Leveringsprogram

Sortiment
Lastbryter
Beskyttelsesfunksjon
Lastbryter/hovedbryter
Norm/registrering
IEC, UL
Monteringsteknikk
Fastmontert
Størrelse
N1
Beskrivelse
IEC/EN 60947-2: Effektbryter uten overstrømbeskyttelse (CBI-X) med isolerende karakteristikker og hovedbryterkarakteristikker iht. IEC/EN 60204.
Poltall
3-polet
Standardutstyr
Rammeklemme
bryterstillinger
I, +, 0
Nominell strøm = nominell konstantstrøm [In = Iu]
63 A
Nominell strøm = nominell konstantstrøm [In = Iu]
63 A
Brytekapasitet
SCCR 480Y/277 V 60 Hz [Icu]
35 kA
Kortslutnings-utløser [Irm]
ikke-forsinket [Ii = In x …]
1250 A fast

Tekniske data

Lastbryter
Nominell spenningspulsmotstand [Uimp]Hoverstrømbaner
6000 V
Nominell spenningspulsmotstand [Uimp]Hjelpestrømbaner
6000 V
Måledriftsspenning [Ue]
690 V AC
Nominell strøm = nominell konstantstrøm [In = Iu]
63 A
Nominell strøm = nominell konstantstrøm [In = Iu]
63 A
Kontinuerlig målestrøm [Iu]IEC/EN 60947-3 [Iu]
125 A
Kontinuerlig målestrøm [Iu]UL 489, CSA 22.2 nr. 5.1 [Iu]
125 A
Overspenningskatergori/forurensningsgrad
III/3
Nominell isolasjonsspenning [Ui]
690 V
OmgivelsestemperaturOmgivelsestemperatur lagring
- 40 - + 70 °C
OmgivelsestemperaturDrift
-25 - +70 °C
Monteringsposisjon
loddrett og 90° i alle retninger
  med jordfeilutløser XFI:
- NZM1, N1, NZM2, N2: loddrett og 90° i alle retninger
med plugin-enhet:
- NZM1, N1, NZM2, N2: loddrett, 90° høyre/venstre
med inntrekkbar enhet:
- NZM3, N3: loddrett, 90° venstre
- NZM4, N4: loddrett
med fjernoperatør:
- NZM2, N(S)2, NZM3, N(S)3, NZM4, N(S)4: loddrett og 90° i alle retninger

