Dodavatelský program

Základní funkce
polohové spínače
bezpečnostní polohové spínače
Označení typu
LS(4)…ZB
Sortiment
bezpečnostní polohové spínače
Stupeň krytí
IP 65
Vybavení
kompletní přístroj
Okolní teplota
-25 - +70 °C
Konstrukční typ
úzká
Popis
Se zapojeným ovládacím prvkem je spínací kontakt otevřený a rozpínací kontakt zavřený.
Značka zkušebny
0000SPC-154
Kontakty
S = spínací kontakt
1 spínací kontakt
Ö = rozpínací kontakt
1 rozpínací kontakt
Upozornění
= bezpečnostní funkce pomocí nuceného rozpojení podle normy IEC/EN 60947-5-1
Značka zapojení
131S005
Doteková dráha■ = kontakt zapnutý□ = kontakt rozpojený
1310DIA-58
Kryt
izolovaný materiál
Typ připojení
šroubová svorka
Upozornění
Spínač nikdy nepoužívejte jako mechanický doraz nebo přepravní pojistku!
Ovládací prvek spojte nerozebíratelným spojem s bezpečnostním zařízením, například jednorázově použitelnými šrouby nebo nýty.
Ovládací hlavice je otočná o 90°.

Technická data

Všeobecně
Normy a ustanovení
IEC/EN 60947
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN/IEC 60068-2-78; vlhké teplo, cyklické dle normy ČSN/IEC 60068-2-30
Okolní teplota
-25 - +70 °C
Poloha při montáži
libovolná
Stupeň krytí
IP 65
Svorkové výkonyJednožilový
1 x (0,75 - 2,5)
2 x (0,75 - 1,5) mm2
Svorkové výkonyJemně slaněný vodič s dutinkou
1 x (0,5 - 1,5)
2 x (0,5 - 1,5) mm2
Připojovací šrouby
PH1
Kroutící moment připojovacího šroubu
0.9 Nm
Přesnost opakování
± 0.02 mm
Kontakty/spínací výkon
Jmenovité impulzní výdržné napětí [Uimp]
6000 V AC
Jmenovité izolační napětí [Ui]
500 V
Přepěťová kategorie/stupeň znečištění
III/3
Jmenovitý pracovní proud [Ie ]AC-1524 V [Ie]
6 A
Jmenovitý pracovní proud [Ie ]AC-15220 V 230 V 240 V [Ie]
6 A
Jmenovitý pracovní proud [Ie ]AC-15380 V 400 V 415 V [Ie]
4 A
Jmenovitý pracovní proud [Ie ]DC-13 24 V [Ie]
3 A
Jmenovitý pracovní proud [Ie ]DC-13 110 V [Ie]
0.8 A
Jmenovitý pracovní proud [Ie ]DC-13 220 V [Ie]
0.3 A
Síťová frekvence
max. 400 Hz
Zkratový jmenovitý výkon podle ČSN EN 60947-5-1max. tavná pojistka
10 A gG/gL
podmíněný zkratový proud
1 kA
Mechanické proměnné
Životnost, mechanická [Spínací cykly]
1.5 x 106
Mechanická otřesuvzdornost (poloviční sínusoida otřesu, 20 ms)Pomalý spínač
5 g
Frekvence používání [Spínací cykly/h]
≦ 1800
Ovládání
MechanickýOvládací síla začátek / konec zdvihu
15/20 (zasunutí / zatažení) n

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
6 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
0.1 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
0 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+70 °C
Ověření konstrukce ČSN EN 61439
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.2 Odolnost proti korozi
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.1 Tepelná odolnost pláště
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.2 Odolnost izolačních materiálů proti normálnímu teplu
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.3 Odolnost izolačního materiálu proti nadměrnému teplu
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.4 Odolnost proti UV záření
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.6 Nárazová zkouška
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí plášťů
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.4 Vzdušných vzdáleností a povrchových cest
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana před úrazem elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Instalace přístrojů
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Vnitřní proudové okruhy a spojení
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.8 Připojení pro vodiče přivedené zvenku
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.2 Provozní elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.3 Odolnost proti rázovému napětí
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.4 Zkouška plášťů z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.10 Zahřívání
Za výpočet zahřívání zodpovídá výrobce rozvaděčů. Firma Eaton dodává údaje k ztrátovému výkonu přístrojů.
10.11 Odolnost proti zkratu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.12 EMC
Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.13 Mechanické funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).

Technická data podle ETIM 7.0

Sensors (EG000026) / End switch (EC000030)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Binární senzorika, bezpecnostne orientovaná senzorika, výrobní merící technika / Polohový spínac / Jednopolohový spínac (ecl@ss10.0.1-27-27-06-01 [AGZ382015])
Width sensor
40 mm
Diameter sensor
0 mm
Height of sensor
125 mm
Length of sensor
40 mm
Rated operation current Ie at AC-15, 24 V
10 A
Rated operation current Ie at AC-15, 125 V
6 A
Rated operation current Ie at AC-15, 230 V
6 A
Rated operation current Ie at DC-13, 24 V
3 A
Rated operation current Ie at DC-13, 125 V
0.8 A
Rated operation current Ie at DC-13, 230 V
0.3 A
Switching function
Slow-action switch
Switching function latching
No
Output electronic
No
Forced opening
Yes
Number of safety auxiliary contacts
0
Number of contacts as normally closed contact
0
Number of contacts as normally open contact
0
Number of contacts as change-over contact
0
Type of interface
None
Type of interface for safety communication
None
Construction type housing
Cuboid
Material housing
Plastic
Coating housing
Other
Type of control element
Other
Alignment of the control element
Other
Type of electric connection
Cable entry metrical
With status indication
No
Suitable for safety functions
Yes
Explosion safety category for gas
None
Explosion safety category for dust
None
Ambient temperature during operating
25 - 70 °C
Degree of protection (IP)
IP65
Degree of protection (NEMA)
13

aprobace,

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
12528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
IEC: IP65, UL/CSA Type 3R, 4X (indoor use only), 12, 13

Rozměry

131X099
131X029
Spínač nepoužívejte jako mechanický doraz.
131X030
ovladač