Leveringsprogram

Sortiment
Lastbryter
Beskyttelsesfunksjon
Lastbryter/hovedbryter
Norm/registrering
IEC
Monteringsteknikk
Fastmontert
Størrelse
N3
Beskrivelse
Hovedbryterkarakteristikker inkludert uunngåelig iht. IEC/EN 60204 og VDE 0113.
Skillebryterkarakteristikker iht. IEC/EN 60947-3 og VDE 0660.
Kontaktvern iht. VDE 0160 del 100.
Poltall
3-polet
Standardutstyr
Rammeklemme
bryterstillinger
I, +, 0
Nominell strøm = nominell konstantstrøm [In = Iu]
630 A
kortslutningsvern maks. gL-sikring
630 A gL

Tekniske data

Generelt
Standarder og bestemmelser
IEC/EN 60947, VDE 0660
Berøringsvern
finger- og håndtrykksikker etter DIN EN 50274/VDE 0106 del 110
Klimamotstandsdyktighet
Fuktig varme, konstant, i samsvar med IEC 60068-2-78
Fuktig varme, syklisk, i samsvar med IEC 60068-2-30
OmgivelsestemperaturOmgivelsestemperatur lagring
- 40 - + 70 °C
OmgivelsestemperaturDrift
-25 - +70 °C
Motstand mot mekanisk støt (halvsinusformet støt 10 ms) etter IEC 60068-2-27
20 (half-sinusoidal shock 20 ms) g
Sikker frakobling etter EN 61140mellom hjelpekontakter og hovedstrømbaner
500 V AC
Sikker frakobling etter EN 61140mellom hjelpekontaktene
300 V AC
MonteringsposisjonMonteringsposisjon
loddrett og 90° i alle retninger
  med jordfeilutløser XFI:
- NZM1, N1, NZM2, N2: loddrett og 90° i alle retninger
med plugin-enhet:
- NZM1, N1, NZM2, N2: loddrett, 90° høyre/venstre
med inntrekkbar enhet:
- NZM3, N3: loddrett, 90° venstre
- NZM4, N4: loddrett
med fjernoperatør:
- NZM2, N(S)2, NZM3, N(S)3, NZM4, N(S)4: loddrett og 90° i alle retninger

Energi-innmatingsretning
etter ønske
KapslingsklasseEnhet
In the area of the HMI devices: IP20 (basic protection type)
Kapslingsklassehus
With insulating surround: IP40
With door coupling rotary handle: IP66
Kapslingsklassekoblingsklemmer
Tunnel terminal: IP10
Phase isolator and band terminal: IP00
Lastbryter
Nominell spenningspulsmotstand [Uimp]Hoverstrømbaner
8000 V
Nominell spenningspulsmotstand [Uimp]Hjelpestrømbaner
6000 V
Måledriftsspenning [Ue]
690 V AC
Nominell driftsfrekvens [f]
50/60 Hz
Nominell strøm = nominell konstantstrøm [In = Iu]
630 A
Overspenningskatergori/forurensningsgrad
III/3
Nominell isolasjonsspenning [Ui]
1000 V
Bruk i nett som ikke er jordet.
≦ 690 V
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning [Icm]
690 V 50/60 Hz [Icm]
25 kA
Motstandsdyktighet mot korttidsmålestrøm
t = 0,3 s [Icw]
12 kA
t = 1 s [Icw]
12 kA
betinget nominell kortslutningsstrøm [kA]
med reservesikring
PN3(N3)-400…630: 630 A gG/gL
400/415 V
100 kA
690 V
80 kA
med etterkoblet sikring
PN3(N3)-400…630: 630 A gG/gL
400/415 V
100 kA
690 V
80 kA
Beregnet innkoblings- og bryteevne
Nominell strøm [Ie]AC-22/23A415 V [Ie]
630 A
Nominell strøm [Ie]AC-22/23A690 V [Ie]
630 A
Levetid, mekanisk [Bryteroperasjoner]
15000
maks. bryterhyppighet
60 S/h
Levetid, elektrisk
AC-1400 V 50/60 Hz [Bryteroperasjoner]
5000
AC-1415 V 50/60 Hz [Bryteroperasjoner]
5000
AC-1690 V 50/60 Hz [Bryteroperasjoner]
3000
AC-3400 V 50/60 Hz [Bryteroperasjoner]
3000
AC-3415 V 50/60 Hz [Bryteroperasjoner]
3000
AC-3690 V 50/60 Hz [Bryteroperasjoner]
2000
Klemmekapasitet
Standardutstyr
Rammeklemme
Valgfritt tilleggsutstyr
skrutilkobling
Tunnelklemmer
Tilkobling på baksiden
Cu-ledninger, Cu-kablerRammeklemmeentrådet
2 x 16 mm2
Cu-ledninger, Cu-kablerRammeklemmeflertrådet
1 x (35 - 240)
2 x (25 - 120) mm2
Cu-ledninger, Cu-kablerTunnelklemmeflertrådet1 hull
1 x (25 - 185) mm2
Cu-ledninger, Cu-kablerTunnelklemmeflertrådetDobbelt hull
1 x (50 - 240)
2 x (50 - 240) mm2
Cu-ledninger, Cu-kablerSkrutilkobling og tilkobling bakdirekte på bryterenentrådet
1 x 16
2 x 16 mm2
Cu-ledninger, Cu-kablerSkrutilkobling og tilkobling bakdirekte på bryterenflertrådet
1 x (25 - 120)
2 x (25 - 120) mm2
Cu-ledninger, Cu-kablerSkrutilkobling og tilkobling bakKoblingsutvidelseKoblingsutvidelse
2 x 300 mm2
AL-ledninger, AL-kablerTunnelklemmeentrådet
1 x 16 mm2
AL-ledninger, AL-kablerTunnelklemmeflertrådet1 hull
1 x (25 - 185) 2) mm2
AL-ledninger, AL-kablerTunnelklemmeflertrådet
2) Je nach Kabelhersteller bis zu 240 mm² anschließbar.
AL-ledninger, AL-kablerTunnelklemmeflertrådetDobbelt hull
1 x (50 - 240)
2 x (50 - 240) mm2
AL-ledninger, AL-kablerSkrutilkobling og tilkobling bakdirekte på bryterenmassiv
1 x 16
2 x (10 - 16) mm2
AL-ledninger, AL-kablerSkrutilkobling og tilkobling bakdirekte på bryterenflertrådet
1 x (25 - 120)
2 x (25 - 120) mm2
Cu-bånd (antall segmenter x bredde x lamellstyrke)Rammeklemme [min.]
6 x 16 x 0.8 mm
Cu-bånd (antall segmenter x bredde x lamellstyrke)Rammeklemme [maks.]
10 x 24 x 1.0
+ 5 x 24 x 1.0
(2 x) 8 x 24 x 1.0 mm
Cu-bånd (antall segmenter x bredde x lamellstyrke)Skrutilkobling og tilkobling bakKobberlist, hullet [min.]
6 x 16 x 0.8 mm
Cu-bånd (antall segmenter x bredde x lamellstyrke)Skrutilkobling og tilkobling bakKobberlist, hullet [maks.]
10 x 32 x 1.0 + 5 x 32 x 1.0 mm
Cu-bånd (antall segmenter x bredde x lamellstyrke)Skrutilkobling og tilkobling bakKoblingsutvidelse
(2 x) 10 x 50 x 1.0 mm
Cu-skinne (bredde x tykkelse) [mm]Skrutilkobling og tilkobling bakskrutilkobling
M10
Cu-skinne (bredde x tykkelse) [mm]Skrutilkobling og tilkobling bakdirekte på bryteren [min.]
20 x 5 mm
Cu-skinne (bredde x tykkelse) [mm]Skrutilkobling og tilkobling bakKoblingsutvidelseKoblingsutvidelse [maks.]
2 x (10 x 50) mm

