka pro vstupní/výstupní snímačTyp připojení
zásuvné svorky
Svorka pro vstupní/výstupní snímačJednožilový
0.2 - 1.5 (AWG 24 - 16) mm2
Svorka pro vstupní/výstupní snímačJemně slaněný vodič s dutinkou
0.25 - 1.5 (AWG 24 - 16) mm2
Svorka pro vstupní/výstupní snímač

Minimum length 8 mm

Digitální vstupy
Počet
4
Vstupní proud
Obvykle 4 při 24 V DC mA
Typ omezení hodnoty 1
Nízké < 5 V DC; vysoké > 15 V DC
Zpoždění vstupu
Nízká úroveň->vysoká úroveň < 0,2 ms
Vysoká úroveň->nízká úroveň < 0,2 ms
Vstupy stavového displeje
žluté LED
Reléový výstup
Počet
2
Typ kontaktu
N/O contact
ProvozUtilization category AC-1, 250 V, 4 A
> 5 x 104
ProvozKategorie využití AC-15, 250 V, 3 A
> 5 x 104
ProvozKategorie využití DC-13, 24 V, 1 A
> 2 x 105
bezpečné odpojení podle EN 50178
230 V AC
Minimální zatěžovací proud
100 mA , 12 V DC mA
Doba zachycení/vynechání
5/2.5 ms
Doba kmitu
Normální 1.5 ms
Zkratová ochrana
externí 4 A gL/gG
Stavový displej výstupů relé
žluté LED
Oddělení potenciálů
Výstupy pro SmartWire-DT
Ano, absolvují
Výstupy ke SmartWire-DT
Ano, absolvují
Výstup k výstupu
ano

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
0 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
1 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+55 °C
Stupeň krytí
IP20
Ověření konstrukce ČSN EN 61439
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.2 Odolnost proti korozi
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.1 Tepelná odolnost pláště
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.2 Odolnost izolačních materiálů proti normálnímu teplu
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.3 Odolnost izolačního materiálu proti nadměrnému teplu
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.4 Odolnost proti UV záření
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.6 Nárazová zkouška
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí plášťů
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.4 Vzdušných vzdáleností a povrchových cest
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana před úrazem elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Instalace přístrojů
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Vnitřní proudové okruhy a spojení
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.8 Připojení pro vodiče přivedené zvenku
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.2 Provozní elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.3 Odolnost proti rázovému napětí
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.4 Zkouška plášťů z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.10 Zahřívání
Za výpočet zahřívání zodpovídá výrobce rozvaděčů. Firma Eaton dodává údaje k ztrátovému výkonu přístrojů.
10.11 Odolnost proti zkratu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.12 EMC
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.13 Mechanické funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).

Technická data podle ETIM 8.0

Programmable logic controllers PLC (EG000024) / Fieldbus, decentr. periphery - digital I/O module (EC001599)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Rízení / Sbernice pole, distribuovaná periferie / Sbernice pole, distr. perif. - digitální vstupní/výstupní modul (ecl@ss10.0.1-27-24-26-04 [BAA055014])
Supply voltage AC 50 Hz
0 - 0 V
Supply voltage AC 60 Hz
0 - 0 V
Supply voltage DC
0 - 28.8 V
Voltage type of supply voltage
AC
Number of digital inputs
4
Number of digital outputs
2
Digital inputs configurable
No
Digital outputs configurable
No
Input current at signal 1
4 mA
Permitted voltage at input
20.4 - 28.8 V
Type of voltage (input voltage)
AC
Type of digital output
Relay
Output current
3 A
Permitted voltage at output
0 - 250 V
Type of output voltage
AC
Short-circuit protection, outputs available
No
Number of HW-interfaces industrial Ethernet
0
Number of interfaces PROFINET
0
Number of HW-interfaces RS-232
0
Number of HW-interfaces RS-422
0
Number of HW-interfaces RS-485
0
Number of HW-interfaces serial TTY
0
Number of HW-interfaces parallel
0
Number of HW-interfaces Wireless
0
Number of HW-interfaces USB
0
Number of HW-interfaces other
0
With optical interface
No
Supporting protocol for TCP/IP
No
Supporting protocol for PROFIBUS
No
Supporting protocol for CAN
No
Supporting protocol for INTERBUS
No
Supporting protocol for ASI
No
Supporting protocol for KNX
No
Supporting protocol for Modbus
No
Supporting protocol for Data-Highway
No
Supporting protocol for DeviceNet
No
Supporting protocol for SUCONET
No
Supporting protocol for LON
No
Supporting protocol for PROFINET IO
No
Supporting protocol for PROFINET CBA
No
Supporting protocol for SERCOS
No
Supporting protocol for Foundation Fieldbus
No
Supporting protocol for EtherNet/IP
No
Supporting protocol for AS-Interface Safety at Work
No
Supporting protocol for DeviceNet Safety
No
Supporting protocol for INTERBUS-Safety
No
Supporting protocol for PROFIsafe
No
Supporting protocol for SafetyBUS p
No
Supporting protocol for other bus systems
Yes
Radio standard Bluetooth
No
Radio standard Wi-Fi 802.11
No
Radio standard GPRS
No
Radio standard GSM
No
Radio standard UMTS
No
IO link master
No
System accessory
Yes
Degree of protection (IP)
IP20
Type of electric connection
Flat plug-in connection
Time delay at signal exchange
0 - 0 ms
Fieldbus connection over separate bus coupler possible
Yes
Rail mounting possible
Yes
Wall mounting/direct mounting
Yes
Front built-in possible
No
Rack-assembly possible
No
Suitable for safety functions
No
SIL according to IEC 61508
None
Performance level according to EN ISO 13849-1
None
Appendant operation agent (Ex ia)
No
Appendant operation agent (Ex ib)
No
Explosion safety category for gas
None
Explosion safety category for dust
None
Width
35 mm
Height
90 mm
Depth
102 mm

aprobace,

UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
2324643
CSA Class No.
3211-07
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No