Leveringsprogram

Grunnfunksjon
FI/LS kombinert vernebryter
Poler
2-polet
Utløsningskarakteristikk
C
Bruk
xPole - Koblingsenheter for boligbygg og funksjonelt bygg
Bruk
Koblingsenheter for boligbygg og funksjonelt bygg
Nominell strøm [In]
13 A
Nominell avbruddskapasitet iht. IEC/EN 61009
10 kA
Nominiell feilstrøm [IΔN]
0,1 A
Type
Type A
Utløsning
ikke-forsinket s…
Sortiment
PKPM2
Sensitivitet
pulsstrømsensetiv
Støtstrømfasthet
betinget støtstrømfast 250 A

Tekniske data

Elektrisk
Sensitivitet
pulsstrømsensetiv

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
13 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
4 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+40 °C
0
Konstruksjonsdokumentasjon IEC/EN 61439
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.2 Korrosjonsbestandighet
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.1 Varmebestandighet med kappe
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.2 Motstand for isolasjonsmateriale ved vanlig varme
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.3 Motstand for isolasjonsmateriale ved uvanlig varme
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.4 Bestandighet mot UV-stråling
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.5 Løfting
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.6 Slagtest
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.7 Påskrifter
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.3 Kapslingsgrad for kapper
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.4 Luft- og krypestrømlengder
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.5 Beskyttelse mot elektrisk støt
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.6 Montering av driftsmidler
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.7 Innvendige strømkretser og forbindelser
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.8 Kabeltilkoblinger for ledere som føres inn utenfra
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.2 Arbeidsfrekvemt spenningsfasthet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.3 Støtspenningsfasthet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.4 Kontroll av kapper av isolasjonsmaterial
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.10 Oppvarming
Oppvarmingsberegningen ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Eaton leverer dataene for apparatenes varmetap.
10.11 Kortslutningsstyrke
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Standardene for bryterenhetene må følges.
10.12 Elektromagnetisk kompatibilitet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Standardene for bryterenhetene må følges.
10.13 Mekanisk funksjon
Kravene til apparatet er oppfylt hvis opplysningene i instruksjonsheftet (IL) er fulgt.

Tekniske data etter ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Jordfeilautomat (EC000905)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Residual current protection system / MCB/RCCB combination (ecl@ss13-27-14-22-07 [AFZ810020])
Poltall (totalt)
2
Antall beskyttede poler
2
Merkespenning
230
Nominell isolasjonspenning Ui
250
Merkespenningstyrke Uimp
4
Merkestrøm
13
Nominell feilstrøm
0.1
Lekkasjestrømtype
A
Energibegrensningsklasse
3
Effekttap
Nominell frakoblingsevne iflg EN 61009
10
Nominell brytekapasitet etter IEC 60947-2
0
Nominell kortslutningskapasitet lcn iflg. EN 61009-1
10
Utkoblingskarakteristikk
Ikke forsinket
Støtstrømskapasitet
0.25
Spenningstype
AC
Frekvens
50 Hz
Utløsningskarakteristikk
C
Medkoblende nulleder
No
Med forriglingsmekanisme
No
Overspenningskategori
3
Forurensningsgrad
2
Omgivelsestemperatur under drift
-25 - 40
Bredde i antall modulmellomrom
2
Innbyggingsdybde
70
Innfelt montasje
No
Beskyttelse mot feilutløsing
No
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet
1 - 25
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet
1 - 25