Dodavatelský program

Základní funkce
Ovládací prvky
Označení typu
LS…ZBZ/X
Funkce
Lomený ovládací zámek s vůlí
Popis
se zvýšenou tolerancí ve směru uzavírání
Nerezová ocel,
Použitelné pro
nepřesně zavírající dveře
Upozornění
pro kompletaci základního přístroje LS-…ZBZ/X

Technická data

Všeobecně
Normy a ustanovení
IEC/EN 60947
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN/IEC 60068-2-78; vlhké teplo, cyklické dle normy ČSN/IEC 60068-2-30
Poloha při montáži
libovolná
Svorkové výkonyJednožilový
1 x (0,75 - 2,5)
2 x (0,75 - 1,5) mm2
Svorkové výkonyJemně slaněný vodič s dutinkou
1 x (0,5 - 1,5)
2 x (0,5 - 1,5) mm2
Přesnost opakování
± 0.02 mm
Kontakty/spínací výkon
Jmenovité impulzní výdržné napětí [Uimp]
4000 V AC
Jmenovité izolační napětí [Ui]
400 V
Přepěťová kategorie/stupeň znečištění
III/3
Jmenovitý pracovní proud [Ie ]AC-1524 V [Ie]
6 A
Jmenovitý pracovní proud [Ie ]AC-15220 V 230 V 240 V [Ie]
6 A
Jmenovitý pracovní proud [Ie ]AC-15380 V 400 V 415 V [Ie]
4 A
Jmenovitý pracovní proud [Ie ]DC-13 24 V [Ie]
3 A
Jmenovitý pracovní proud [Ie ]DC-13 110 V [Ie]
0.8 A
Jmenovitý pracovní proud [Ie ]DC-13 220 V [Ie]
0.3 A
Síťová frekvence
max. 400 Hz
Zkratový jmenovitý výkon podle ČSN EN 60947-5-1max. tavná pojistka
6 A gG/gL
Mechanické proměnné
Mechanická otřesuvzdornost (poloviční sínusoida otřesu, 20 ms)Pomalý spínač
10 g
Frekvence používání [Spínací cykly/h]
≦ 800
Ovládání
MechanickýMechanická přídržná síla podle GS-ET-19 (04/2004)XG, XW, XNG
1700 n
MechanickýMechanická přídržná síla podle GS-ET-19 (04/2004)XWA, XFG, XF
1600 n
MechanickýMechanická přídržná síla podle GS-ET-19 (04/2004)XNW
1200 n
ElektromechanickéPro magnetPříkonpři 120 V AC
8 VA
ElektromechanickéPro magnetPříkonpři 24 V DC
8 W
ElektromechanickéZapínací a vypínací hodnoty
0.85 - 1.1 x Us
ElektromechanickéDoba zapnutí magnetu
100 % ED

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
0 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
0 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+40 °C
Ověření konstrukce ČSN EN 61439
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.2 Odolnost proti korozi
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.1 Tepelná odolnost pláště
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.2 Odolnost izolačních materiálů proti normálnímu teplu
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.3 Odolnost izolačního materiálu proti nadměrnému teplu
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.4 Odolnost proti UV záření
na vyžádání
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.6 Nárazová zkouška
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí plášťů
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.4 Vzdušných vzdáleností a povrchových cest
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana před úrazem elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Instalace přístrojů
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Vnitřní proudové okruhy a spojení
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.8 Připojení pro vodiče přivedené zvenku
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.2 Provozní elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.3 Odolnost proti rázovému napětí
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.4 Zkouška plášťů z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.10 Zahřívání
Nevztahuje se.
10.11 Odolnost proti zkratu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.12 EMC
Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.13 Mechanické funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).

Technická data podle ETIM 7.0

Sensors (EG000026) / Actuator for position switch with separate actuator (EC001487)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Binární senzorika, bezpecnostne orientovaná senzorika, výrobní merící technika / Polohový spínac / Ovladac pro pozicní spínac (ecl@ss10.0.1-27-27-06-05 [BAA078012])
Model
Actuator with vertical mounting

aprobace,

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
12528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified

Rozměry

1310DIM-10
Upevnění je přípustné pouze upevňovacím šroubem M5 a podložkami podle normy ČSN EN ISO 7093.
① Vzdálenost od hlavy přístroje = 0,1 … 3,0 mm
1310DRW-32