Dodavatelský program

Sortiment
vypínače
Ochranné funkce
Vypínače / hlavní spínače
Norma / osvědčení
IEC
Montážní jednotky
pevná montáž
Konstrukční velikost
N3
Popis
Vlastnosti hlavního spínače včetně omezení podle IEC/EN 60204 a VDE 0113.
Vlastnosti odpojovače podle ČSN EN 60947-3 a VDE 0660.
Krycí lišta podle VDE 0160 část 100
Počet pólů
3-pólové
standardní výbava
rámová svorka
Spínací polohy
I, +, 0
Jmenovitý povozní proud = jmenovitý trvalý proud [In = Iu]
630 A
Zkratová ochrana max. gL pojistka
630 A gL

Technická data

Všeobecně
Normy a ustanovení
IEC/EN 60947
Krycí lišta
bezpečné proti dotyku prstem a hřbetu ruky podle DIN EN 50274/VDE 0106 část 110
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN 60068-2-78
Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN EN 60068-2-30
Okolní teplotaTeplota prostředí, uložení
- 40 - + 70 °C
Okolní teplotaProvoz
-25 - +70 °C
Odolnost proti nárazu (náraz poloviční sinus 10 ms) podle ČSN EN 60068-2-27
20 (half-sinusoidal shock 20 ms) g
Bezpečná izolace podle ČSN EN 61140mezi pomocnými kontakty a hlavními proudovými dráhami
500 V AC
Bezpečná izolace podle ČSN EN 61140mezi pomocnými kontakty
300 V AC
Montážní pozicePoloha při montáži
Vertical and 90° in all directions
  With residual-current release XFI:
- NZM1, N1, NZM2, N2: vertical and 90° in all directions
with plug-in adapter elements
- NZM1, N1, NZM2, N2: vertical, 90° right/left
with withdrawable unit:
- NZM3, N3: vertical, 90 ° left
- NZM4, N4: vertical
with remote operator:
- NZM2, N(S)2, NZM3, N(S)3, NZM4, N(S)4: vertical and 90° in all directions

Směr přívodů napájení
libovolná
Stupeň krytíPřístroj
In the area of the HMI devices: IP20 (basic protection type)
Stupeň krytíKryt
With insulating surround: IP40
With door coupling rotary handle: IP66
Stupeň krytíPřipojovací svorky
Tunnel terminal: IP10
Phase isolator and band terminal: IP00
Vypínače
Neměnnost jmenovitého přepětí [Uimp ]Hlavní proudové dráhy
8000 V
Neměnnost jmenovitého přepětí [Uimp ]Pomocné proudové dráhy
6000 V
Jmenovité provozní napětí [Ue]
690 V AC
Jmenovitá provozní frekvence [f]
50/60 Hz
Jmenovitý povozní proud = jmenovitý trvalý proud [In = Iu]
630 A
Přepěťová kategorie/stupeň znečištění
III/3
Jmenovité izolační napětí [Ui]
1000 V
Použití v neuzemněných sítích
≦ 690 V
Další technické údaje (listovací katalog)
Jmenovitý zkratový zapínací výkon [Icm ]
690 V 50/60 Hz [Icm]
25 kA
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud
t = 0.3 s [Icw]
12 kA
t = 1 s [Icw]
12 kA
Jmenovitý podmíněný zkratový proud [kA]
s ochranou
PN3(N3)-400…630: 630 A gG/gL
400/415 V
100 kA
690 V
80 kA
se záložní pojistkou
PN3(N3)-400…630: 630 A gG/gL
400/415 V
100 kA
690 V
80 kA
Jmenovitý zapínací a vypínací výkon
Jmenovitý pracovní proud [Ie ]AC-22/23A415 V [Ie]
630 A
Jmenovitý pracovní proud [Ie ]AC-22/23A690 V [Ie]
630 A
Životnost, mechanická [Spínací cykly]
15000
Max. četnost spínání
60 Počet operací/hod
Životnost, elektrická
AC-1400 V 50/60 Hz [Spínací cykly]
5000
AC-1415 V 50/60 Hz [Spínací cykly]
5000
AC-1690 V 50/60 Hz [Spínací cykly]
3000
AC-3400 V 50/60 Hz [Spínací cykly]
3000
AC-3415 V 50/60 Hz [Spínací cykly]
3000
AC-3690 V 50/60 Hz [Spínací cykly]
2000
Průřez vodiče
standardní výbava
rámová svorka
Optional accessories
Screw connection
Tunnel terminal
connection on rear
Měděné vodiče a kabelyKrabicová svorkovniceJednožilový
2 x 16 mm2
Měděné vodiče a kabelyKrabicová svorkovniceVícežilový
1 x (35 - 240)
2 x (25 - 120) mm2
Měděné vodiče a kabelyZdířková svorkaSpletený do pramene1-hole
1 x (25 - 185) mm2
Měděné vodiče a kabelyZdířková svorkaSpletený do prameneDvojitý otvor
1 x (50 - 240)
2 x (50 - 240) mm2
Měděné vodiče a kabelyTerminální svorník a připojení na zadní straněPřímo na přepínačiJednožilový
1 x 16
2 x 16 mm2
Měděné vodiče a kabelyTerminální svorník a připojení na zadní straněPřímo na přepínačiVícežilový
1 x (25 - 120)
2 x (25 - 120) mm2
Měděné vodiče a kabelyTerminální svorník a připojení na zadní straněRozšíření připojovací šířkyPřipojení s rozšířením
2 x 300 mm2
Hlinikové vodiče, hlinikový kabelZdířková svorkaJednožilový
1 x 16 mm2
Hlinikové vodiče, hlinikový kabelZdířková svorkaSpletený do pramene1-hole
1 x (25 - 185) 2) mm2
Hlinikové vodiče, hlinikový kabelZdířková svorkaSpletený do pramene
2) Je nach Kabelhersteller bis zu 240 mm² anschließbar.
Hlinikové vodiče, hlinikový kabelZdířková svorkaSpletený do prameneDvojitý otvor
1 x (50 - 240)
2 x (50 - 240) mm2
Hlinikové vodiče, hlinikový kabelTerminální svorník a připojení na zadní straněPřímo na přepínačiSolid
1 x 16
2 x (10 - 16) mm2
Hlinikové vodiče, hlinikový kabelTerminální svorník a připojení na zadní straněPřímo na přepínačiVícežilový
1 x (25 - 120)
2 x (25 - 120) mm2
Měděný pásek (počet segmentů x šířka x tloušťka segmentu)Krabicová svorkovnice [min.]
6 x 16 x 0.8 mm
Měděný pásek (počet segmentů x šířka x tloušťka segmentu)Krabicová svorkovnice [max.]
10 x 24 x 1.0
+ 5 x 24 x 1.0
(2 x) 8 x 24 x 1.0 mm
Měděný pásek (počet segmentů x šířka x tloušťka segmentu)Terminální svorník a připojení na zadní straněMěděný pás, děrovaný [min.]
6 x 16 x 0.8 mm
Měděný pásek (počet segmentů x šířka x tloušťka segmentu)Terminální svorník a připojení na zadní straněMěděný pás, děrovaný [max.]
10 x 32 x 1.0 + 5 x 32 x 1.0 mm
Měděný pásek (počet segmentů x šířka x tloušťka segmentu)Terminální svorník a připojení na zadní straněPřipojení s rozšířením
(2 x) 10 x 50 x 1.0 mm
Měděný sběrnicový budič (šířka x tloušťka) [mm]Terminální svorník a připojení na zadní straněšroubové připojení
M10
Měděný sběrnicový budič (šířka x tloušťka) [mm]Terminální svorník a připojení na zadní straněPřímo na přepínači [min.]
20 x 5 mm
Měděný sběrnicový budič (šířka x tloušťka) [mm]Terminální svorník a připojení na zadní straněRozšíření připojovací šířkyPřipojení s rozšířením [max.]
2 x (10 x 50) mm

