Leveringsprogram

Sortiment
SmartWire-DT koordinatorer
Funksjon
for tilkobling til feltbussen PROFIBUS-DP
Kort beskrivelse
Tilkobling av kommunikasjonssystemets SmartWire-DT til industrielle feltbussystemer. Forsyning av SWD-kretskort og koblingsenheter
Beskrivelse
SmartWire-DT systemport for tilkobling av opp til 58 SWD-kretskort på feltbussen og for forsyningen av SWD-kretskortet og koblingsenhetene.
Tilkoblingen til Profibus-DP skjer via den 9-polede SUB-D-kontakten som slave.
Automatisk registrering av dataoverføringshastighet på 9,6 kBit/s til 12 Mbit/s.
Adresseområdet kan stilles inn fra 1-126.
Systemporten har et separat serielt USB-grensesnitt (RJ45).
Tilbehør
Tilkobling av inntil 58 SWD-deltakere

Tekniske data

Generelt
Standarder og bestemmelser
IEC/EN 61131-2
EN 50178
GodkjenningerGodkjenninger
UL
CSA
GodkjenningerSkipstillatelser
BV
LRS
Dimensjoner (B x H x D)
35 x 90 x 127 mm
Vekt
0.16 kg
montasje
DIN-skinne IEC/EN 60715 (35mm) eller skruefeste med apparatføtter ZB4-101-GF1 (tilleggsutstyr)
Monteringsposisjon
etter ønske
Mekaniske omgivelsesbetingelser
Kapslingsgrad (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4)
IP20
Svingninger (IEC/EN 61131-2:2008)konstant amplitude 3,5 mm
5 - 8.4 Hz
Svingninger (IEC/EN 61131-2:2008)konstant akselerasjon 1 g
8.4 - 150 Hz
Motstand mot mekanisk støt (IEC/EN 60068-2-27) halvsinus 15 g/11 ms
9 Støt
Fall (IEC/EN 60068-2-31) [Fallhøyde]
50 mm
fritt fall, emballert (IEC/EN 60068-2-32)
0.3 m
Elektromagnetisk komptatibilitet (EMC)
Overspenningskatergori
II
Forurensningsgrad
2
Elektrostatisk utladning (IEC/EN 61131-2:2008)Luftutlading (Level 3)
8 kV
Elektrostatisk utladning (IEC/EN 61131-2:2008)Kontaktutlading (Level 2)
4 kV
Elektromagnetiske felter (IEC/EN 61131-2:2008)80 - 1000 MHz
10 V/m
Elektromagnetiske felter (IEC/EN 61131-2:2008)1.4 - 2 GHz
3 V/m
Elektromagnetiske felter (IEC/EN 61131-2:2008)2 - 2.7 GHz
1 V/m
Radiostøydemping
EN 55011 Klasse A
Støt (IEC/EN 61131-2:2008, nivå 3)Forsyningskabel
2 kV
Støt (IEC/EN 61131-2:2008, nivå 3)Feltbussledning
1 kV
Støt (IEC/EN 61131-2:2008, nivå 3)SmartWire-DT-ledning
1 kV
Spenningsstøt (IEC/EN 61131-2:2008, nivå 1)Forsyningskabel
0.5 kV
Utstrålt RFI (IEC/EN 61131-2:2008, Level 3)
10 V
Driftsbetingelser
Klimatiske miljøbetingelserKlimamotstandsdyktighet
etter IEC 60068-2
Klimatiske miljøbetingelserOmgivelsestemperaturDrift [ϑ]
-25 - +55 °C
Klimatiske miljøbetingelserOmgivelsestemperaturLagring [ϑ]
-40 - +70 °C
Atmosfæriske betingelserRelativ luftfuktighet, ikke-kondenserende (IEC/EN 60068-2-30)
5 - 95 %
Atmosfæriske betingelserLufttrykk (drift)
795 - 1080 hPa
Forsyningsspenning UAux
Måledriftsspenning [UAux]
24 V DC (-15/+20%) V
Restrippel på inngangsspenningen
≦ 5 %
Beskyttelse mot polvending
ja
maks. strøm [Imax]
3 A
Kortslutningsstyrke
no, external fuse FAZ Z3
Varmetap [P]
typ. 1 W
Potensialskille
nei
Nominell driftsspenning for 24 V DC-deltakeren
typ. UAux - 0.2 V
Forsyningsspenning UPow
Forsyningsspenning [UPow]
24 V DC (-15/+20%) V
Restrippel på inngangsspenningen
≦ 5 %
Reversspenningsbeskyttelse
ja
Nominell strøm [I]
0.7 A
overlastsikker
ja
Innkoblingsstrøm og varighet
12.5 A/6 ms A
Tapseffekt ved 24 V DC
3,8 W
Potensialskille mellom UPow og 15-V-SmartWire-DT forsyningsspenning
nei
Utjevning av spenningsfall
10 ms
Repetisjonshastighet
1 s
Statusvisning
ja LED
SmartWire-DT forsyningsspenning
Måledriftsspenning [Ue]
14,5 ± 3 % V
maks. strøm [Imax]
0.7 A
Kortslutningsstyrke
ja
Tilkobling forsyningsspenninger
Tilkoblingstype
Trykk-inn-klemmer
entrådet
0.2 - 1.5 mm2
fintrådet med klemring
0.25 - 1.5 mm2
UL/CSA én- eller flertrådet
24 - 16 AWG
SmartWire-DT-nettverk
Deltakertype
SmartWire-DT Master
Antall SmartWire-DT-deltakere
58
Dataoverføringshastighet
125
250 kBd
Statusvisning
SmartWire-DT Master-LED: rød/grønn
Konfigurasjons-LED: rød/grønn
Tilkoblinger
Stifltlist, 8-polet
Pluggkontakt
flatplugg SWD4-8MF2
Feltbussgrensesnitt
Deltakertype
PROFIBUS-DP-Slave
Protokoll
PROFIBUS-DP
inngangsdata, maks.
240 Byte
utgangsdata, maks.
240 Byte
DataoverføringshastighetDataoverføringshastighet
inntil 12 MBit/s
DataoverføringshastighetInnstilling av dataoverføringshastighet
automatisk
deltakeradresse
2 … 125
Adresseinnstilling
viaDIP-bryter
Statusdisplay grensesnitt [flerfarget]
DP LED
termineringsmotstand
kan kobles via feltbussplugg
Tilkoblingsteknikk feltbuss
1 x SUB-D-kontakt (hun), 9-polet
galvanisk skille
ja
Tekniske data i bla-katalog
Flere tekniske data (bla-katalog)
Merknader

