Dodavatelský program

Sortiment
Stykače pro spínání osvětlení DILL
Aplikace
Stykač pro osvětlovací zařízení
Kategorie užití
AC-1: Neinduktivní nebo jen slabě induktivní zátěže, topné odpory
Jmenovitý pracovní proud
AC-5a220 V 230 V [Ie]
20 a
AC-5a380 V 400 V [Ie]
20 A
AC-5b220 V 230 V [Ie]
27 A
AC-5b380 V 400 V [Ie]
27 A
AC-1Konvenční volně tepelný proud, 3pólový, 50 - 60 HzOtevřenýpři 40 °C [Ith =Ie]
45 A
Ovládací napětí
400 V 50 Hz, 440 V 60 Hz
Upozornění

Stykače pro světelné zátěže
 DILL12L18L20M7M9M12M17M25M32M40M50
Přípustný kompenzační kondenzátorCmax [mF]4704704704780100220330470470500
             
ŽárovkyIe [A]14212767,5101421273342
Rtuťové výbojkyIe [A]12162356,58,51216233038
Zářivky, standardní se startéremIe [A]202635910152026354145
Zářivky, standardní se startéremIe [A]2026355,58131522,5293647
Zářivky, dvoj. zářivky,
(sériová kompenzace)
Ie [A]12182056,58,51217,522,52835
elektronické předřadníky a svítidla LEDIe [A]1218203,56101217,5202530
Vysokotlaké rtuťové výbojkyIe [A]1218203,56101217,5202530
Metal-halogenové žárovkyIe [A]1218203,56101217,5202530
Nízkotlaké sodíkové výbojkyIe [A]7,510123467,510121522
             
 DILM65M80M95M115M150M185AM225AM250AM300AM400AM500A
Přípustný kompenzační kondenzátorCmax [mF]500550620830970205523002600300032503500
             
ŽárovkyIe [A]55677995125153187208349332415
Rtuťové výbojkyIe [A]45656780110123150167200266332
Zářivky, standardní se startéremIe [A]5595100125145207237263300375525
Zářivky, standardní se startéremIe [A]597195100138186213236270338473
Zářivky, dvoj. zářivky,
(sériová kompenzace)
Ie [A]45,55666,580,5105130158175210280350
elektronické předřadníky a svítidla LEDIe [A]3655608095138158175200250350
Vysokotlaké rtuťové výbojkyIe [A]3655608095138158175200250350
Metal-halogenové žárovkyIe [A]3655608095138158175200250350
Nízkotlaké sodíkové výbojkyIe [A]253540507010011123140175245
             
U kompenzovaných svítidel nesmí celkový součet kapacity kondenzátorů přesáhnout max. přípustnou kondenzátorovou zátěž (Cmax) výkonového stykače!
Hodnoty v tabulce platí pro proudovou dráhu stykače.