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
630 A
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
107.16 W
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+70 °C
Ověření konstrukce ČSN EN 61439
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.2 Odolnost proti korozi
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.1 Tepelná odolnost pláště
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.2 Odolnost izolačních materiálů proti normálnímu teplu
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.3 Odolnost izolačního materiálu proti nadměrnému teplu
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.4 Odolnost proti UV záření
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.6 Nárazová zkouška
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí plášťů
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.4 Vzdušných vzdáleností a povrchových cest
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana před úrazem elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Instalace přístrojů
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Vnitřní proudové okruhy a spojení
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.8 Připojení pro vodiče přivedené zvenku
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.2 Provozní elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.3 Odolnost proti rázovému napětí
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.4 Zkouška plášťů z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.10 Zahřívání
Za výpočet zahřívání zodpovídá výrobce rozvaděčů. Firma Eaton dodává údaje k ztrátovému výkonu přístrojů.
10.11 Odolnost proti zkratu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.12 EMC
Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.13 Mechanické funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).

Technická data podle ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Switch disconnector (EC000216)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Výkonový spínac, výkonový odpínac, ovládací spínac / Výkonový odpínac kompaktní (ecl@ss10.0.1-27-37-14-03 [AKF060013])
Version as main switch
Yes
Version as maintenance-/service switch
Yes
Version as safety switch
No
Version as emergency stop installation
Yes
Version as reversing switch
No
Number of switches
1
Max. rated operation voltage Ue AC
690 V
Rated operating voltage
690 - 690 V
Rated permanent current Iu
630 A
Rated permanent current at AC-23, 400 V
0 A
Rated permanent current at AC-21, 400 V
0 A
Rated operation power at AC-3, 400 V
0 kW
Rated short-time withstand current lcw
12 kA
Rated operation power at AC-23, 400 V
315 kW
Switching power at 400 V
0 kW
Conditioned rated short-circuit current Iq
0 kA
Number of poles
3
Number of auxiliary contacts as normally closed contact
0
Number of auxiliary contacts as normally open contact
0
Number of auxiliary contacts as change-over contact
0
Motor drive optional
Yes
Motor drive integrated
No
Voltage release optional
Yes
Device construction
Built-in device fixed built-in technique
Suitable for ground mounting
Yes
Suitable for front mounting 4-hole
No
Suitable for front mounting centre
No
Suitable for distribution board installation
Yes
Suitable for intermediate mounting
Yes
Colour control element
Black
Type of control element
Rocker lever
Interlockable
Yes
Type of electrical connection of main circuit
Frame clamp
Degree of protection (IP), front side
IP20
Degree of protection (NEMA)

Rozměry

123X330
① Blow out area, minimum clearance to adjacent parts
② Minimum clearance to adjacent parts
123X553