Dodavatelský program

Příslušenství
Sběrnicový adaptér
K montáži na měděné přípojnice s roztečí středů 60 mm, pro tloušťky sběrnic 5 mm a 10 mm
Jmenovitý povozní proud 32 A
Pro přímou spouštěčovou kombinaci
Použitelné pro
Sběrnicový adaptér PKZ0, PKE
jmenovité provozní napětí [Ue]
690 V
Jmenovitý proud [Ie]
32 a
Průřez vedení
AWG 10
(6 mm²)
Šířka adaptéru
45 mm
Délka adaptéru
200 mm
Přístrojová lišta DIN
2 Počet
Šířka adaptéru
45 mm
Použitelný pro
PKZM0, PKE + DILM(C)17
PKZM0, PKE + DILM(C)25
PKZM0, PKE + DILM(C)32
Poznámky
V kombinaci s jednotlivými součástmi PKZM0, PKE a DILM použijte elektrický kontaktní modul PKZM0 XM32DE.
Kompletně namontovaná a vyzkoušená kombinace s MSC-D...

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
32 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
2.4 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
0 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+55 °C
Ověření konstrukce ČSN EN 61439
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.2 Odolnost proti korozi
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.1 Tepelná odolnost pláště
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.2 Odolnost izolačních materiálů proti normálnímu teplu
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.3 Odolnost izolačního materiálu proti nadměrnému teplu
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.4 Odolnost proti UV záření
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.6 Nárazová zkouška
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí plášťů
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.4 Vzdušných vzdáleností a povrchových cest
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana před úrazem elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Instalace přístrojů
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Vnitřní proudové okruhy a spojení
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.8 Připojení pro vodiče přivedené zvenku
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.2 Provozní elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.3 Odolnost proti rázovému napětí
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.4 Zkouška plášťů z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.10 Zahřívání
Za výpočet zahřívání zodpovídá výrobce rozvaděčů. Firma Eaton dodává údaje k ztrátovému výkonu přístrojů.
10.11 Odolnost proti zkratu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.12 EMC
Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.13 Mechanické funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).

Technická data podle ETIM 8.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Busbar adapter (EC001531)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Kolejnicový rozvod (nízkonapetové) / Busbar adapter (low-voltage switching technology) (ecl@ss10.0.1-27-37-03-04 [ACN951011])
Mounting rail armament
2 mounting rails
Type of electric connection
3 conductors AWG 10
Rated current In
32 A
Min. busbar thickness
5 mm
Max. busbar thickness
10 mm
Width of the adapter
45 mm
Rail width
35 mm
Busbar distance
60 mm