Technická data

Všeobecně
Normy a ustanovení
ČSN EN 60947, VDE 0660, UL, CSA
Životnost, mechanickéovládaní AC [Spínací cykly]
1 x 106
Pracovní kmitočet, mechanickýovládaní AC [Spínací cykly/h]
60
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN 60068-2-78
Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN EN 60068-2-30
Okolní teplotaOtevřený
-25 - +60 °C
Okolní teplotav krytu
- 25 - 40 °C
Okolní teplotaSkladování
- 40 - 80 °C
Mechanická otřesuvzdornost (ČSN EN 60068-2-27)Polosinusový otřes, 10 msodolnost proti mechanickému rázu
6.9 g
Stupeň krytí
IP00
Výška místa montáže
max. 2000 M
Hmotnostovládaní AC
0.42 kg
Hlavní dráhy vodičů
Jmenovité impulzní výdržné napětí [Uimp]
8000 V AC
Přepěťová kategorie/stupeň znečištění
III/3
Jmenovité izolační napětí [Ui]
690 V AC
Jmenovité provozní napětí [Ue]
690 V AC
Zapínací schopnost
550 a
Vypínací schopnost [380/400 V]
320 a
Životnost, elektrická [Spínací cykly]
10000
Ochrana proti zkratu, maximální pojistka400 V [gG/gL 500 V]
125 A
AC
AC-1Jmenovitý pracovní proudKonvenční volně tepelný proud, 3pólový, 50 - 60 HzOtevřenýpři 40 °C [Ith =Ie]
45 A
AC-1Jmenovitý pracovní proudKonvenční volně tepelný proud, 3pólový, 50 - 60 HzOtevřenýpři 60 °C [Ith =Ie]
40 A
Provoz AC-5a220 V 230 V [Ie]
20 a
Provoz AC-5a380 V 400 V [Ie]
20 A
Provoz AC-5b220 V 230 V [Ie]
27 A
Provoz AC-5b380 V 400 V [Ie]
27 A
Provoz AC-5b380 V 400 V [Ie]
27 A
světelné zátěžeŽárovky
27 a
světelné zátěžeRtuťové výbojky
23 a
světelné zátěžeZatížení fluorescentního světlastandardní obvod s tlumivkou a startérem
35 a
světelné zátěžeZatížení fluorescentního světlaDvojité zapojení
35 a
světelné zátěžeElektronické předřadníky
20 a
světelné zátěžeVysokotlaké rtuťové výbojky
20 a
světelné zátěžeMetalhalogenové žárovky
20 a
světelné zátěžeVysokotlaké sodíkové výbojky
20 a
světelné zátěžeNízkotlaké sodíkové výbojky
12 a
světelné zátěžemaximální přípustný kompenzační kondenzátor
470 µF
Tepelné ztráty proudu
Tepelné ztráty proudu při Ie do Ac-5b/400 V
4.5 W
Impedance jednoho pólu
2.65 mΩ
Magnetické systémy
Rozsah napětíProvozováno se střídavým proudem [Zapínání]Přídržné napětí ovládaní AC min.
0.16 x Uc
Rozsah napětíProvozováno se střídavým proudem [Zapínání]Přídržné napětí ovládaní AC max.
1.9 x Uc
Rozsah napětíVypínací napětí pracující se střídavým proudem [Vypnutí]Napětí návratu ovládaní AC min.
0.3 x Uc
Příkon cívky ve studeném stavu a 1,0 x UScívka s dvojím napětím 50 Hz [Přískok (přitažení)]
52 VA
Příkon cívky ve studeném stavu a 1,0 x UScívka s dvojím napětím 50 Hz [Přidržení]
7.1 VA
Příkon cívky ve studeném stavu a 1,0 x UScívka s dvojím napětím 50 Hz [Přidržení]
2.1 W
Příkon cívky ve studeném stavu a 1,0 x UScívka s dvojím napětím 60 Hz [Přískok (přitažení)]
67 VA
Příkon cívky ve studeném stavu a 1,0 x UScívka s dvojím napětím 60 Hz [Přidržení]
8.7 VA
Příkon cívky ve studeném stavu a 1,0 x UScívka s dvojím napětím 60 Hz [Přidržení]
2.1 W
ED
100 % ED
Provozní časyProdleva sepnutíSpínací doby hlavního spínacího členu ovládaní AC čas sepnutí min.
16 ms
Provozní časyProdleva sepnutíSpínací doby hlavního spínacího členu ovládaní AC čas sepnutí max.
22 ms
Provozní časyProdleva otevřeníSpínací doby hlavního spínacího členu ovládaní AC čas rozepnutí min.
8 ms
Provozní časyProdleva otevřeníSpínací doby hlavního spínacího členu ovládaní AC čas rozepnutí max.
14 ms
Další technické údaje
jako stykač [DIL]
M32
Elektromagnetická kompatibilita (EMK)
Vyzařované rušení
Podle normy EN 60947-1
Odolnost proti poruchám
Podle normy EN 60947-1

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
27 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
1.5 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
4.5 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
2.1 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+60 °C
Ověření konstrukce ČSN EN 61439
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.2 Odolnost proti korozi
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.1 Tepelná odolnost pláště
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.2 Odolnost izolačních materiálů proti normálnímu teplu
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.3 Odolnost izolačního materiálu proti nadměrnému teplu
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.4 Odolnost proti UV záření
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.6 Nárazová zkouška
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí plášťů
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.4 Vzdušných vzdáleností a povrchových cest
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana před úrazem elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Instalace přístrojů
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Vnitřní proudové okruhy a spojení
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.8 Připojení pro vodiče přivedené zvenku
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.2 Provozní elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.3 Odolnost proti rázovému napětí
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.4 Zkouška plášťů z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.10 Zahřívání
Za výpočet zahřívání zodpovídá výrobce rozvaděčů. Firma Eaton dodává údaje k ztrátovému výkonu přístrojů.
10.11 Odolnost proti zkratu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.12 EMC
Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.13 Mechanické funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).

Technická data podle ETIM 9.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Power contactor, AC switching (EC000066)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Contactor (LV) / Power contactor, AC switching (ecl@ss13-27-37-10-03 [AAB718020])
Rated control supply voltage AC 50 Hz
400 - 400 V
Rated control supply voltage AC 60 Hz
440 - 440 V
Rated control supply voltage DC
0 - 0 V
Voltage type for actuating
AC
Number of normally closed contacts as main contact
0
Number of normally open contacts as main contact
3
Type of electrical connection of main circuit
Screw connection
Operating voltage AC 50 Hz
230 - 400 V
Operating voltage AC 60 Hz
230 - 400 V
Rated operation current Ie at AC-1, 400 V
20 A
Rated operation current Ie at AC-3, 400 V
0 A
Rated operation power at AC-3, 400 V
0 kW
Rated operation current Ie at AC-4, 400 V
0 A
Rated operation power at AC-4, 400 V
0 kW
Rated operation power NEMA
0 kW
Number of auxiliary contacts as normally open contact
0
Number of auxiliary contacts as normally closed contact
0
Modular version
No
Width
45 mm
Height
85 mm
Depth
97 mm