Energi-innmatingsretning
etter ønske
KapslingsklasseEnhet
i området for betjeningsdelene: IP20 (basiskapslingsklasse9
Kapslingsklassehus
med blindramme: IP40
med dørkoblingshåndtak: IP66
Kapslingsklassekoblingsklemmer
Tunnelklemme: IP10
Faseisolator og båndklemme IP00
Brytekapasitet (UL489, CSA 22.2 No. 5.1)
SCCR 240 V 60 Hz [Icu]
85 kA
SCCR 480Y/277 V 60 Hz [Icu]
35 kA
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning [Icm]
240 V 50/60 Hz [Icm]
187 kA
400/415 V 50/60 Hz [Icm]
105 kA
440 V 50/60 Hz [Icm]
74 kA
525 V 50/60 Hz [Icm]
53 kA
690 V 50/60 Hz [Icm]
17 kA
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning Icn [Icn]
Icu iht. IEC/EN 60947 koblingsrekkefølge O-t-CO [Icu]240 V 50/60 Hz [Icu]
85 kA
Icu iht. IEC/EN 60947 koblingsrekkefølge O-t-CO [Icu]400/415 V 50 Hz [Icu]
50 kA
Icu iht. IEC/EN 60947 koblingsrekkefølge O-t-CO [Icu]440 V 50/60 Hz [Icu]
35 kA
Icu iht. IEC/EN 60947 koblingsrekkefølge O-t-CO [Icu]525 V 50/60 Hz [Icu]
20 kA
Icu iht. IEC/EN 60947 koblingsrekkefølge O-t-CO [Icu]690 V 50/60 Hz [Icu]
10 kA
Ics iht. IEC/EN 60947 koblingsrekkefølge O-t-CO-t-CO [Ics]230 V 50/60 Hz [Ics]
85 kA
Ics iht. IEC/EN 60947 koblingsrekkefølge O-t-CO-t-CO [Ics]400/415 V 50/60 Hz [Ics]
50 kA
Ics iht. IEC/EN 60947 koblingsrekkefølge O-t-CO-t-CO [Ics]440 V 50/60 Hz [Ics]
35 kA
Ics iht. IEC/EN 60947 koblingsrekkefølge O-t-CO-t-CO [Ics]525 V 50/60 Hz [Ics]
10 kA
Ics iht. IEC/EN 60947 koblingsrekkefølge O-t-CO-t-CO [Ics]690 V 50/60 Hz [Ics]
7.5 kA
Levetid, mekanisk [Bryteroperasjoner]
20000
maks. bryterhyppighet
120 S/h
Levetid, elektrisk
400 V 50/60 Hz [Bryteroperasjoner]
10000
415 V 50/60 Hz [Bryteroperasjoner]
10000
690 V 50/60 Hz [Bryteroperasjoner]
7500
< 10 ms
Klemmekapasitet IEC
Standardutstyr
Rammeklemme
Valgfritt tilleggsutstyr
skrutilkobling
Tunnelklemmer
Tilkobling på baksiden
Cu-ledninger, Cu-kablerRammeklemmeentrådet
1 x (10 - 16)
2 x (6 - 16) mm2
Cu-ledninger, Cu-kablerRammeklemmeflertrådet
1 x (10 - 70) 3)
2 x (6 - 25) mm2
Cu-ledninger, Cu-kablerRammeklemme
3) Kan kobles til inntil 95 mm² avhengig av kabelprodusenten.
Cu-ledninger, Cu-kablerTunnelklemmeentrådet
1 x 16 mm2
Cu-ledninger, Cu-kablerTunnelklemmeflertrådet1 hull
1 x (25 - 95) mm2
Cu-ledninger, Cu-kablerSkrutilkobling og tilkobling bakdirekte på bryterenentrådet
1 x (10 - 16)
2 x (6 - 16) mm2
Cu-ledninger, Cu-kablerSkrutilkobling og tilkobling bakdirekte på bryterenflertrådet
1 x (25 - 70) 3)
2 x 25 mm2
Cu-ledninger, Cu-kablerSkrutilkobling og tilkobling bakdirekte på bryteren
3) Kan kobles til inntil 95 mm² avhengig av kabelprodusenten.
AI-ledninger, AI-kablerTunnelklemmeentrådet
1 x 16 mm2
AI-ledninger, AI-kablerTunnelklemmeflertrådet1 hull
1 x (25 - 95) mm2
AI-ledninger, AI-kablerSkrutilkobling og tilkobling bakdirekte på bryterenentrådet
1 x (10 - 16)
2 x (10 - 16) mm2
AI-ledninger, AI-kablerSkrutilkobling og tilkobling bakdirekte på bryterenflertrådet
1 x (25 - 35)
2 x (25 - 35) mm2
Cu-bånd (antall segmenter x bredde x lamellstyrke)Rammeklemme [min.]
2 x 9 x 0.8 mm
Cu-bånd (antall segmenter x bredde x lamellstyrke)Rammeklemme [maks.]
9 x 9 x 0.8 mm
Cu-skinne (bredde x tykkelse) [mm]Skrutilkobling og tilkobling bakskrutilkobling
M6
Cu-skinne (bredde x tykkelse) [mm]Skrutilkobling og tilkobling bakdirekte på bryteren [min.]
12 x 5 mm
Cu-skinne (bredde x tykkelse) [mm]Skrutilkobling og tilkobling bakdirekte på bryteren [maks.]
16 x 5 mm
Klemmekapasitet NA
Cu-ledninger, Cu-kablerRammeklemmemassiv
1 x (12 - 6) AWG
Cu-ledninger, Cu-kablerRammeklemmeflertrådet
1 x (4 - 2/0) AWG/kcmil
Cu-ledninger, Cu-kablerTunnelklemmemassiv
1 x 6 AWG
Cu-ledninger, Cu-kablerTunnelklemmeflertrådet1 hull
1 x (4 - 3/0) AWG/kcmil
Cu-ledninger, Cu-kablerSkrutilkobling og tilkobling bakdirekte på bryterenmassiv
1 x (12 - 6)
2 x (9 - 6) AWG
Cu-bånd (antall segmenter x bredde x lamellstyrke)Rammeklemme [min.]
2 x 9 x 0.8 mm
Cu-bånd (antall segmenter x bredde x lamellstyrke)Rammeklemme [maks.]
9 x 9 x 0.8 mm
Cu-skinne (bredde x tykkelse) [mm]Skrutilkobling og tilkobling bakskrutilkobling
M6
Cu-skinne (bredde x tykkelse) [mm]Skrutilkobling og tilkobling bakdirekte på bryteren [min.]
12 x 5 mm
Cu-skinne (bredde x tykkelse) [mm]Skrutilkobling og tilkobling bakdirekte på bryteren [maks.]
16 x 5 mm

