Leveringsprogram

Grunnfunksjon
Reststrøm-kretsbryter
Poler
4-polet
Bruk
Jordfeilbryter for boliger og næringsbygg
Nominell strøm [In]
100 A
Nominell kortslutningsfasthet [Icn]
10 kA
Nominiell feilstrøm [IΔN]
0,1 A
Type
Type A
Utløsning
ikke-forsinket s…
Sortiment
PFIM
Sensitivitet
pulsstrømsensetiv
Støtstrømfasthet
betinget støtstrømfast 250 A

Tekniske data

Elektrisk
Standarder og bestemmelser
IEC/EN 61008
Måledriftsspenning [Ue] [Ue]Måledriftsspenning [Ue]
230/400 V AC
Nominell frekvens [f]
50 Hz
Grenseverdier for driftsspenning Testkrets
196 - 456 V AC
Sensitivitet
pulsstrømsensetiv
Nominell isolasjonsspenning [Ui]
440 V
Nominell spenningspulsmotstand [Uimp]
4 kV
Nominell kortslutningsfasthet [Icn]
10 kA
Nominell avbruddskapasitet / nominell feilavbruddskapasitet [Im / IΔm]
1000 A
Levetidelektrisk [Bryteroperasjoner]
≧ 4000
Levetidmekanisk [Bryteroperasjoner]
≧ 20000
Referanser
Hjelpebryter for etterfølgende installasjon
Z-HK 248432
Utløsende signalkontakt for etterfølgende installasjon
Z-NHK 248434
Fjernkontroll og automatisk bryterenhet
Z-FW/LP 248296
Kompakt innkapsling
KLV-TC-4 276241
Tetningsdekselsett
Z-RC/AK-4MU 101062
Mekanisk
Hettemonteringsmål
45 mm
Apparatsokkelmål
80 mm
Monteringsbredde
70 (4TE) mm
montasje
Hurtigfeste med 2 inngrepsposisjoner for DIN-skinne IEC/EN 60715
Kapslingsklasse
IP20, IP40 med egnet skap
Klemmer oppe og nede
Åpne klemmer / løfteklemmer
Klemmebeskyttelse
DGUV VS3, EN 50274
Klemmetverrsnittentrådet
1,5 - 35 mm2
Klemmetverrsnittflertrådet
2 x 16 mm2
Materialtykkelse for skinnesystem
0.8 - 2 mm
Tillatt lager- eller transporttemperatur
-35 - +60 °C
Klimamotstandsdyktighet
25-55 ° C / 90-95 % relativ fuktighet i henhold til IEC 60068-2
Materialtykkelse for skinnesystemmaterialtykkelse
0,8 - 2 mm

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
100 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
18.8 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+60 °C
Hvis du starter ved 40 °C, vil maks tillatt kontinuerlig spenning reduseres med 1,2 % for hver 1 °C
Konstruksjonsdokumentasjon IEC/EN 61439
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.2 Korrosjonsbestandighet
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.1 Varmebestandighet med kappe
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.2 Motstand for isolasjonsmateriale ved vanlig varme
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.3 Motstand for isolasjonsmateriale ved uvanlig varme
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.4 Bestandighet mot UV-stråling
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.5 Løfting
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.6 Slagtest
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.7 Påskrifter
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.3 Kapslingsgrad for kapper
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.4 Luft- og krypestrømlengder
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.5 Beskyttelse mot elektrisk støt
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.6 Montering av driftsmidler
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.7 Innvendige strømkretser og forbindelser
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.8 Kabeltilkoblinger for ledere som føres inn utenfra
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.2 Arbeidsfrekvemt spenningsfasthet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.3 Støtspenningsfasthet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.4 Kontroll av kapper av isolasjonsmaterial
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.10 Oppvarming
Oppvarmingsberegningen ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Eaton leverer dataene for apparatenes varmetap.
10.11 Kortslutningsstyrke
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Standardene for bryterenhetene må følges.
10.12 Elektromagnetisk kompatibilitet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Standardene for bryterenhetene må følges.
10.13 Mekanisk funksjon
Kravene til apparatet er oppfylt hvis opplysningene i instruksjonsheftet (IL) er fulgt.

Tekniske data etter ETIM 7.0

Modulære brytere, sikringer og automater (EG000020) / Jordfeilautomat (EC000003)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Residual current protection system / Residual current circuit breaker (RCCB) (ecl@ss10.0.1-27-14-22-01 [AAB906014])
Poltall
4
Merkespenning
400 Volt
Merkestrøm
100 Amp
Nominell feilstrøm
100 Milli-Amp
Nominell isolasjonspenning Ui
440 Volt
Merkespenningstyrke Uimp
4 kilovolt
Monteringsmetode
DIN-skinne
Lekkasjestrømtype
A
Selektiv beskyttelse
Nei
Korttidsforsinket type
Nei
Kortslutningsfasthet (lcw)
10 Kilo-Amp
Støtstrømskapasitet
0.25 Kilo-Amp
Frekvens
50 Hz
Tilleggsinnretning mulig
Ja
Med forriglingsmekanisme
Ja
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Bredde i antall modulmellomrom
4
Innbyggingsdybde
70.5 Millimeter
Omgivelsestemperatur under drift
-25 - 40 Grad Celsius
Forurensningsgrad
2
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet
1.5 - 16 Kvadratmillimeter
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet
1.5 - 35 Kvadratmillimeter