Leveringsprogram

Sortiment
Kontaktorer
Applikasjon
Kontaktorer for halvlederindustrien i samsvar med SEMI F47
Undersortiment
Kontaktorer inntil 150 A med elektronisk drift
Brukskategori
AC-4: Normale AC induksjonsmotorer: start, motstrømsbremsing, reversering, rykkvis kjøring
AC-3/AC-3e: Normale AC-induksjonsmotorer: Starte, slå av mens de er i gang
AC-1: Ikke-induktiv eller svakt induktiv last, motstandsovner
Merknader
Også testet i henhold til AC-3e.
Passer også til motorer med virkningsgradsklasse IE3.
Tilkoblingsteknikk
Skrueklemmer
Nominell strøm
AC-3380 V 400 V [Ie]
150 A
AC-1tradisjonell termisk strøm, 3-polet, 50 - 60 Hzåpenved 40 °C [Ith =Ie]
190 A
AC-1tradisjonell termisk strøm, 3-polet, 50 - 60 Hzinnkapslet [Ith]
144 A
AC-1tradisjonell termisk strøm, 1-poletåpen [Ith]
400 A
AC-1tradisjonell termisk strøm, 1-poletinnkapslet [Ith]
360 A
maks. motorspesifikasjon for vekselstrømsmotorer 50 - 60 Hz
AC-3220 V 230 V [P]
48 kW
AC-3380 V 400 V [P]
75 kW
AC-3660 V 690 V [P]
96 kW
AC-4220 V 230 V [P]
20 kW
AC-4380 V 400 V [P]
33 kW
AC-4660 V 690 V [P]
48 kW
Aktiveringsspenning
RAC 120: 100 - 120 V 50/60 Hz
Merknader
Integrert beskyttelseskobling i styringselektronikken
Integrert beskyttelseskobling
Koblingselementer etter EN 50012.

