Program dostaw

Asortyment
Rozłącznik izolacyjny
Funkcja ochrony
Rozłącznik izolacyjny/Wyłącznik główny
Norma/Dopuszczenie
IEC
Technika montażowa
Montaż stały
Wielkość gabarytowa
LN2
Opis
Cechy wyłącznika głównego włącznie z wymuszeniem zgodnie z IEC/EN 60204 i VDE 0113.
Cechy rozłączników zgodnie z IEC/EN 60947-3 i VDE 0660.
Zabezpieczenie przed dotknięciem zgodnie z VDE 0160 część 100.
Liczba biegunów
3-biegunowe
Standardowo w zestawie
podłączenia na śrubę
Położenia łączenia
I, +, 0
Prąd znamionowy = Znamionowy prąd stały [In = Iu]
160 A
Ochrona przeciwzwarciowa maks. bezpiecznik gL
250 A gL

Dane Techniczne

Rozłącznik mocy
Odporność na udar napięciowy [Uimp]Główne tory prądowe
8000 V
Odporność na udar napięciowy [Uimp]Obwód pomocniczy
6000 V
Znamionowe napięcie pracy [Ue]
690 V AC
Nominalna częstotliwość robocza [f]
50/60 Hz
Prąd znamionowy = Znamionowy prąd stały [In = Iu]
160 A
Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia
III/3
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
690 V
Zastosowanie w nieuziemionych sieciach
≦ 690 V
Obliczeniowa zwarciowa zdolność włączania [Icm]
690 V 50/60 Hz [Icm]
5.5 kA
Pomiarowa wytrzymałość na prąd zwarciowy
t = 0,3 s [Icw]
3.5 kA
t = 1 s [Icw]
3.5 kA
warunkowy znamionowy prąd zwarciowy [kA]
z zabezpieczeniem wstępnym
PN2(N2)-160…250: 250 A gG/gL
400/415 V
100 kA
690 V
80 kA
z bezpiecznikiem z tyłu
PN2(N2)-160…250: 250 A gG/gL
400/415 V
100 kA
690 V
80 kA
Znamionowa zdolność załączeniowa i wyłączeniowa
Znamionowy prąd pracy [Ie]415 V [Ie]
250 A
Znamionowy prąd pracy [Ie]690 V [Ie]
250 A
Znamionowy prąd pracy [Ie]415 V [Ie]
250 A
Znamionowy prąd pracy [Ie]690 V [Ie]
250 A
Trwałość, mechaniczna [Cykle łączenia]
20000
max. częstotliwość załączania
120 S/h
Trwałość, elektryczna
400 V 50/60 Hz [Cykle łączenia]
10000
415 V 50/60 Hz [Cykle łączenia]
10000
690 V 50/60 Hz [Cykle łączenia]
7500
400 V 50/60 Hz [Cykle łączenia]
7500
415 V 50/60 Hz [Cykle łączenia]
7500
690 V 50/60 Hz [Cykle łączenia]
5000
Całkowity czas wyłączenia w przypadku zwarcia
< 10 ms
Przekrój doprowadzeń
Standardowo w zestawie
podłączenia na śrubę
Przewód okrągły Cuzacisk skrzynkowyprzewód pojedynczy
1 x (4 - 16)
2 x (4 - 16) mm2
Przewód okrągły Cuzacisk skrzynkowywielożyłowy
1 x (25 - 185)
2 x (25 - 70) mm2
Przewód okrągły CuZaciski tuneloweprzewód pojedynczy
1 x (16 - 185) mm2
Przewód okrągły CuZaciski tunelowewielożyłowywielożyłowy
1 x (25 - 185) mm2
Przewód okrągły CuPodłączenie na śrubę i przyłącze po stronie tylnejbezpośrednio przy łączniku sterowniczymprzewód pojedynczy
1 x (4 - 16)
2 x (4 - 16) mm2
Przewód okrągły CuPodłączenie na śrubę i przyłącze po stronie tylnejbezpośrednio przy łączniku sterowniczymwielożyłowy
1 x (25 - 185)
2 x (25 - 70) mm2
Przewody Al, kable CuZacisk tunelowyprzewód pojedynczy
1 x 16 mm2
Przewody Al, kable CuZacisk tunelowywielożyłowywielożyłowy
1 x (25 - 185) mm2
Przewody Al, kable CuPodłączenie na śrubę i przyłącze po stronie tylnejTaśma Cu, perforowana [min.]
2 x 16 x 0,8 mm
Przewody Al, kable CuPodłączenie na śrubę i przyłącze po stronie tylnejTaśma Cu, perforowana [max.]
10 x 16 x 0,8 mm
Taśma Cu (liczba lamel x szerokość x grubość lamel)zacisk skrzynkowy [min.]
2 x 9 x 0.8 mm
Taśma Cu (liczba lamel x szerokość x grubość lamel)zacisk skrzynkowy [max.]
10 x 16 x 0.8 mm
Taśma Cu (liczba lamel x szerokość x grubość lamel)Podłączenie na śrubę i przyłącze po stronie tylnejTaśma Cu, perforowana [min.]
2 x 16 x 0,8 mm
Taśma Cu (liczba lamel x szerokość x grubość lamel)Podłączenie na śrubę i przyłącze po stronie tylnejTaśma Cu, perforowana [max.]
10 x 16 x 0,8 mm
Szyna miedziana (szerokość x grubość) [mm]Podłączenie na śrubę i przyłącze po stronie tylnejPodłączenie na śrubę
M8
Szyna miedziana (szerokość x grubość) [mm]Podłączenie na śrubę i przyłącze po stronie tylnejbezpośrednio przy łączniku sterowniczym [min.]
16 x 5 mm
Szyna miedziana (szerokość x grubość) [mm]Podłączenie na śrubę i przyłącze po stronie tylnejbezpośrednio przy łączniku sterowniczym [max.]
20 x 5 mm
Przewody sterujące
1 x (0,75 - 2,5)
2 x (0,75 - 1,5) mm2

