Leveringsprogram

Sortiment
Sikkerhetsrettede styringsreléer
Grunnfunksjon
Startsett easySafety
Inkluderte enheter
111017 ES4P-221-DMXD1Sikkerhetsreléer
111460 ESP-SOFTProgrammeringsprogramvare
106408 EASY800-USB-CABProgrammeringskabel
Varmetap
< 6 W
Merknad om effekttapet
Strømforbruk ved 24 V DC (ES4P-221-DMXD1)

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
0 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
6 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+55 °C
Konstruksjonsdokumentasjon IEC/EN 61439
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.2 Korrosjonsbestandighet
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.1 Varmebestandighet med kappe
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.2 Motstand for isolasjonsmateriale ved vanlig varme
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.3 Motstand for isolasjonsmateriale ved uvanlig varme
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.4 Bestandighet mot UV-stråling
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.5 Løfting
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.6 Slagtest
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.7 Påskrifter
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.3 Kapslingsgrad for kapper
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.4 Luft- og krypestrømlengder
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.5 Beskyttelse mot elektrisk støt
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.6 Montering av driftsmidler
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.7 Innvendige strømkretser og forbindelser
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.8 Kabeltilkoblinger for ledere som føres inn utenfra
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.2 Arbeidsfrekvemt spenningsfasthet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.3 Støtspenningsfasthet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.4 Kontroll av kapper av isolasjonsmaterial
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.10 Oppvarming
Oppvarmingsberegningen ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Eaton leverer dataene for apparatenes varmetap.
10.11 Kortslutningsstyrke
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Standardene for bryterenhetene må følges.
10.12 Elektromagnetisk kompatibilitet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Standardene for bryterenhetene må følges.
10.13 Mekanisk funksjon
Kravene til apparatet er oppfylt hvis opplysningene i instruksjonsheftet (IL) er fulgt.

Tekniske data etter ETIM 8.0

Programmable logic controllers PLC (EG000024) / PLS system (EC002581)
Electric engineering, automation, process control engineering / Control / Programmable logic control (SPS) / PLC device set (ecl@ss10.0.1-27-24-22-19 [BAA707013])
Inneholder funksjonsbyggeklosser
Nei
Inneholder grunnenhet
Ja
Inneholder modulrack
Nei
Inneholder strømforsyning
Nei
Inneholder analog inngangsmodul
Nei
Inneholder analog utgangsmodul
Nei
Inneholder digital inngangsmodul
Nei
Inneholder digital utgangsmodul
Nei
Inneholder funksjonsmodul
Nei
Inneholder teknologimodul
Nei
Inneholder kommunikasjonsmodul
Nei
Inneholder minneenhet
Ja
Inneholder simuleringsmodul
Nei
Inneholder forbindelseskabel
Ja
Inneholder betjeningsenhet
Ja
Inneholder monitor
Nei
Inneholder programvare for programmering
Ja
Inneholder teknisk programvare
Nei
Inneholder visualiseringsprogramvare
Nei
Inneholder bibliotek
Nei
Inneholder dokumentasjon
Ja
Inneholder ytterligere komponenter
Nei
Programvare forhåndsinstallert
Ja

Karakteristikker