Leveringsprogram

Grunnfunksjon
Aktuatorer
Typeidentifikator
LS(4)…ZB
Funksjon
Flat aktuator
Beskrivelse
Når aktuatoren er plugget inn, er lukkeren åpen og åpneren lukket.
kan brukes for
LS ... ZB

Tekniske data

Generelt
Standarder og bestemmelser
IEC/EN 60947
Klimamotstandsdyktighet
fuktig varme, konstant, iht. IEC 60068-2-78; fuktig varme, syklisk, iht. IEC 60068-2-30
Monteringsposisjon
etter ønske
Klemmekapasitetentrådet
1 x (0,75 - 2,5)
2 x (0,75 - 1,5) mm2
Klemmekapasitetfintrådet med klemring
1 x (0,5 - 1,5)
2 x (0,5 - 1,5) mm2
Gjentakelsesnøyaktighet
0.02 mm
Kontakter/avbruddskapasitet
Nominell spenningspulsmotstand [Uimp]
6000 V AC
Nominell isolasjonsspenning [Ui]
500 V
Nominell strøm [Ie]AC-1524 V [Ie]
10 A
Nominell strøm [Ie]AC-15220 V 230 V 240 V [Ie]
6 A
Nominell strøm [Ie]AC-15380 V 400 V 415 V [Ie]
4 A
Nominell strøm [Ie]DC-13 24 V [Ie]
3 A
Nominell strøm [Ie]DC-13 110 V [Ie]
0.8 A
Nominell strøm [Ie]DC-13 220 V [Ie]
0.3 A
Forsyningsfrekvens
Maks. 400 Hz
Kortslutningsstyrke etter IEC/EN 60947-5-1maks. sikring
6 A gG/gL
Mekaniske størrelser
Motstand mot mekanisk støt (halvsinusformet støt 20 ms)Standardkoblingskontakt
25 g
Aktiveringsfrekvens [Bryteroperasjoner/h]
≦ 1800

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
0 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Konstruksjonsdokumentasjon IEC/EN 61439
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.2 Korrosjonsbestandighet
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.1 Varmebestandighet med kappe
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.2 Motstand for isolasjonsmateriale ved vanlig varme
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.3 Motstand for isolasjonsmateriale ved uvanlig varme
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.4 Bestandighet mot UV-stråling
På forespørsel
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.5 Løfting
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.6 Slagtest
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.7 Påskrifter
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.3 Kapslingsgrad for kapper
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.4 Luft- og krypestrømlengder
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.5 Beskyttelse mot elektrisk støt
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.6 Montering av driftsmidler
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.7 Innvendige strømkretser og forbindelser
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.8 Kabeltilkoblinger for ledere som føres inn utenfra
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.2 Arbeidsfrekvemt spenningsfasthet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.3 Støtspenningsfasthet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.4 Kontroll av kapper av isolasjonsmaterial
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.10 Oppvarming
Ikke relevant.
10.11 Kortslutningsstyrke
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Standardene for bryterenhetene må følges.
10.12 Elektromagnetisk kompatibilitet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Standardene for bryterenhetene må følges.
10.13 Mekanisk funksjon
Kravene til apparatet er oppfylt hvis opplysningene i instruksjonsheftet (IL) er fulgt.

Tekniske data etter ETIM 7.0

Sensorer (EG000026) / Betjeningsdel for posisjonsbryter med separat betjeningsdel (EC001487)
Electric engineering, automation, process control engineering / Binary sensor technology, safety-related sensor technology / Position switch / Actuator for position switch with separate actuator (ecl@ss10.0.1-27-27-06-05 [BAA078012])
Modell / utførelse
Betjeningselement med horisontalt feste