Dodavatelský program

Základní funkce
Ovládací prvky
Označení typu
LS(4)…ZB
Funkce
Přímý ovládací zámek
Popis
Se zapojeným ovládacím prvkem je spínací kontakt otevřený a rozpínací kontakt zavřený.
Použitelné pro
LS…ZB

Technická data

Všeobecně
Normy a ustanovení
IEC/EN 60947
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN/IEC 60068-2-78; vlhké teplo, cyklické dle normy ČSN/IEC 60068-2-30
Poloha při montáži
libovolná
Svorkové výkonyJednožilový
1 x (0,75 - 2,5)
2 x (0,75 - 1,5) mm2
Svorkové výkonyJemně slaněný vodič s dutinkou
1 x (0,5 - 1,5)
2 x (0,5 - 1,5) mm2
Přesnost opakování
± 0.02 mm
Kontakty/spínací výkon
Jmenovité impulzní výdržné napětí [Uimp]
6000 V AC
Jmenovité izolační napětí [Ui]
500 V
Jmenovitý pracovní proud [Ie ]AC-1524 V [Ie]
10 A
Jmenovitý pracovní proud [Ie ]AC-15220 V 230 V 240 V [Ie]
6 A
Jmenovitý pracovní proud [Ie ]AC-15380 V 400 V 415 V [Ie]
4 A
Jmenovitý pracovní proud [Ie ]DC-13 24 V [Ie]
3 A
Jmenovitý pracovní proud [Ie ]DC-13 110 V [Ie]
0.8 A
Jmenovitý pracovní proud [Ie ]DC-13 220 V [Ie]
0.3 A
Síťová frekvence
max. 400 Hz
Zkratový jmenovitý výkon podle ČSN EN 60947-5-1max. tavná pojistka
6 A gG/gL
Mechanické proměnné
Mechanická otřesuvzdornost (poloviční sínusoida otřesu, 20 ms)Pomalý spínač
25 g
Frekvence používání [Spínací cykly/h]
≦ 1800

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
0 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
0 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Ověření konstrukce ČSN EN 61439
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.2 Odolnost proti korozi
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.1 Tepelná odolnost pláště
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.2 Odolnost izolačních materiálů proti normálnímu teplu
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.3 Odolnost izolačního materiálu proti nadměrnému teplu
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.4 Odolnost proti UV záření
na vyžádání
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.6 Nárazová zkouška
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí plášťů
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.4 Vzdušných vzdáleností a povrchových cest
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana před úrazem elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Instalace přístrojů
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Vnitřní proudové okruhy a spojení
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.8 Připojení pro vodiče přivedené zvenku
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.2 Provozní elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.3 Odolnost proti rázovému napětí
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.4 Zkouška plášťů z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.10 Zahřívání
Nevztahuje se.
10.11 Odolnost proti zkratu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.12 EMC
Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.13 Mechanické funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).

Technická data podle ETIM 7.0

Sensors (EG000026) / Actuator for position switch with separate actuator (EC001487)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Binární senzorika, bezpecnostne orientovaná senzorika, výrobní merící technika / Polohový spínac / Ovladac pro pozicní spínac (ecl@ss10.0.1-27-27-06-05 [BAA078012])
Model
Actuator with horizontal mounting