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
160 A
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
19.6608 W
Certyfikat konstrukcji IEC/EN 61439
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.3.1 Wytrzymałość cieplna powłoki
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.3.2 Rezystancja materiału izolacyjnego przy normalnym cieple
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.3.3 Rezystancja materiału izolacyjnego przy nietypowym cieple
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.4 Wytrzymałość na działanie promieniowania UV
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.6 Kontrola odporności na uderzenia
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony powłok
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i prądów pełzających
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem elektrycznym
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.6 Montaż elementów eksploatacyjnych
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.7 Wewnętrzne obwody prądowe i połączenia
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.8 Przyłącza przewodów wchodzących z zewnątrz
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9 Właściwości izolacji10.9.2 Wytrzymałość elektryczna o częstotliwości roboczej
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9 Właściwości izolacji10.9.3 Odporność na napięcie udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9 Właściwości izolacji10.9.4 Sprawdzanie powłok z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.10 Nagrzanie
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
10.11 Odporność na zwarcia
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.13 Działanie mechaniczne
Spełnienie wymagań w aparacie jest jednoznaczne z przestrzeganiem instrukcji montażu (IL).

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) / Rozłącznik (EC000216)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Rozłącznik, odłącznik obciążenia, przełącznik sterujący / Kompaktowy odłącznik obciążenia (ecl@ss10.0.1-27-37-14-03 [AKF060013])
Jako rozłącznik główny
Tak
Jako rozłącznik remontowy
Tak
Jako rozłącznik bezpieczeństwa
Nie
Jako wyłącznik awaryjny
Tak
Jako przełącznik nawrotny
Nie
Liczba łączników
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
400 V
Znamionowe napięcie pracy
690 - 690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
160 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-23, 400 V
A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
0 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
0 kW
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
3.5 kA
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
90 kW
Zdolność łączeniowa przy 400 V
0 kW
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
100 kA
Liczba biegunów
3
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Opcjonalny napęd silnikowy
Tak
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy
Tak
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Do montażu na płycie
Tak
Do montażu tablicowego 4-otworowego
Nie
Do montażu czołowego centralnie
Nie
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Tak
Do montażu pośredniego
Tak
Kolor elementu sterowniczego
Szary
Rodzaj elementu wykonawczego
Dźwignia
Z mechanizmem ryglującym
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Stopień ochrony (IP) części czołowej
IP20
Stopień ochrony (NEMA)

Wymiary

123X312
① Przestrzeń łuku, minimalny luz od pozostałych części
② Minimalny luz od sąsiednich części
123X341