Dodavatelský program

Sortiment
Koordinační prvky SmartWire-DT
Dílčí sortiment
SmartWire-DT brány
Funkce
pro připojení na provozní sběrnici CANopen®
Stručný popis
Připojení komunikačního systému SmartWire-DT na systémy průmyslových provozních sběrnic. Napájení modulů SWD a spínacích zařízení
Popis
Brána SmartWire-DT pro připojení až 99 modulů SWD na provozní sběrnici a pro napájení účastníků SWD a spínacích zařízení.
Připojení k CANopen® se provádí pomocí 9 pólového konektoru SUB-D jako Slave.
Automatické rozpoznání přenosové rychlosti od 10 kBit/s do 1 MBit/s.
Rozsah adres lze nastavit od 1-32.
Brána je vybavena samostatným sériovým diagnostickým rozhraním (RJ45).
Příslušenství
Připojení až 99 účastníků SWD

Technická data

Všeobecně
Normy a ustanovení
IEC/EN 61131-2
EN 50178
SchváleníCertifikace
UL
CSA
SchváleníSchválení pro lodní provoz
BV
LRS
Rozměry (š x v x h)
35 x 90 x 127 mm
Hmotnost
0.16 kg
Montáž
Montážní lišta ČSN EN 60715 (35 mm) nebo montáž pomocí šroubů s přístrojovými nožkami ZB4-101-GF1 (přídavné příslušenství)
Poloha při montáži
libovolná
Podmínky prostředí, mechanické
Stupeň krytí (ČSN EN 60529, EN50178, VBG 4)
stupeň krytí IP20
Vibrace (ČSN EN 61131-2:2008)Konstantní amplituda 3,5 mm
5 - 8.4 Hz
Vibrace (ČSN EN 61131-2:2008)Konstantní zrychlení 1 g
8.4 - 150 Hz
Odolnost proti nárazu (ČSN EN 60068-2-27) Ráz sinusovou půlvlnou 15 g/11 ms
9 Rázy
Pádová zkouška (ČSN EN 60068-2-31) [Výška pádu]
50 mm
Volný pád, v obalu (ČSN EN 60068-2-32)
0.3 M
Elektromagnetická kompatibilita (EMK)
Kategorie přepětí
II
Stupeň znečištění
2
Elektrostatický výboj (ČSN EN 61131-2:2008)vzduchový výboj (úroveň 3)
8 kV
Elektrostatický výboj (ČSN EN 61131-2:2008)kontaktní výboj (úroveň 2)
4 kV
Elektromagnetická pole (ČSN EN 61131-2:2008)80 - 1000 MHz
10 V/m
Elektromagnetická pole (ČSN EN 61131-2:2008)1,4 - 2 GHz
3 V/m
Elektromagnetická pole (ČSN EN 61131-2:2008)2 - 2,7 GHz
1 V/m
odrušení
ČSN EN 55011 třída A
Vysokofrekvenční impulz (ČSN EN 61131-2:2008, úroveň 3)Napájecí vedení
2 kV
Vysokofrekvenční impulz (ČSN EN 61131-2:2008, úroveň 3)Sběrnicový kabel
1 kV
Vysokofrekvenční impulz (ČSN EN 61131-2:2008, úroveň 3)SmartWire-DT kabel
1 kV
Přepětí (ČSN EN 61131-2:2008, úroveň 1)Napájecí kabel
0.5 kV
Přívod (ČSN EN 61131-2:2008, úroveň 3)
10 V
Pracovní podmínky
Klimatické podmínky prostředíKlimatická odolnost
podle ČSN/IEC 60068-2
Klimatické podmínky prostředíOkolní teplotaProvoz [ϑ]
-25 - +55 °C
Klimatické podmínky prostředíOkolní teplotaSkladování [ϑ]
-40 - +70 °C
Atmosferické podmínkyrelativní vlhkost vzduchu, bez kondenzace (ČSN EN 60068-2-30)
5 - 95 %
Atmosferické podmínkyTlak vzduchu (provoz)
795 - 1080 hPa
Napájecí napětí UAux
jmenovité provozní napětí [UAux]
24 V DC (-15/+20%) V
Zbytkové zvlnění vstupního napětí
≦ 5 %
Ochrana proti přepólování
ano
Max. proud [Imax]
3 a
Zkratová odolnost
no, external fuse FAZ Z3
Ztrátový výkon [P]
typ.1 W
Oddělení potenciálů
ne
Jmenovité provozní napětí účastníků 24 V DC
typ. UAux - 0.2 V
Napájecí napětí UPow
Napájecí napětí [UPow]
24 V DC (-15/+20%) V
Zbytkové zvlnění vstupního napětí
≦ 5 %
Ochrana proti přepólování
ano
Jmenovitý pracovní proud [I]
0.6 a
Přetížení
ano
Záběrový proud a trvání
12,5 A/6 ms a
Ztrátový výkon při 24 V DC
3.8 W
Oddělení potenciálů mezi napájecím napětím UPow a 15 V napětím SmartWire-DT
ne
Přemostění poklesů napětí
10 ms
Frekvence opakování
1 s
zobrazení stavu
ano LED
Napájecí napětí SmartWire-DT
Jmenovité provozní napětí [Ue]
14,5 ± 3 % V
Max. proud [Imax]
0.7 a
Zkratová odolnost
ano
Připojovací napětí
Typ připojení
zásuvné svorky
Jednožilový
0.2 - 1.5 mm2
Jemně slaněný vodič s dutinkou
0.25 - 1.5 mm2
UL/CSA jednodrátové nebo vícedrátové
24 - 16 AWG
Síť SmartWire-DT
Typ účastníka
SmartWire-DT Master
Počet modulů SmartWire-DT
99
Baudová rychlost
125
250 kBd
zobrazení stavu
SmartWire-DT master LED: červená / zelená
Kontrolka konfigurace: červená/zelená
Připojení
kolíkový konektor, 8-pólový
Zástrčka
Plochý konektor SWD4-8MF2
Rozhraní sběrnice
Module type
CANopen® slave
Protokol
CANopen®
Input data, max.
128 Byte
Output data, max.
128 Byte
Přenosová rychlostBaud Rates
up to 1 MBit/s
Přenosová rychlostNastavení přenosové rychlosti
automaticky
Station address
2 … 32
Alokace adresy
přesDIP přepínač
Rozhraní stavového displeje [Multi colour]
CAN LED
Ukončující rezistor
lze přepínat pomocí přepínače DIP
Způsob připojení provozní sběrnice
1 x SUB-D zástrčka, 9pólová
Potential isolation
Yes
Technické údaje v katalogovém listu
Další technické údaje (listovací katalog)
Upozornění
If contactors with a total current consumption > 3 A are connected, a power feeder module EU5C-SWD-PF1/2 has to be used.
If SWD modules with a total current consumption > 0.7 A are connected, a power feeder module EU5C-SWD-PF2 has to be used.

