Dodavatelský program

Sortiment
Tepelné nadproudové relé ZB do 150 A
Sortiment
Příslušenství
Příslušenství
Nadproudové relé
Konstrukční velikost
ZB150
Citlivost na výpadek fáze
ČSN/EN 60947, VDE 0660 Část 102
Popis
Spínač Test/Vyp
Tlačítko reset ručně / automaticky
Volné vypnutí
Druh montáže
Oddělená montáž
[Ir ]
145 - 175 A
Schéma zapojení
230S002
Pomocné kontakty
Z = Zapínací kontakt
1 spínací kontakt
V = vypínací kontakt
1 rozpínací kontakt
Použitelný pro
DILM80…
DILM95…
DILM115…
DILM150…
DILM170…
DILMF80…
DILMF95…
DILMF115…
DILMF150…
DIULM80
DIULM95
DIULM115
DIULM150
SDAINLM140
SDAINLM165
SDAINLM200
SDAINLM260
Ochrana proti zkratu
Typ koordinace "1" [gG/gL]
400 a
Typ koordinace "2" [gG/gL]
315 a
Poznámky

Nadproudová spoušť: třída rozběhu 10 A

Ochrana proti zkratu: Při přímé montáži dodržujte max. povolené jištění stykače.

Upozornění
Oddělená montáž
 
1 Výkonový stykač
2 Základna

Technická data

Všeobecně
Normy a ustanovení
ČSN EN 60947, VDE 0660, UL, CSA
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN 60068-2-78
Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN EN 60068-2-30
Okolní teplota
Pracovní rozsah podle IEC/EN 60947.
Okolní teplotaOtevřený
-25 - +55 °C
Okolní teplotav krytu
- 25 - 40 °C
Teplotní kompenzace
Kontinuální
Hmotnost
1.467 kg
Odolnost proti nárazu
10
Sinusová půlvlna
Doba otřesu 10 ms g
Stupeň krytí
IP00
Krycí lišta při svislém ovládání zepředu (EN 50274)
bezpečné proti dotyku prstem nebo dlaní
Výška místa montáže
max. 2000 M
Hlavní dráhy vodičů
Jmenovité impulzní výdržné napětí [Uimp]
8000 V AC
Přepěťová kategorie/stupeň znečištění
III/3
Jmenovité izolační napětí [Ui]
1000 V
Jmenovité provozní napětí [Ue]
1000 V AC
Bezpečná izolace podle ČSN EN 61140mezi pomocnými kontakty a hlavními proudovými dráhami
440 V AC
Bezpečná izolace podle ČSN EN 61140mezi hlavními obvody
440 V AC
Zbytková chyba tepelné kompenzace > 40 ºC
≦ 0.25 %/K
Tepelné ztráty proudu (3 vodiče)Spodní hodnota rozsahu nastavení
23.7 W
Tepelné ztráty proudu (3 vodiče)Horní hodnota rozsahu nastavení
34.5 W
Svorkové výkonyJednožilový
1 x (4 - 16)
2 x (4 - 16) mm2
Svorkové výkonyJemně slaněný vodič s dutinkou
1 x (4 - 70)
2 x (4 - 70) mm2
Svorkové výkonyVícežilový
1 x (16 - 70)
2 x (16 - 70) mm2
Svorkové výkonyPlný nebo slaněný vodič
3/0 AWG
Připojovací šrouby
M10
utahovací moment
10 Nm
Délka odizolování
24 mm
Nástrojevnitřní šestihran [SW]
5 mm
Pomocné a řídicí obvody
Jmenovité impulzní výdržné napětí [Uimp]
4000 V
Přepěťová kategorie/stupeň znečištění
III/3
Svorkové výkonyJednožilový
1 x (0,75 - 4)
2 x (0,75 - 4) mm2
Svorkové výkonyJemně slaněný vodič s dutinkou
1 x (0,75 - 2,5)
2 x (0,75 - 2,5) mm2
Svorkové výkonyJedno- nebo vícežilové
2 x (18 - 14) AWG
Připojovací šrouby
M3,5
utahovací moment
1,2 Nm
Délka odizolování
8 mm
NástrojeŠroubovák pozidriv
2 Velikost
NástrojePlochý šroubovák
1 x 6 mm
Jmenovité izolační napětí pomocného obvodu [Ui]
500 V AC
jmenovité provozní napětí [Ue]
500 V AC
Bezpečná izolace podle ČSN EN 61140mezi pomocnými kontakty
240 V AC
Smluvený tepelný proud [Ith]
6 a
Jmenovitý pracovní proud [Ie ]AC-15Zapínací kontakt120 V [Ie]
1.5 a
Jmenovitý pracovní proud [Ie ]AC-15Zapínací kontakt220 V 230 V 240 V [Ie]
1.5 a
Jmenovitý pracovní proud [Ie ]AC-15Zapínací kontakt380 V 400 V 415 V [Ie]
0.5 a
Jmenovitý pracovní proud [Ie ]AC-15Zapínací kontakt500 V [Ie]
0.5 a
Jmenovitý pracovní proud [Ie ]AC-15Vypínací kontakt120 V [Ie]
1.5 a
Jmenovitý pracovní proud [Ie ]AC-15Vypínací kontakt220 V 230 V 240 V [Ie]
1.5 a
Jmenovitý pracovní proud [Ie ]AC-15Vypínací kontakt380 V 400 V 415 V [Ie]
0.9 a
Jmenovitý pracovní proud [Ie ]AC-15Vypínací kontakt500 V [Ie]
0.8 a
Jmenovitý pracovní proud [Ie ]DC L/R ≦ 15 ms
Zapínací a vypínací podmínky při styku s DC-13, L/P konstantní podle údaje.
Jmenovitý pracovní proud [Ie ]DC L/R ≦ 15 ms24 V [Ie]
0.9 A
Jmenovitý pracovní proud [Ie ]DC L/R ≦ 15 ms60 V [Ie]
0.75 A
Jmenovitý pracovní proud [Ie ]DC L/R ≦ 15 ms110 V [Ie]
0.4 A
Jmenovitý pracovní proud [Ie ]DC L/R ≦ 15 ms220 V [Ie]
0.2 A
Jmenovitý zkratový výkon bez svářenímax. tavná pojistka
6 A gG/gL
Poznámky
Upozornění
Okolní teplota: Pracovní rozsah podle ČSN EN 60947, PTB: -5 °C až +55 °C
Průřezy vodiče: Hlavní obvody jednodrátové nebo slaněné s dutinkou: Při použití 2 vodičů použijte stejný průřez
Výkonové parametry schválených typů
Pomocné kontaktyŘídicí provozovládaní AC
B300 při nestejné polaritě (opačná polarita)
B600 při stejné polaritě (stejná polarita)
Pomocné kontaktyŘídicí provozovládaní DC
R300
Jmenovitý zkratový proudZákladní jmenovitý výkonSCCR
10 kA
Jmenovitý zkratový proudZákladní jmenovitý výkonmax. pojistka
300 Class J A

