Dodavatelský program

Základní funkce příslušenství
Funkční prvky
funkce
Pro kombinaci s ovládacími prvky RMQ-Titan M22-...
Kontakty
1 přepínací kontakty
Upevnění
Upevnění vpředu
Značka zapojení
2723SWI-4
Graf dotekové dráhy
ráz ve spojení s čelním prvkem
116U024
Konfigurace
2723SWI-6
Barva
bílý
116C063
Připojení na SmartWire-DT
ano

Technická data

Všeobecně
Normy a ustanovení
ČSN EN 61131-2
EN 50178
SchváleníSchválení pro lodní provoz
DNV GL
BV
LRS
Rozměry (š x v x h)
12 x 42 x 45 mm
Hmotnost
10 g
Poloha při montáži
libovolná
Podmínky prostředí, mechanické
Stupeň krytí (ČSN EN 60529, EN50178, VBG 4)
stupeň krytí IP20
Vibrace (ČSN EN 61131-2:2008)Konstantní amplituda 3,5 mm
5 - 8.4 Hz
Vibrace (ČSN EN 61131-2:2008)Konstantní zrychlení 1 g
8.4 - 150 Hz
Odolnost proti nárazu (ČSN EN 60068-2-27) Ráz sinusovou půlvlnou 15 g/11 ms
9 Rázy
Pádová zkouška (ČSN EN 60068-2-31) [Výška pádu]
50 mm
Volný pád, v obalu (ČSN EN 60068-2-32)
0.3 M
Elektromagnetická kompatibilita (EMK)
Kategorie přepětí
nelze použít
Stupeň znečištění
2
Elektrostatický výboj (ČSN EN 61131-2:2008)vzduchový výboj (úroveň 3)
8 kV
Elektrostatický výboj (ČSN EN 61131-2:2008)kontaktní výboj (úroveň 2)
4 kV
Elektromagnetická pole (ČSN EN 61131-2:2008)80 - 1000 MHz
10 V/m
Elektromagnetická pole (ČSN EN 61131-2:2008)1,4 - 2 GHz
3 V/m
Elektromagnetická pole (ČSN EN 61131-2:2008)2 - 2,7 GHz
1 V/m
Potlačení rádiofrekvenčního rušení (SmartWire-DT)
ČSN EN 55011 třída A
Vysokofrekvenční impulz (ČSN EN 61131-2:2008, úroveň 3)Napájecí vedení
2 kV
Vysokofrekvenční impulz (ČSN EN 61131-2:2008, úroveň 3)SmartWire-DT kabel
1 kV
Přívod (ČSN EN 61131-2:2008, úroveň 3)
10 V
Klimatické podmínky prostředí
Okolní teplotaPracovní teplota prostředí (ČSN EN 60068-2)
-30 - +70 °C
Okolní teplotaSkladování
- 40 - + 80 °C
Relativní vlhkostkondenzace
Zabraňte kondenzaci vhodným opatřením
Relativní vlhkostrelativní vlhkost vzduchu, bez kondenzace (ČSN EN 60068-2-30)
9 - 95 %
Síť SmartWire-DT
Typ účastníka
SmartWire-DT modul (slave)
Nastavení adresy
automaticky
zobrazení stavu
Zelená LED
Připojení
kolíkový konektor, 8-pólový
Zástrčka
SWD4-8SF2-5
Rozhraní sběrnice
Nastavení přenosové rychlosti
automaticky
Funkce
Zobrazení stavu sepnutí
ano LED
Diagnostika
ano
Upevnění
Upevnění vpředu

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
0 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
0.3 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-30 °C
Provozní teplota okolí max.
+70 °C
Ověření konstrukce ČSN EN 61439
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.2 Odolnost proti korozi
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.1 Tepelná odolnost pláště
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.2 Odolnost izolačních materiálů proti normálnímu teplu
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.3 Odolnost izolačního materiálu proti nadměrnému teplu
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.4 Odolnost proti UV záření
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.6 Nárazová zkouška
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí plášťů
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.4 Vzdušných vzdáleností a povrchových cest
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana před úrazem elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Instalace přístrojů
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Vnitřní proudové okruhy a spojení
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.8 Připojení pro vodiče přivedené zvenku
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.2 Provozní elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.3 Odolnost proti rázovému napětí
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.4 Zkouška plášťů z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.10 Zahřívání
Za výpočet zahřívání zodpovídá výrobce rozvaděčů. Firma Eaton dodává údaje k ztrátovému výkonu přístrojů.
10.11 Odolnost proti zkratu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.12 EMC
Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.13 Mechanické funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).

Technická data podle ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Auxiliary contact block (EC000041)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Komponenta pro nízkonapetovou spínací techniku / Blok pomocných spínacu (ecl@ss10.0.1-27-37-13-02 [AKN342013])
Number of contacts as change-over contact
0
Number of contacts as normally open contact
1
Number of contacts as normally closed contact
1
Number of fault-signal switches
0
Rated operation current Ie at AC-15, 230 V
0 A
Type of electric connection
Flat plug-in connection
Model
Top mounting
Mounting method
Front fastening
Lamp holder
LED not exchangeable

aprobace,

UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
2324643
CSA Class No.
3211-07
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No

Rozměry

2723DIM-25
Snímač s funkčním prvkem