Tekniske data

Generelt
Monteringshøyde
maks. 2000 m
Vekselspenning
AC-1Nominell strømtradisjonell termisk strøm, 3-polet, 50 - 60 Hzåpenved 40 °C [Ith =Ie]
190 A
AC-1Nominell strømtradisjonell termisk strøm, 3-polet, 50 - 60 Hzåpenved 50 °C [Ith =Ie]
180 A
AC-1Nominell strømtradisjonell termisk strøm, 3-polet, 50 - 60 Hzåpenved 60 °C [Ith =Ie]
160 A
AC-1Nominell strømtradisjonell termisk strøm, 3-polet, 50 - 60 Hzinnkapslet [Ith]
144 A
AC-1Nominell strømtradisjonell termisk strøm, 1-poletåpen [Ith]
400 A
AC-1Nominell strømtradisjonell termisk strøm, 1-poletinnkapslet [Ith]
360 A
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 HzMerknader
Også testet i henhold til AC-3e.
Ved maksimal tillatt omgivelsestemperatur (åpen).
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz220 V 230 V [Ie]
150 A
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz240 V [Ie]
150 A
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz380 V 400 V [Ie]
150 A
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz415 V [Ie]
150 A
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz440 V [Ie]
150 A
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz500 V [Ie]
150 A
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz660 V 690 V [Ie]
100 A
AC-3Nominell driftseffekt [P]220 V 230 V [P]
48 kW
AC-3Nominell driftseffekt [P]240 V [P]
52 kW
AC-3Nominell driftseffekt [P]380 V 400 V [P]
75 kW
AC-3Nominell driftseffekt [P]415 V [P]
91 kW
AC-3Nominell driftseffekt [P]440 V [P]
95 kW
AC-3Nominell driftseffekt [P]500 V [P]
110 kW
AC-3Nominell driftseffekt [P]660 V 690 V [P]
96 kW
AC-4åpen, 3-polet, 50 - 60 Hz220 V 230 V [Ie]
65 A
AC-4åpen, 3-polet, 50 - 60 Hz240 V [Ie]
65 A
AC-4åpen, 3-polet, 50 - 60 Hz380 V 400 V [Ie]
65 A
AC-4åpen, 3-polet, 50 - 60 Hz415 V [Ie]
65 A
AC-4åpen, 3-polet, 50 - 60 Hz440 V [Ie]
65 A
AC-4åpen, 3-polet, 50 - 60 Hz500 V [Ie]
65 A
AC-4åpen, 3-polet, 50 - 60 Hz660 V 690 V [Ie]
50 A
AC-4Nominell driftseffekt [P]220 V 230 V [P]
20 kW
AC-4Nominell driftseffekt [P]240 V [P]
22 kW
AC-4Nominell driftseffekt [P]380 V 400 V [P]
33 kW
AC-4Nominell driftseffekt [P]415 V [P]
39 kW
AC-4Nominell driftseffekt [P]440 V [P]
41 kW
AC-4Nominell driftseffekt [P]500 V [P]
47 kW
AC-4Nominell driftseffekt [P]660 V 690 V [P]
48 kW
Gjeldende varmetap
3-polet, ved Ith (60°)
46.1 W
Strømvarmetap ved Ie til AC-3/400 V
32.1 W
Impedans per pol
0.56 mΩ
Mekanisk drift
SpenningstoleranseAC styring [Tiltrekking]
0.8 - 1.15 x Uc
SpenningstoleranseAC styring [Utløser]
0.2 - 0.5 x Uc
Spolens inngangseffekt i kald tilstand og 1,0 x USElektronisk aktivering [Opptak]
180 VA
Spolens inngangseffekt i kald tilstand og 1,0 x USElektronisk aktivering [Tetning]
3.1 VA
Spolens inngangseffekt i kald tilstand og 1,0 x USElektronisk aktivering [Tetning]
2.3 W
Innkoblingsvarighet
100 % ED
KoblingstiderLukketid
40 ms
KoblingstiderÅpningstid
40 ms
-suitable according to
SEMI F47
Elektromagnetisk komptatibilitet (EMC)
Avgitt interferens
according to EN 60947-1
Støysikkerhet
according to EN 60947-1
flere tekniske data
like the contactar [DIL]
M150
Godkjente ytelsesdata
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt3-fase200 V
208 V
50 Hk
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt3-fase230 V
240 V
60 Hk
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt3-fase460 V
480 V
125 Hk
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt3-fase575 V
600 V
125 Hk
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt1-fase115 V
120 V
10 Hk
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt1-fase230 V
240 V
30 Hk
BrytekapasitetGenerell bruk
225 A
Short Circuit Current RatingBasic RatingSCCR
10 kA
Short Circuit Current RatingBasic Ratingmaks. sikring
600 A
Short Circuit Current RatingBasic Ratingmaks.. CB
600 A
Short Circuit Current Rating480 V High feilSCCR (sikring)
30/100 kA
Short Circuit Current Rating480 V High feilmaks. sikring
300/300 Class J A
Short Circuit Current Rating480 V High feilSCCR (CB)
65 kA
Short Circuit Current Rating480 V High feilmaks.. CB
250 A
Short Circuit Current Rating600 V High FaultSCCR (sikring)
30/100 kA
Short Circuit Current Rating600 V High Faultmaks. sikring
300/600 Class J A
Short Circuit Current Rating600 V High FaultSCCR (CB)
30 kA
Short Circuit Current Rating600 V High Faultmaks.. CB
350 A
Special Purpose RatingsElectrical Discharge Lamps (Ballast)480V 60Hz 3-fase, 277V 60Hz 1-fase
160 A
Special Purpose RatingsElectrical Discharge Lamps (Ballast)600V 60Hz 3-fase, 347V 60Hz 1-fase
160 A
Special Purpose RatingsIncandescent Lamps (Tungsten)480V 60Hz 3-fase, 277V 60Hz 1-fase
160 A
Special Purpose RatingsIncandescent Lamps (Tungsten)600V 60Hz 3-fase, 347V 60Hz 1-fase
160 A
Special Purpose RatingsResistance Air Heating480V 60Hz 3-fase, 277V 60Hz 1-fase
160 A
Special Purpose RatingsResistance Air Heating600V 60Hz 3-fase, 347V 60Hz 1-fase
160 A
Special Purpose RatingsRefrigeration Control (CSA only)LRA 480V 60Hz 3-fase
540 A
Special Purpose RatingsRefrigeration Control (CSA only)FLA 480V 60Hz 3-fase
90 A
Special Purpose RatingsRefrigeration Control (CSA only)LRA 600V 60Hz 3-fase
540 A
Special Purpose RatingsRefrigeration Control (CSA only)FLA 600V 60Hz 3-fase
90 A
Special Purpose RatingsDefinite Purpose Ratings (100.000 dykluser iht. UL 1995)LRA 480V 60Hz 3-fase
900 A
Special Purpose RatingsDefinite Purpose Ratings (100.000 dykluser iht. UL 1995)FLA 480V 60Hz 3-fase
150 A
Special Purpose RatingsElevator ControlElevator Control200V 60Hz 3phase
30 Hk
Special Purpose RatingsElevator ControlElevator Control200V 60Hz 3phase
92 A
Special Purpose RatingsElevator ControlElevator Control240V 60Hz 3phase
40 Hk
Special Purpose RatingsElevator ControlElevator Control240V 60Hz 3phase
104 A
Special Purpose RatingsElevator ControlElevator Control480V 60Hz 3phase
75 Hk
Special Purpose RatingsElevator ControlElevator Control480V 60Hz 3phase
96 A
Special Purpose RatingsElevator ControlElevator Control600V 60Hz 3phase
100 Hk
Special Purpose RatingsElevator ControlElevator Control600V 60Hz 3phase
99 A