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
63 A
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
6.69 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+70 °C
Konstruksjonsdokumentasjon IEC/EN 61439
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.2 Korrosjonsbestandighet
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.1 Varmebestandighet med kappe
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.2 Motstand for isolasjonsmateriale ved vanlig varme
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.3 Motstand for isolasjonsmateriale ved uvanlig varme
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.4 Bestandighet mot UV-stråling
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.5 Løfting
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.6 Slagtest
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.7 Påskrifter
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.3 Kapslingsgrad for kapper
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.4 Luft- og krypestrømlengder
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.5 Beskyttelse mot elektrisk støt
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.6 Montering av driftsmidler
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.7 Innvendige strømkretser og forbindelser
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.8 Kabeltilkoblinger for ledere som føres inn utenfra
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.2 Arbeidsfrekvemt spenningsfasthet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.3 Støtspenningsfasthet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.4 Kontroll av kapper av isolasjonsmaterial
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.10 Oppvarming
Oppvarmingsberegningen ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Eaton leverer dataene for apparatenes varmetap.
10.11 Kortslutningsstyrke
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Standardene for bryterenhetene må følges.
10.12 Elektromagnetisk kompatibilitet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Standardene for bryterenhetene må følges.
10.13 Mekanisk funksjon
Kravene til apparatet er oppfylt hvis opplysningene i instruksjonsheftet (IL) er fulgt.

Tekniske data etter ETIM 8.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Effektbryter for trafo-, generator- og anleggsvern (EC000228)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Circuit breaker for power transformer, generator and system protection (ecl@ss10.0.1-27-37-04-09 [AJZ716013])
Nominell kontinuerlig strøm Iu
63
Merkespenningsområde
690 - 690
Nominell verdi kortslutningsbryteevne lcu ved 400 V, 50 Hz
50
Innstillingsområde for overlastutløser
0 - 0
Innstillingsområde for kortvarig forsinket kortslutningsutløser
0 - 0
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser
1250 - 1250
Integrert jordfeilvern
Nei
Tilkoblingstype hovedstrømkrets
Rammeklemme
Apparatkonstruksjon
Innbyggingsapparat, fastmontert
Egnet for montasje på DIN-skinne
Nei
Montering på DIN skinne mulig
Ja
Antall hjelpekontakter normalt lukket
0
Antall hjelpekontakter normalt åpne
0
Antall hjelpekontakter som veksler
0
Utløsermelder tilgjengelig
Nei
Med integrert underspenningsutløser
Nei
Antall poler
3
Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets
Foran
Utførelse av betjeningselement
Vippearm
Komplett apparat med beskyttelsesenhet
Ja
Integrert motordrift
Nei
Motordrift som opsjon
Nei
Beskyttelsesklasse IP
IP20

Godkjenninger

Product Standards
UL 489; IEC 60947-2; CE marking
UL File No.
E148671
UL Category Control No.
WJAZ
North America Certification
UL listed
Specially designed for North America
Yes
Suitable for
Feeder circuits, branch circuits
Current Limiting Circuit-Breaker
No
Max. Voltage Rating
480Y/277 V
Degree of Protection
IEC: IP20; UL/CSA Type: -

Karakteristikker

Karakteristikk
1230DIA-3
Karakteristikk
1230DIA-13

Dimensjoner

123X039
① Utblåsningsrom, minsteavstand til andre deler
123X506