Leveringsprogram

Grunnfunksjon
Avledningsstrømindikator
Poler
4-polet
Bruk
xEffect - Koblingsenheter for industriell bruk og hevet funksjonelt bygg
Bruk
Koblingsenheter for industriell bruk og hevet funksjonelt bygg
Nominell strøm [In]
100 A
Nominell kortslutningsfasthet [Icn]
10 kA
Nominiell feilstrøm [IΔN]
justerbar: 0,03/0,1/0,3/0,5/1 A
Utløsning
kortidsforsinkelse, justerbar
selektivt frakoblende, innstillbar
ikke-forsinket, justerbar s…
Sortiment
PDIM
Sensitivitet
veksel-/pulsstrømsensitiv

Tekniske data

Elektrisk
Utførelser i forbindelse med
DIN/EN 62020
Aktuelle godkjenningsmerker
Iht. påskrift
Nominell strøm [In]
100 A
Opptakstid
unverzögert
Type G
10 ms verzögert
Type S
40 ms verzögert - selektiv
Merkespenning i henhold til IEC/EN 60947-2 [Un]
230/400, 50/60 Hz
240/415, 50/60 Hz V AC
Sensitivitet
veksel-/pulsstrømsensitiv
Nominell isolasjonsspenning [Ui]
440 V
Nominell kortslutningsfasthet [Icn]
10 kA
Maks. tillatt reservesikringKortslutning [gG/gL]
100 A
Maks. tillatt reservesikringOverlast [gG/gL]
63 A
Koblingskontakter
10 A / 240 V~
Kontaktenes reaksjonsforhold
1: 30 - 50 % IΔn

2: > 50 % IΔn
Levetidelektrisk [Bryteroperasjoner]
≧ 4000
Levetidmekanisk [Bryteroperasjoner]
≧ 20000
Mekanisk
Hettemonteringsmål
45 mm
Apparatsokkelmål
80 mm
Monteringsbredde
70 (4TE) mm
montasje
Hurtigfeste med 2 inngrepsposisjoner på DIN-skinne IEC/EN 60715
Kapslingsklasse
IP20, IP40 med egnet skap
Klemmer oppe og nede
Skruestikke/løfteklemmer
Klemmebeskyttelse
finger- og håndberøringsskjerm, DGUV VS3, EN 50274
Klemmetverrsnitt (1, 2, 3, 4, 5, 6, N, N)entrådet
1,5 - 35 mm2
Klemmetverrsnitt (1, 2, 3, 4, 5, 6, N, N)flertrådet
2 x 16 mm2
Klemmetverrsnitt koblingskontakter
0,25 - 1,5 mm2
Materialtykkelse for skinnesystem
0.8 - 2 mm
Tillatt omgivelsestemperaturområde
-25 - +60 °C
Tillatt lager- eller transporttemperatur
-35 - +60 °C
Klimamotstandsdyktighet
25-55 ° C/90-95 % relativ fuktighet i henhold til IEC 60068-2
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
100 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
18.8 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+60 °C
Hvis du starter ved 40 °C, vil maks tillatt kontinuerlig spenning reduseres med 1,2 % for hver 1 °C
Konstruksjonsdokumentasjon IEC/EN 61439
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.2 Korrosjonsbestandighet
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.1 Varmebestandighet med kappe
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.2 Motstand for isolasjonsmateriale ved vanlig varme
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.3 Motstand for isolasjonsmateriale ved uvanlig varme
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.4 Bestandighet mot UV-stråling
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.5 Løfting
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.6 Slagtest
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.7 Påskrifter
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.3 Kapslingsgrad for kapper
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.4 Luft- og krypestrømlengder
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.5 Beskyttelse mot elektrisk støt
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.6 Montering av driftsmidler
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.7 Innvendige strømkretser og forbindelser
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.8 Kabeltilkoblinger for ledere som føres inn utenfra
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.2 Arbeidsfrekvemt spenningsfasthet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.3 Støtspenningsfasthet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.4 Kontroll av kapper av isolasjonsmaterial
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.10 Oppvarming
Oppvarmingsberegningen ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Eaton leverer dataene for apparatenes varmetap.
10.11 Kortslutningsstyrke
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Standardene for bryterenhetene må følges.
10.12 Elektromagnetisk kompatibilitet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Standardene for bryterenhetene må følges.
10.13 Mekanisk funksjon
Kravene til apparatet er oppfylt hvis opplysningene i instruksjonsheftet (IL) er fulgt.

Tekniske data etter ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Jordfeilbryter (EC000003)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Residual current protection system / Residual current circuit breaker (RCCB) (ecl@ss13-27-14-22-01 [AAB906019])
Antall poler
4
Merkespenning
415
Merkestrøm
100
Nominell feilstrøm
1
Nominell isolasjonspenning Ui
440
Merkespenningstyrke Uimp
4
Effekttap
Monteringsmetode
DIN-skinne
Lekkasjestrømtype
AC
Selektiv beskyttelse
Ja
Korttidsforsinket type
Ja
Kortslutningsfasthet (lcw)
10
Støtstrømskapasitet
0.25
Spenningstype
AC
Med forriglingsmekanisme
Ja
Frekvens
60 Hz
Tilleggsinnretning mulig
Ja
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Bredde i antall modulmellomrom
4
Innbyggingsdybde
60
Omgivelsestemperatur under drift
-25 - 60
Forurensningsgrad
2
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet
1.5 - 16
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet
1.5 - 35
RAL-nummer (lignende)
7035
Eksplosjonssikker
Nei