Dersom det kobles til kontaktorer med et totalt strømforbruk > 3 A, må det settes inn en Powerfeed-modul EU5C-SWD-PF1/2.


Dersom det kobles til SWD-moduler med et totalt strømforbruk > 0,7 A, må det brukes en Powerfeed-modul EU5C-SWD-PF2.

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
0 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
1 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+55 °C
Kapslingsklasse
IP20
Konstruksjonsdokumentasjon IEC/EN 61439
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.2 Korrosjonsbestandighet
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.1 Varmebestandighet med kappe
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.2 Motstand for isolasjonsmateriale ved vanlig varme
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.3 Motstand for isolasjonsmateriale ved uvanlig varme
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.4 Bestandighet mot UV-stråling
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.5 Løfting
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.6 Slagtest
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.7 Påskrifter
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.3 Kapslingsgrad for kapper
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.4 Luft- og krypestrømlengder
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.5 Beskyttelse mot elektrisk støt
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.6 Montering av driftsmidler
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.7 Innvendige strømkretser og forbindelser
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.8 Kabeltilkoblinger for ledere som føres inn utenfra
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.2 Arbeidsfrekvemt spenningsfasthet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.3 Støtspenningsfasthet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.4 Kontroll av kapper av isolasjonsmaterial
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.10 Oppvarming
Oppvarmingsberegningen ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Eaton leverer dataene for apparatenes varmetap.
10.11 Kortslutningsstyrke
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.12 Elektromagnetisk kompatibilitet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.13 Mekanisk funksjon
Kravene til apparatet er oppfylt hvis opplysningene i instruksjonsheftet (IL) er fulgt.

Tekniske data etter ETIM 8.0

Programmable logic controllers PLC (EG000024) / Feltbuss, desentralisert periferi - kommunikasjonsmodul (EC001604)
Electric engineering, automation, process control engineering / Control / Field bus, decentralized peripheral / Field bus, decentralized peripheral - communications module (ecl@ss10.0.1-27-24-26-08 [BAA073013])
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz
0 - 0
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz
0 - 0
Forsyningsspenning ved DC
20.4 - 28.8
Type matespenning
DC
Støtter TCP/IP-protokoll
Nei
Støtter PROFIBUS-protokoll
Nei
Støtter CAN-protokoll
Nei
Støtter INTERBUS-protokoll
Nei
Støtter ASI-protokoll
Nei
Støtter EIB-protokoll
Nei
Støtter Modbus-protokoll
Nei
Støtter Data-Highway-protokoll
Nei
Støtter DeviceNet-protokoll
Ja
Støtter SUCONET-protokoll
Nei
LON-protokoll
Nei
Støtter SERCOS-protokoll
Nei
Støtter protokollen for PROFInet IO
Nei
Støtter protokollen for PROFInet CBA
Nei
Støtter protokollen for Foundation Fieldbus
Nei
Støtter protokollen for Ethernet/IP
Nei
Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work
Nei
Støtter protokollen for DeviceNet Safety
Nei
Støtter INTERBUS Safety protokoll
Nei
Støtter protokollen for PROFIsafe
Nei
Støtter protokollen for SafetyBUS p
Nei
Støtter protokoll for andre bussystemer
Nei
Radiostandard Bluetooth
Nei
Radiostandard WLAN 802.11
Nei
Standardnett GPRS
Nei
Radiostandard eGPRS
Nei
Standardnett GSM
Nei
Radiostandard LTE
Nei
Standardnett UMTS
Nei
IO link master
Nei
Systemtilbehør
Ja
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Med potensial separasjon
Nei
Feltbusstilkobling via separat busskobling, mulig
Nei
Skinnemontering er mulig
Ja
Vegg-/direktemontering mulig
Ja
Panelinnbygging mulig
Nei
Rack-montering mulig
Nei
For sikkerhetsfunksjoner
Ja
SIL iflg. IEC 61508
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1
Uten
Tilhørende drift (Ex ia)
Nei
Tilhørende drift (Ex ib)
Nei
Eksplosjonsvernskategori for gass
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv
Uten
Bredde
35
Høyde
90
Dybde
127