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
0 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
1 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+55 °C
Stupeň krytí
IP20
Ověření konstrukce ČSN EN 61439
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.2 Odolnost proti korozi
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.1 Tepelná odolnost pláště
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.2 Odolnost izolačních materiálů proti normálnímu teplu
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.3 Odolnost izolačního materiálu proti nadměrnému teplu
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.4 Odolnost proti UV záření
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.6 Nárazová zkouška
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí plášťů
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.4 Vzdušných vzdáleností a povrchových cest
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana před úrazem elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Instalace přístrojů
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Vnitřní proudové okruhy a spojení
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.8 Připojení pro vodiče přivedené zvenku
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.2 Provozní elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.3 Odolnost proti rázovému napětí
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.4 Zkouška plášťů z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.10 Zahřívání
Za výpočet zahřívání zodpovídá výrobce rozvaděčů. Firma Eaton dodává údaje k ztrátovému výkonu přístrojů.
10.11 Odolnost proti zkratu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.12 EMC
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.13 Mechanické funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).

Technická data podle ETIM 8.0

Programmable logic controllers PLC (EG000024) / Fieldbus, decentr. periphery - communication module (EC001604)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Rízení / Sbernice pole, distribuovaná periferie / Sbernice pole, distr. perif. - komunikacní modul (ecl@ss10.0.1-27-24-26-08 [BAA073013])
Supply voltage AC 50 Hz
0 - 0 V
Supply voltage AC 60 Hz
0 - 0 V
Supply voltage DC
20.4 - 28.8 V
Voltage type of supply voltage
DC
Supporting protocol for TCP/IP
No
Supporting protocol for PROFIBUS
No
Supporting protocol for CAN
Yes
Supporting protocol for INTERBUS
No
Supporting protocol for ASI
No
Supporting protocol for KNX
No
Supporting protocol for Modbus
No
Supporting protocol for Data-Highway
No
Supporting protocol for DeviceNet
No
Supporting protocol for SUCONET
No
Supporting protocol for LON
No
Supporting protocol for SERCOS
No
Supporting protocol for PROFINET IO
No
Supporting protocol for PROFINET CBA
No
Supporting protocol for Foundation Fieldbus
No
Supporting protocol for EtherNet/IP
No
Supporting protocol for AS-Interface Safety at Work
No
Supporting protocol for DeviceNet Safety
No
Supporting protocol for INTERBUS-Safety
No
Supporting protocol for PROFIsafe
No
Supporting protocol for SafetyBUS p
No
Supporting protocol for other bus systems
No
Radio standard Bluetooth
No
Radio standard Wi-Fi 802.11
No
Radio standard GPRS
No
Radio standard eGPRS
No
Radio standard GSM
No
Radio standard LTE
No
Radio standard UMTS
No
IO link master
No
System accessory
Yes
Degree of protection (IP)
IP20
With potential separation
No
Fieldbus connection over separate bus coupler possible
No
Rail mounting possible
Yes
Wall mounting/direct mounting
Yes
Front built-in possible
No
Rack-assembly possible
No
Suitable for safety functions
Yes
SIL according to IEC 61508
None
Performance level according to EN ISO 13849-1
None
Appendant operation agent (Ex ia)
No
Appendant operation agent (Ex ib)
No
Explosion safety category for gas
None
Explosion safety category for dust
None
Width
35 mm
Height
90 mm
Depth
127 mm