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
175 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
11.5 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
34.5 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
0 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+55 °C
Ověření konstrukce ČSN EN 61439
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.2 Odolnost proti korozi
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.1 Tepelná odolnost pláště
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.2 Odolnost izolačních materiálů proti normálnímu teplu
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.3 Odolnost izolačního materiálu proti nadměrnému teplu
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.4 Odolnost proti UV záření
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.6 Nárazová zkouška
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí plášťů
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.4 Vzdušných vzdáleností a povrchových cest
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana před úrazem elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Instalace přístrojů
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Vnitřní proudové okruhy a spojení
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.8 Připojení pro vodiče přivedené zvenku
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.2 Provozní elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.3 Odolnost proti rázovému napětí
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.4 Zkouška plášťů z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.10 Zahřívání
Za výpočet zahřívání zodpovídá výrobce rozvaděčů. Firma Eaton dodává údaje k ztrátovému výkonu přístrojů.
10.11 Odolnost proti zkratu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.12 EMC
Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.13 Mechanické funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).

Technická data podle ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Thermal overload relay (EC000106)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Prístroj na ochranu proti pretížení / Pretežovací relé tepelné (ecl@ss10.0.1-27-37-15-01 [AKF075014])
Adjustable current range
145 - 175 A
Max. rated operation voltage Ue
1000 V
Mounting method
Separate positioning
Type of electrical connection of main circuit
Screw connection
Number of auxiliary contacts as normally closed contact
1
Number of auxiliary contacts as normally open contact
1
Number of auxiliary contacts as change-over contact
0
Release class
CLASS 10
Reset function input
No
Reset function automatic
Yes
Reset function push-button
Yes

aprobace,

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 60947-4-1; CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
12528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No
Suitable for
Branch circuits
Max. Voltage Rating
600 V AC
Degree of Protection
IEC: IP00, UL/CSA Type: -

Charakteristiky

Charakteristika
2310DIA-2
Tyto vypínací charakteristiky vycházejí ze střední hodnoty rozptylových pásem při teplotě okolí 20 °C za studeného stavu. Doba vypnutí v závislosti na vybavovacím proudu.
U přístrojů zahřátých na provozní teplotu klesá vypínací doba nadproudových relé na asi 25 %přečtené hodnoty. Specifické charakteristiky pro jednotlivé rozsahy nastavení jsou v příručce.

Rozměry

2310DIM-2
① VYP
② Reset / ZAP