Dodavatelský program

Příslušenství
Sběrnicový adaptér
Certifikace podle UL 508
K montáži na měděné přípojnice s roztečí středů 60 mm, pro tloušťky sběrnic 5 mm a 10 mm
Jmenovitý povozní proud 63 A
Pro přímou spouštěčovou kombinaci
Použitelné pro
Sběrnicový adaptér PKZ2
jmenovité provozní napětí [Ue]
690 V
Jmenovitý proud [Ie]
63 a
Průřez vedení
AWG 8
(10 mm²)
Šířka adaptéru
72 mm
Délka adaptéru
260 mm
Přístrojová lišta DIN
2 Počet
Šířka adaptéru
72 mm
Použitelný pro
PKZM4, PKE65 + DILM(C)17
PKZM4, PKE65 + DILM(C)25
PKZM4, PKE65 + DILM(C)32
PKZM4, PKE65 + DILM(C)40
PKZM4, PKE65 + DILM(C)50
PKZM4, PKE65 + DILM(C)65

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
63 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
6.9 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
0 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+55 °C
Ověření konstrukce ČSN EN 61439
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.2 Odolnost proti korozi
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.1 Tepelná odolnost pláště
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.2 Odolnost izolačních materiálů proti normálnímu teplu
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.3 Odolnost izolačního materiálu proti nadměrnému teplu
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.4 Odolnost proti UV záření
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.6 Nárazová zkouška
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí plášťů
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.4 Vzdušných vzdáleností a povrchových cest
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana před úrazem elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Instalace přístrojů
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Vnitřní proudové okruhy a spojení
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.8 Připojení pro vodiče přivedené zvenku
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.2 Provozní elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.3 Odolnost proti rázovému napětí
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.4 Zkouška plášťů z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.10 Zahřívání
Za výpočet zahřívání zodpovídá výrobce rozvaděčů. Firma Eaton dodává údaje k ztrátovému výkonu přístrojů.
10.11 Odolnost proti zkratu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.12 EMC
Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.13 Mechanické funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).

Technická data podle ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Busbar adapter (EC001531)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Kolejnicový rozvod (nízkonapetové) / Busbar adapter (low-voltage switching technology) (ecl@ss10.0.1-27-37-03-04 [ACN951011])
Mounting rail armament
2 mounting rails
Type of electric connection
Round conductor
Rated current In
63 A
Min. busbar thickness
5 mm
Max. busbar thickness
10 mm
Width of the adapter
72 mm
Rail width
35 mm
Busbar distance
60 mm

aprobace,

Product Standards
UL 508A; CSA-C22.2 No. 14; IEC60439-1; CE marking
UL File No.
E300273
UL Category Control No.
NMTR; NMTR7
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada
Specially designed for North America
No
Max. Voltage Rating
600 V AC

Rozměry

1210DIM-35