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
630 A
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
107.16 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+70 °C
Konstruksjonsdokumentasjon IEC/EN 61439
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.2 Korrosjonsbestandighet
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.1 Varmebestandighet med kappe
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.2 Motstand for isolasjonsmateriale ved vanlig varme
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.3 Motstand for isolasjonsmateriale ved uvanlig varme
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.4 Bestandighet mot UV-stråling
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.5 Løfting
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.6 Slagtest
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.7 Påskrifter
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.3 Kapslingsgrad for kapper
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.4 Luft- og krypestrømlengder
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.5 Beskyttelse mot elektrisk støt
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.6 Montering av driftsmidler
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.7 Innvendige strømkretser og forbindelser
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.8 Kabeltilkoblinger for ledere som føres inn utenfra
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.2 Arbeidsfrekvemt spenningsfasthet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.3 Støtspenningsfasthet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.4 Kontroll av kapper av isolasjonsmaterial
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.10 Oppvarming
Oppvarmingsberegningen ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Eaton leverer dataene for apparatenes varmetap.
10.11 Kortslutningsstyrke
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Standardene for bryterenhetene må følges.
10.12 Elektromagnetisk kompatibilitet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Standardene for bryterenhetene må følges.
10.13 Mekanisk funksjon
Kravene til apparatet er oppfylt hvis opplysningene i instruksjonsheftet (IL) er fulgt.

Tekniske data etter ETIM 7.0

Startapparater (EG000017) / Lastskillebryter (EC000216)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Off-load switch, circuit breaker, control switch / Switch disconnector (ecl@ss10.0.1-27-37-14-03 [AKF060013])
Utførelse som hovedbryter
Ja
Utførelse som vedlikehold-/servicebryter
Ja
Utførelse som sikkerhetsbryter
Nei
Utførelse som nødsstopp-innretning
Ja
Utført som vendebryter
Nei
Antall brytere
1
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC
690 Volt
Nominell driftsspenning
690 - 690 Volt
Nominell kontinuerlig strøm Iu
630 Amp
Beregnet vedvarende strøm ved AC-23, 400V
0 Amp
Nominell kontinuerlig strøm, AC-21, 400V
0 Amp
Nominell effekt ved AC-3, 400V
0 Kilowatt
Nominell korttids-strømfasthet lcw
12 Kilo-Amp
Nominell driftseffekt ved AC-23, 400V
315 Kilowatt
Bryterkapasitet ved 400V
0 Kilowatt
Betinget nominell kortslutningstrøm lq
0 Kilo-Amp
Poltall
3
Antall hjelpekontakter normalt lukket
0
Antall hjelpekontakter normalt åpne
0
Antall hjelpekontakter som veksler
0
Motordrift som opsjon
Ja
Integrert motordrift
Nei
Spenningsutløser valgbar
Ja
Apparatkonstruksjon
Innbyggingsapparat, fastmontert
Egnet for gulvmontering
Ja
Egnet for frontmontering 4-hulls
Nei
Egnet for frontmontering senter
Nei
Egnet for innbygging i fordelingstavler
Ja
Egnet for midlertidig montasje
Ja
Farge på kontrollelement
Svart
Utførelse av betjeningselement
Vippearm
Låsbar
Ja
Tilkoblingstype hovedstrømkrets
Rammeklemme
Verneklasse (IP) forside
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA)

Dimensjoner

123X330
① Utblåsningsrom, minsteavstand til andre deler
② Minsteavstand til deler i nærheten
123X553