Dodavatelský program

Sortiment
Příslušenství
Dílčí sortiment
SmartWire-DT napojení RMQ
Sortiment
SmartWire-DT stanice
Základní funkce příslušenství
Prvky LED
funkce
Pro kombinaci s ovládacími prvky RMQ-Titan M22-...
Upevnění
Upevnění vpředu
Barva
modrý
Připojení na SmartWire-DT
ano

Technická data

Všeobecně
Normy a ustanovení
ČSN EN 61131-2
EN 50178
SchváleníSchválení pro lodní provoz
BV
LRS
Rozměry (š x v x h)
10 x 42 x 45 mm
Hmotnost
10 g
Poloha při montáži
libovolná
Podmínky prostředí, mechanické
Stupeň krytí (ČSN EN 60529, EN50178, VBG 4)
stupeň krytí IP20
Vibrace (ČSN EN 61131-2:2008)Konstantní amplituda 3,5 mm
5 - 8.4 Hz
Vibrace (ČSN EN 61131-2:2008)Konstantní zrychlení 1 g
8.4 - 150 Hz
Odolnost proti nárazu (ČSN EN 60068-2-27) Ráz sinusovou půlvlnou 15 g/11 ms
9 Rázy
Pádová zkouška (ČSN EN 60068-2-31) [Výška pádu]
50 mm
Volný pád, v obalu (ČSN EN 60068-2-32)
0.3 M
Elektromagnetická kompatibilita (EMK)
Kategorie přepětí
nelze použít
Stupeň znečištění
2
Elektrostatický výboj (ČSN EN 61131-2:2008)vzduchový výboj (úroveň 3)
8 kV
Elektrostatický výboj (ČSN EN 61131-2:2008)kontaktní výboj (úroveň 2)
4 kV
Elektromagnetická pole (ČSN EN 61131-2:2008)80 - 1000 MHz
10 V/m
Elektromagnetická pole (ČSN EN 61131-2:2008)1,4 - 2 GHz
3 V/m
Elektromagnetická pole (ČSN EN 61131-2:2008)2 - 2,7 GHz
1 V/m
Potlačení rádiofrekvenčního rušení (SmartWire-DT)
ČSN EN 55011 třída A
Vysokofrekvenční impulz (ČSN EN 61131-2:2008, úroveň 3)Napájecí vedení
2 kV
Vysokofrekvenční impulz (ČSN EN 61131-2:2008, úroveň 3)SmartWire-DT kabel
1 kV
Přívod (ČSN EN 61131-2:2008, úroveň 3)
10 V
Klimatické podmínky prostředí
Okolní teplotaPracovní teplota prostředí (ČSN EN 60068-2)
-30 - +70 °C
Okolní teplotaSkladování
- 40 - + 80 °C
Relativní vlhkostkondenzace
Zabraňte kondenzaci vhodným opatřením
Relativní vlhkostrelativní vlhkost vzduchu, bez kondenzace (ČSN EN 60068-2-30)
9 - 95 %
Síť SmartWire-DT
Typ účastníka
SmartWire-DT modul (slave)
zobrazení stavu
Zelená LED
Připojení
kolíkový konektor, 8-pólový
Zástrčka
SWD4-8SF2-5
Funkce
Zobrazení stavu sepnutí
ano LED
Diagnostika
ne
Upevnění
Upevnění vpředu

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
0 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
0.3 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-30 °C
Provozní teplota okolí max.
+70 °C
Ověření konstrukce ČSN EN 61439
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.2 Odolnost proti korozi
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.1 Tepelná odolnost pláště
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.2 Odolnost izolačních materiálů proti normálnímu teplu
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.3 Odolnost izolačního materiálu proti nadměrnému teplu
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.4 Odolnost proti UV záření
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.6 Nárazová zkouška
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí plášťů
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.4 Vzdušných vzdáleností a povrchových cest
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana před úrazem elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Instalace přístrojů
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Vnitřní proudové okruhy a spojení
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.8 Připojení pro vodiče přivedené zvenku
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.2 Provozní elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.3 Odolnost proti rázovému napětí
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.4 Zkouška plášťů z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.10 Zahřívání
Za výpočet zahřívání zodpovídá výrobce rozvaděčů. Firma Eaton dodává údaje k ztrátovému výkonu přístrojů.
10.11 Odolnost proti zkratu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.12 EMC
Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.13 Mechanické funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).

Technická data podle ETIM 9.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Lamp holder block for control circuit devices (EC000204)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Command and alarm device / Bulb socket block for command and alarm devices (ecl@ss13-27-37-12-09 [AKF027019])
Transformer integrated
No
With integrated voltage decreasing resistor
No
With light source
Yes
With integrated diode
No
Lamp holder
None
Rated voltage Ue at AC 50 Hz
0 - 0 V
Rated voltage Ue at AC 60 Hz
0 - 0 V
Rated voltage Ue at DC
30 - 30 V
Voltage type for actuating
DC
Lamp type
LED
Connection type auxiliary circuit
Flat plug-in connection
Colour light source
Blue
Type of fastening
Front fastening

aprobace,

UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
2324643
CSA Class No.
3211-07
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No