Dodavatelský program

Sortiment
SmartWire-DT příslušenství
Základní funkce
Zástrčka/zdířka
Základní funkce příslušenství
Zásuvné připojení
Funkce
Konektor pro 8 pólové kruhové vodiče SWD4-…LR8-24
Popis
8pólová zástrčka
Přímá
Připojení pájením
Připojení na SmartWire-DT
ano
Použitelný pro
SWD4-SF8-20
SWD4-SFL8-20

Technická data

Všeobecně
Rozměry (š x v x h)
18,5 x 45 x 18,5 mm
Poloha při montáži
libovolná
Ztrátový výkon [P]
0 W
Poznámka ke ztrátovému výkonu
není relevantní
Podmínky prostředí, mechanické
Stupeň krytí (ČSN EN 60529, EN50178, VBG 4)
stupeň krytí IP67
Klimatické podmínky prostředí
Klimatická odolnost
Suché teplo podle normy IEC 60068-2-2
Vlhké teplo podle normy EN 60068-2-3
Tlak vzduchu (provoz)
795 - 1080 hPa
Okolní teplotaProvoz [ϑ]
-25 - +90 °C
Okolní teplotaSkladování / přeprava [ϑ]
-40 - +90 °C
Okolní teplotaRelativní vlhkostkondenzace
přípustný
Volby připojení
Propojka 1
Zástrčka M20, 8-pólová, Připojení pájením
Počet cyklů
≥ 500

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
0 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
0 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+90 °C
Stupeň krytí
IP67
Ověření konstrukce ČSN EN 61439
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.2 Odolnost proti korozi
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.1 Tepelná odolnost pláště
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.2 Odolnost izolačních materiálů proti normálnímu teplu
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.3 Odolnost izolačního materiálu proti nadměrnému teplu
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.4 Odolnost proti UV záření
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.6 Nárazová zkouška
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí plášťů
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.4 Vzdušných vzdáleností a povrchových cest
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana před úrazem elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Instalace přístrojů
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Vnitřní proudové okruhy a spojení
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.8 Připojení pro vodiče přivedené zvenku
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.2 Provozní elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.3 Odolnost proti rázovému napětí
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.4 Zkouška plášťů z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.10 Zahřívání
Za výpočet zahřívání zodpovídá výrobce rozvaděčů. Firma Eaton dodává údaje k ztrátovému výkonu přístrojů.
10.11 Odolnost proti zkratu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.12 EMC
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.13 Mechanické funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).

Technická data podle ETIM 8.0

Programmable logic controllers PLC (EG000024) / Accessories/spare parts for controls (EC002584)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Komponenta obsluhy a zobrazování / Panel (HMI) / Panel (HMI, accessories) (ecl@ss10.0.1-27-33-02-92 [AFX005003])
Type of electrical accessory/spare part
Plug
Type of mechanical accessory/spare part
Other
Accessory
Yes
Spare part
No

aprobace,

North America Certification
Request filed for UL and CSA
Specially designed for North America
No

Rozměry

2723DIM-22
Plug connectors for SmartWire-DT round cables, flat