Leveringsprogram

Sortiment
SmartWire-DT tilleggsutstyr
Undersortiment
SWD-forbindelsesledninger
Grunnfunksjon
SWD-flatkabel
Funksjon
for å forbinde SmartWire-DT-deltakeren inne i koblingsskapet
Beskrivelse
8-polet
prefabrikert med to flatplugger SWD4-8MF2
Lengde
3 m
Merknad om lengde
1 av
Tilkobling til SmartWire-DT
ja
kan brukes for
EU5C-SWD…
EU5E-SWD…
M22-SWD…
DIL-SWD…
Kapslingsgrad (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4)
IP20

Tekniske data

Generelt
Godkjenninger
UL
CSA
Mekaniske omgivelsesbetingelser
Kapslingsgrad (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4)
IP20
Klimatiske miljøbetingelser
Omgivelsestemperatur ved drift (IEC 60068-2)Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+55 °C
Kondensering
Kondensering må forhindres med passende tiltak
Relativ luftfuktighet, ikke-kondenserende (IEC/EN 60068-2-30)
5 - 95 %

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+55 °C
Kapslingsklasse
IP20
Konstruksjonsdokumentasjon IEC/EN 61439
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.2 Korrosjonsbestandighet
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.1 Varmebestandighet med kappe
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.2 Motstand for isolasjonsmateriale ved vanlig varme
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.3 Motstand for isolasjonsmateriale ved uvanlig varme
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.4 Bestandighet mot UV-stråling
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.5 Løfting
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.6 Slagtest
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.7 Påskrifter
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.3 Kapslingsgrad for kapper
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.4 Luft- og krypestrømlengder
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.5 Beskyttelse mot elektrisk støt
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.6 Montering av driftsmidler
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.7 Innvendige strømkretser og forbindelser
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.8 Kabeltilkoblinger for ledere som føres inn utenfra
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.2 Arbeidsfrekvemt spenningsfasthet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.3 Støtspenningsfasthet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.4 Kontroll av kapper av isolasjonsmaterial
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.10 Oppvarming
Oppvarmingsberegningen ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Eaton leverer dataene for apparatenes varmetap.
10.11 Kortslutningsstyrke
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.12 Elektromagnetisk kompatibilitet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.13 Mekanisk funksjon
Kravene til apparatet er oppfylt hvis opplysningene i instruksjonsheftet (IL) er fulgt.

Tekniske data etter ETIM 8.0

Cables (EG000001) / Data og kommunikasjonskabel (EC003249)
Electric engineering, automation, process control engineering / Cable, wire / Communication cable / Data and communication cable (copper) (ecl@ss10.0.1-27-06-18-01 [AKE197014])
Ledermateriale
Andre
Leder overflate
Fortinnet
Lederdiameter
1.35
Nominelt ledertverrsnitt
0.23
AWG størrelse
24
Lederklasse
Kl.2 = flertrådet
Antall ledere
8
Antall snodde elementer
0
Konfigurasjon snodde ledere
Nei
Lederisolasjon
PVC (Polyvinylklorid)
Spesifikasjon lederisolasjon
Andre
Merking av ledere iflg. HD 308 S2
Nei
Ledermerkning
Farge
Skjerm over snodde ledere
Uten
Vridning
Andre
Kabelskjerming
Uten
Langsgående vanntetthet
Nei
Tverrgående vanntetthet
Nei
Forlegging i jord
Nei
Approved type of underground installation
Andre
Beskyttende kappe
Andre
Materiale i ytre kappe
PVC (Polyvinylklorid)
Spesifikasjon kappemateriale
Andre
Farge på yttermantel
Grønn
Armering
Uten
Armeringens materiale
Andre
Kabel geometri
Flat
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6
Uten
Halogenfri iflg. EN 60754-1/2
Nei
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2)
Nei
Flammebestandig
Etter IEC/EN 60332-1-2
Røyksvak iflg. EN61034-2
Nei
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2
Nei
Oljebestandig iflg. EN 60811-404
Nei
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404
Nei
Isolasjonsegenskaper i henhold til IEC 60331
Nei
Funksjonssikkerhet
Uten
Ytterdiameter omtrentlig
17.5
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring
15
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring
15
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt
7.5
Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje
-10 - 105
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje
-30 - 105
Kategori
Andre
NVP verdi
66.7
UV-bestandig
Nei
Sertifisert for skipsinstallasjon
Nei
Segregation class according to EN 50174-2
Egnet som telekabel
Nei
Egnet som datakabel
Nei
Egnet som signalkabel
Ja
Vekt
Compatible with Grade2TV according to XP-C 90-483
Nei
Compatible with Grade3TV according to XP-C 90-483
Nei