Dodavatelský program

Základní funkce
Ukazatel svodového proudu
Póly
4-pólové
Použití
xEffect- spínací přístroje pro průmyslové použití a účelové stavby
Použití
Spínací přístroje pro průmyslové použití a účelové stavby
Jmenovitý pracovní proud [In]
100 A
Jmenovitá odolnost proti zkratu [Icn]
10 kA
Jmenovitý reziduální proud [IΔN]
nastavitelný: 0,03/0,1/0,3/0,5/1 A
Vypínací
s krátkodobým zpožděním, nastavitelný
selektivně vypínající, nastavitelný
nezpožděný, nastavitelný s…
Sortiment
PDIM
Citlivost
citlivý na střídavý / pulzující proud

Technická data

Elektrický
Types based on
DIN/EN 62020
Značky testování proudu
Dle nápisu
Jmenovitý pracovní proud [In]
100 A
Hodnota odezvy
unverzögert
Type G
10 ms verzögert
Type S
40 ms verzögert - selektiv
Jmenovité napětí podle normy IEC/EN 60947-2 [Un]
230/400, 50/60 Hz
240/415, 50/60 Hz V AC
Citlivost
citlivý na střídavý / pulzující proud
Jmenovité izolační napětí [Ui ]
440 V
Jmenovitá odolnost proti zkratu [Icn]
10 kA
Max. přípustná zálohová pojistkaZkrat [gG/gL]
100 A
Max. přípustná zálohová pojistkaPřetížení [gG/gL]
63 A
Přepínací kontakty
10 A / 240 V~
Chování odezvy kontaktů
1: 30 - 50 % IΔn

2: > 50 % IΔn
životnostElektrický [Počet sepnutí]
≧ 4000
životnostMechanický [Počet sepnutí]
≧ 20000
Mechanický
Standardní přední rozměry
45 mm
Výška přístroje
80 mm
Vestavěná šířka
70 (4TE) mm
Montáž
Rychloupínací systém se 2 západkovými polohami na montážní liště DIN ČSN EN 60715
Stupeň krytí
IP20, IP40 s vhodným krytem
Horní a spodní část svorek
Twin-purpose terminals
Svorková ochrana
bezpečný proti dotyku palce a dlaně, DGUV VS3, EN 50274
Průřez vodiče (1, 2, 3, 4, 5, 6, N, N)Jednožilový
1.5 - 35 mm2
Průřez vodiče (1, 2, 3, 4, 5, 6, N, N)Vícežilový
2 x 16 mm2
Svorkový průřez přepínacích kontaktů
0.25 - 1.5 mm2
Tloušťka materiálu sběrnicového budiče
0.8 - 2 mm
Přípustný rozsah okolní teploty
-25 - +60 °C
Přípustná teplota pro skladování a přepravu
-35 - +60 °C
Klimatická odolnost
25-55°C/90-95% relative humidity according to IEC 60068-2
Provozní teplota okolí min.
-25 °C

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
100 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
18.8 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
0 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+60 °C
Od 40 °C se maximální přípustný souvislý proud snižuje o 1,2 % na každý 1 °C
Ověření konstrukce ČSN EN 61439
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.2 Odolnost proti korozi
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.1 Tepelná odolnost pláště
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.2 Odolnost izolačních materiálů proti normálnímu teplu
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.3 Odolnost izolačního materiálu proti nadměrnému teplu
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.4 Odolnost proti UV záření
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.6 Nárazová zkouška
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí plášťů
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.4 Vzdušných vzdáleností a povrchových cest
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana před úrazem elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Instalace přístrojů
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Vnitřní proudové okruhy a spojení
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.8 Připojení pro vodiče přivedené zvenku
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.2 Provozní elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.3 Odolnost proti rázovému napětí
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.4 Zkouška plášťů z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.10 Zahřívání
Za výpočet zahřívání zodpovídá výrobce rozvaděčů. Firma Eaton dodává údaje k ztrátovému výkonu přístrojů.
10.11 Odolnost proti zkratu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.12 EMC
Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.13 Mechanické funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).

Technická data podle ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Residual current circuit breaker (RCCB) (EC000003)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Residual current protection system / Residual current circuit breaker (RCCB) (ecl@ss13-27-14-22-01 [AAB906019])
Number of poles
4
Rated voltage
415 V
Rated current
100 A
Rated fault current
1 A
Rated insulation voltage Ui
440 V
Rated impulse withstand voltage Uimp
4 kV
Power loss
W
Mounting method
DIN rail
Leakage current type
AC
Selective protection
Yes
Short-time delayed tripping
Yes
Short-circuit breaking capacity (Icw)
10 kA
Surge current capacity
0.25 kA
Voltage type
AC
With interlocking device
Yes
Frequency
60 Hz
Additional equipment possible
Yes
Degree of protection (IP)
IP20
Width in number of modular spacings
4
Built-in depth
60 mm
Ambient temperature during operating
-25 - 60 °C
Pollution degree
2
Connectable conductor cross section multi-wired
1.5 - 16 mm²
Connectable conductor cross section solid-core
1.5 - 35 mm²
RAL-number (similar)
7035
Explosion-proof
No