Leveringsprogram

Beskrivelse
Jordfeilutløser etter IEC/EN 60947-2
Ikke UL/CSA-godkjent
Egnet for bruk i trefasesystemer
Strømpulssensitiv i henhold til balanseprinsippet (type A)
For 4-polet effektbryter NZM 1-4 og lastskillebryter N1-4
Uavhengig av nettspenning Ue = 200...415 V 50/60 Hz
Reguleringsknapper, forseglbare.
Bunnmontering opptil 100 A
Koblingssymboler
123N012
kan brukes for
kan brukes for
NZM1-4
N1-4
Poler
4-polet
Merknader

Ved I△n = 0,03 A: Forsinkelsestid tv er alltid fast innstilt på 10 ms.

Varselmelding > 30 % I△n med gul LED.

Utløstmelding kan ettermonteres med maks. 2 hjelpekontakter (HIAFI): L = M22-K01, Å = M22-K10 nullstilles via resetvippespaken.

Ved bruk av utløsermelderen i FI-blokken arbeider åpnerkontakten som lukker og lukkerkontakten som åpner.

Kobbelkontakt ikke tillatt.

Kan ikke kombineres med isolert kapsling eller hovedbryterbyggesett for montering på sidevegg med monteringsvinkel.

NZM1-XFI...R kan ikke brukes i kombinasjon med nedre deksel NZM1-XUSA.

NZM1-XFI…U ikke i kombinasjon med arbeids- eller underspenningsutløser, forskjøvet hjelpekontakt.

Beregnet grense for avbruddskapasitet på grunn av kortslutning bestemmes med montert NZM1, NS1.

Ved bruk av lastbryter N1 via reservesikringen som skal brukes Tekniske data.

Tekniske data

Elektrisk
Standarder og bestemmelser
IEC/EN 60947-2
IEC/EN 60947-2 tillegg B
Sensitivitet
pulsstrømsensitiv iht. summeringsstrømprinsippet (type A)
Min. driftsspenning [Ue]For registrering av reststrøm type A/AC
80 V (nettspenningsavhengig)
Egnethet for bruk
i trefasesystemer
Måledriftsspenning [Ue]
200…415 (3~) V AC
Nominell frekvens [f]
50/60 Hz
Poltall
4-polet
nominelt strømområde [In]
15…100 A
Nominell feilstrøm [IΔn]
0.3 A
Registreringsområde for reststrømmen
50/60 Hz
Kalibreringsfeil for kortslutnings- og utkoblingskapasitet [IΔm]
= ICU A
støtfasthet (IEC 60068-2-27)
20 (halvsinusformet støt 20 ms)
Levetid, mekanisk (derav 50 % med reststrøm) [Bryteroperasjoner]
20000
Mekanisk
Hettemonteringsmål
45 mm
montasje
nede
Monteringsposisjon
loddrett og 90° i alle retninger
innmatning
NZM1 ovenfra
Kapslingsklasse
i området for betjeningsdelene IP20
Omgivelsestemperatur
-5 - +40
Klemmekapasitetfintrådet uten klemring
wie NZM1 Standardklemme mm2
Klemmekapasitetfintrådet med hylse
Som NZM1 standardklemme mm2

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-5 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+40 °C
Konstruksjonsdokumentasjon IEC/EN 61439
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.2 Korrosjonsbestandighet
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.1 Varmebestandighet med kappe
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.2 Motstand for isolasjonsmateriale ved vanlig varme
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.3 Motstand for isolasjonsmateriale ved uvanlig varme
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.4 Bestandighet mot UV-stråling
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.5 Løfting
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.6 Slagtest
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.7 Påskrifter
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.3 Kapslingsgrad for kapper
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.4 Luft- og krypestrømlengder
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.5 Beskyttelse mot elektrisk støt
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.6 Montering av driftsmidler
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.7 Innvendige strømkretser og forbindelser
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.8 Kabeltilkoblinger for ledere som føres inn utenfra
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.2 Arbeidsfrekvemt spenningsfasthet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.3 Støtspenningsfasthet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.4 Kontroll av kapper av isolasjonsmaterial
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.10 Oppvarming
Oppvarmingsberegningen ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Eaton leverer dataene for apparatenes varmetap.
10.11 Kortslutningsstyrke
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Standardene for bryterenhetene må følges.
10.12 Elektromagnetisk kompatibilitet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Standardene for bryterenhetene må følges.
10.13 Mekanisk funksjon
Kravene til apparatet er oppfylt hvis opplysningene i instruksjonsheftet (IL) er fulgt.

Tekniske data etter ETIM 7.0

Startapparater (EG000017) / Jordfeilmodul for lastbryter (EC001021)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Fault current switch for circuit breakers (ecl@ss10.0.1-27-37-04-11 [AKF009013])
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ
200 - 415 Volt
Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ
200 - 415 Volt
Nominell matespenning Us ved DC
0 - 0 Volt
Nominell feilstrøm fra/til
0.3 - 0.3 Amp
Maks tilslags tidsforsinkelse
300 Millisekund
Justerbar forsinkelse
Nei
Maks nominell driftsspenning Ue
415 Volt

Dimensjoner

1230DIM-49