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
150 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
10.7 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
32.1 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
2.3 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+60 °C
Konstruksjonsdokumentasjon IEC/EN 61439
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.2 Korrosjonsbestandighet
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.1 Varmebestandighet med kappe
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.2 Motstand for isolasjonsmateriale ved vanlig varme
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.3 Motstand for isolasjonsmateriale ved uvanlig varme
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.4 Bestandighet mot UV-stråling
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.5 Løfting
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.6 Slagtest
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.7 Påskrifter
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.3 Kapslingsgrad for kapper
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.4 Luft- og krypestrømlengder
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.5 Beskyttelse mot elektrisk støt
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.6 Montering av driftsmidler
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.7 Innvendige strømkretser og forbindelser
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.8 Kabeltilkoblinger for ledere som føres inn utenfra
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.2 Arbeidsfrekvemt spenningsfasthet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.3 Støtspenningsfasthet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.4 Kontroll av kapper av isolasjonsmaterial
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.10 Oppvarming
Oppvarmingsberegningen ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Eaton leverer dataene for apparatenes varmetap.
10.11 Kortslutningsstyrke
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Standardene for bryterenhetene må følges.
10.12 Elektromagnetisk kompatibilitet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Standardene for bryterenhetene må følges.
10.13 Mekanisk funksjon
Kravene til apparatet er oppfylt hvis opplysningene i instruksjonsheftet (IL) er fulgt.

Tekniske data etter ETIM 9.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Kontaktor for vekselstrøm (EC000066)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Contactor (LV) / Power contactor, AC switching (ecl@ss13-27-37-10-03 [AAB718020])
Nominell matespenning ved AC 50 Hz
100 - 120
Nominell matespenning ved AC 60 Hz
100 - 120
Nominell matespenning ved DC
0 - 0
Spenningstype for betjening
AC
Antall hovedkontakter normalt lukket
0
Antall hovedkontakter normalt åpne
3
Tilkoblingstype hovedstrømkrets
Skrukobling
Driftspenning ved AC 50 Hz
230 - 690
Driftspenning ved AC 60 Hz
230 - 690
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V
160
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V
150
Nominell effekt ved AC-3, 400V
75
Driftstrøm le ved AC-4, 400 V
65
Driftseffekt ved AC-4, 400 V
33
Nominell driftseffekt NEMA
93
Antall hjelpekontakter normalt åpne
0
Antall hjelpekontakter normalt lukket
0
For rekkemontasje
No
Bredde
90
Høyde
170
Dybde
160

Godkjenninger

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 60947-4-1; CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CE marking
UL File No.
E29096
UL Category Control No.
NLDX
CSA File No.
012528
CSA Class No.
2411-03, 3211-04
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No