Program dostaw

Asortyment
System 60-mm
Funkcja podstawowa
Elementy zabezpieczające do szyn zbiorczych
Grupa asortymentowa
Zaciski obejm
Informacja o zakresie dostawy
Potrzebne są 3 szt. na każdy GST…
Obszar zacisku
25…150 mm2
Copper strip 6 x 16 x 0.8 mm
Stosowane do
GST…1