Program dostaw

Funkcja podstawowa
Elementy uruchamiające
Identyfikator typu
LS(4)…ZB
Funkcja
Prosty element uruchamiający
Opis
Przy podłączonym elemencie uruchamiającym zestyk zwierny jest rozwarty a zestyk rozwierny zwarty.
Stosowane do
LS…ZB

Dane Techniczne

Dane ogólne
Normy i przepisy
IEC/EN 60947
Wytrzymałość klimatyczna
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78;

Wilgotne ciepło cyklicznie zgodnie z IEC 60068-2-30
Położenie montażowe
dowolne, zgodne z wymaganiami
Przekrój doprowadzeńprzewód pojedynczy
1 x (0,75 - 2,5)
2 x (0,75 - 1,5) mm2
Przekrój doprowadzeńLinka z tulejką
1 x (0,5 - 1,5)
2 x (0,5 - 1,5) mm2
powtarzalność punktu łączenia
± 0.02 mm
Tory prądowe/zdolność łączenia
Odporność na udar napięciowy [Uimp]
6000 V AC
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
500 V
Znamionowy prąd pracy [Ie]AC-1524 V [Ie]
10 A
Znamionowy prąd pracy [Ie]AC-15220 V 230 V 240 V [Ie]
6 A
Znamionowy prąd pracy [Ie]AC-15380 V 400 V 415 V [Ie]
4 A
Znamionowy prąd pracy [Ie]DC-13 24 V [Ie]
3 A
Znamionowy prąd pracy [Ie]DC-13 110 V [Ie]
0.8 A
Znamionowy prąd pracy [Ie]DC-13 220 V [Ie]
0.3 A
Częstotliwość sieci
maks. 400 Hz
Odporność na zwarcie zgodnie z IEC/EN 60947-5-1Bezpiecznik topikowy
6 A gG/gL
Wielkości mechaniczne
Wytrymałość udarowa mechaniczna (w czasie trwania udaru półsinus 20 ms)Pełazający element łączący
25 g
Maksymalna częstotliwość zadziałań [cykle łączenia/godz.]
≦ 1800

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
0 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs]
0 W
Zdolność oddawania straty mocy [Pve]
0 W
Certyfikat konstrukcji IEC/EN 61439
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.3.1 Wytrzymałość cieplna powłoki
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.3.2 Rezystancja materiału izolacyjnego przy normalnym cieple
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.3.3 Rezystancja materiału izolacyjnego przy nietypowym cieple
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.4 Wytrzymałość na działanie promieniowania UV
na życzenie
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.6 Kontrola odporności na uderzenia
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony powłok
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i prądów pełzających
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem elektrycznym
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.6 Montaż elementów eksploatacyjnych
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.7 Wewnętrzne obwody prądowe i połączenia
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.8 Przyłącza przewodów wchodzących z zewnątrz
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9 Właściwości izolacji10.9.2 Wytrzymałość elektryczna o częstotliwości roboczej
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9 Właściwości izolacji10.9.3 Odporność na napięcie udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9 Właściwości izolacji10.9.4 Sprawdzanie powłok z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.10 Nagrzanie
Nie dotyczy.
10.11 Odporność na zwarcia
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.13 Działanie mechaniczne
Spełnienie wymagań w aparacie jest jednoznaczne z przestrzeganiem instrukcji montażu (IL).

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Czujniki (EG000026) / Klucz do wyłączników krańcowych z oddzielnym włącznikiem (EC001487)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Czujniki binarne, czujniki bezpieczeństwa, technika pomiarowa produkcyjna / Czujnik położenia / Element uruchamiający czujnika położenia (ecl@ss10.0.1-27-27-06-05 [BAA078012])
Model
Klucz sterowniczy do montażu poziomego