Dodavatelský program

Sortiment
Příslušenství
Příslušenství
Časové funkční bloky
Popis
Lze přepínat časové rozsahy
včetně ochranných členů
nelze kombinovat s vrchními pomocnými kontakty
Zpožděný přítah
US
24 V AC/DC
Časová základna
5 - 100 s
0,5 - 10 s
0,05 - 1 s
nastavitelný
Použitelný pro
DILMF32…
DILMF25…
DILMF14…
DILMF11…
DILMF7
DILA…
DILMP32-DILMP45
DILMP20…
DILM7 - DILM38

Technická data

Všeobecně
Normy a ustanovení
DIN EN 61812, IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA
Životnost, mechanickéovládaní AC [Spínací cykly]
3 x 106
Životnost, mechanickéovládaní DC [Spínací cykly]
3 x 106
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN EN 60068-2-30
Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN 60068-2-78
Okolní teplotaOtevřený
-25 - +60 °C
Okolní teplotav krytu
- 25 - 40 °C
Okolní teplotaSkladování
- 40 - 80 °C
Poloha při montáži
libovolná kromě zavěšené
Mechanická otřesuvzdornost (ČSN EN 60068-2-27)Polosinusový otřes, 10 mszapínací kontakt
6 g
Mechanická otřesuvzdornost (ČSN EN 60068-2-27)Polosinusový otřes, 10 msV = vypínací kontakt
6 g
Stupeň krytí
IP20
Krycí lišta při svislém ovládání zepředu (EN 50274)
bezpečné proti dotyku prstem nebo dlaní
Hmotnost
0.08 kg
Svorkové výkonyJednožilový
2 x (0,75 - 1,5)
1 x (0,75 - 2,5) mm2
Svorkové výkonyJemně slaněný vodič s dutinkou
2 x (0,75 - 1,5)
1 x (0,75 - 1,5) mm2
Svorkové výkonyPlný nebo slaněný vodič
18 - 14 AWG
Připojovací šrouby
M3,5
Šroubovák pozidriv
2 Velikost
Plochý šroubovák
1 x 6
0.8 x 5.5 mm
max. kroutící moment
1.2 Nm
Kontakty
Jmenovité impulzní výdržné napětí [Uimp]
4000 V AC
Přepěťová kategorie/stupeň znečištění
III/3
Jmenovité izolační napětí [Ui]
250 V AC
Jmenovité provozní napětí [Ue]
250 V
Jmenovitý pracovní proud [Ie ]AC-15220 V 230 V 240 V [Ie]
3 A
Jmenovitý pracovní proud [Ie ]DC-13 DC-13 L/R - 15 msKontakty v sériích:1 [24 V]
1 a
Jmenovitý pracovní proud [Ie ]DC-13 DC-13 L/R - 15 msKontakty v sériích:1 [60 V]
0.2 a
Jmenovitý pracovní proud [Ie ]DC-13 DC-13 L/R - 15 msKontakty v sériích:1 [110 V]
0.2 a
Jmenovitý pracovní proud [Ie ]DC-13 DC-13 L/R - 15 msKontakty v sériích:1 [220 V]
0.1 a
Jmenovitý pracovní proud [Ie ]DC-13 DC L/R ≦ 50 msKontakty v sériích:1 [24 V]
1 a
Jmenovitý pracovní proud [Ie ]DC-13 DC L/R ≦ 50 msKontakty v sériích:1 [60 V]
0.2 a
Jmenovitý pracovní proud [Ie ]DC-13 DC L/R ≦ 50 msKontakty v sériích:1 [110 V]
0.2 a
Jmenovitý pracovní proud [Ie ]DC-13 DC L/R ≦ 50 msKontakty v sériích:1 [220 V]
0.1 a
Jmenovitý pracovní proud [Ie ]DC-13 DC-13 L/R - 300 msKontakty v sériích:1 [24 V]
1 a
Jmenovitý pracovní proud [Ie ]DC-13 DC-13 L/R - 300 msKontakty v sériích:1 [60 V]
0.2 a
Jmenovitý pracovní proud [Ie ]DC-13 DC-13 L/R - 300 msKontakty v sériích:1 [110 V]
0.2 a
Jmenovitý pracovní proud [Ie ]DC-13 DC-13 L/R - 300 msKontakty v sériích:1 [220 V]
0.1 a
Bezpečná izolace podle ČSN EN 61140mezi cívkou a pomocnými kontakty
250 V AC
Bezpečná izolace podle ČSN EN 61140mezi pomocnými kontakty
250 V AC
Smluvený tepelný proud [Ith]
4 a
Jmenovitý zkratový výkon bez svářenímax. tavná pojistka
4 A gG/gL
Magnetické systémy
Rozsah napětíZapínací napětíProvozováno se střídavým proudem [Zapínání]
0.85 - 1.1 x Uc
Rozsah napětíZapínací napětíProvozováno se stejnosměrným proudem [Zapínání] [Zapínání]
0.7 - 1.2 x Uc
Příkon60 °C [Přidržení]
2 VA
Příkonovládaní AC [Přidržení]
1.8 W
ED
100 % ED
Maximální pracovní frekvenceMax. četnost spínání
3600 Počet operací/hod
Maximální pracovní frekvencelze kombinovat s pomocným kontaktem
360 Počet operací/hod
smluvený tepelný proud Ith = Ie AC-1Zpožděný přítah
< 50 ms
smluvený tepelný proud Ith = Ie AC-1Zpožděný odpad
< 200 ms
ovládaní AC, 50 Hz [Odchylka]
< 5 %
Připravenost k opakování (po uplynutí 100 % času doběhu)
70 ms
čas přepnutí kontaktuDILM32-XTEE11/DILM32-XTED11 [tu]
10 ms
čas přepnutí kontaktuDILM32-XTEY20 [tu]
50 ms
Poznámky
Upozornění
Pro napětí sepnutí ovládaní DC platí: Čisté stejnosměrné napětí, třífázový můstkový usměrňovač nebo vyhlazené dvojpulsní můstkové usměrnění
Pro max. hodnotu pojistky ochrany proti zkratu platí: Charakteristiky čas / proud podle vloženého listu „Tavné pojistky“ (na vyžádání).
Pro provozní jmenovitý proud DC-13 platí: Zapínací a vypínací podmínky podle DC-13, L/R konstantní podle údaje
Výkonové parametry schválených typů
Pomocné kontaktyŘídicí provozovládaní AC
B300
Pomocné kontaktyŘídicí provozovládaní DC
R300
Pomocné kontaktyVšeobecné použitíAC
240 V
Pomocné kontaktyVšeobecné použitíAC
5 a
Pomocné kontaktyVšeobecné použití DC
24 V
Pomocné kontaktyVšeobecné použití DC
5 a
Jmenovitý zkratový proudZákladní jmenovitý výkonSCCR
5 kA
Jmenovitý zkratový proudZákladní jmenovitý výkonmax. pojistka
125 a
Jmenovitý zkratový proudZákladní jmenovitý výkonmax. CB
125 a
Jmenovitý zkratový proud480 V nedokonalý zkratSCCR (Pojistka)
10/100 kA
Jmenovitý zkratový proud480 V nedokonalý zkratmax. pojistka
125/70 Class J a
Jmenovitý zkratový proud480 V nedokonalý zkratSCCR (CB)
10/65 kA
Jmenovitý zkratový proud480 V nedokonalý zkratmax. CB
50/32 a
Jmenovitý zkratový proud600 V nedokonalý zkratSCCR (Pojistka)
10/100 kA
Jmenovitý zkratový proud600 V nedokonalý zkratmax. pojistka
125/125 Class J a
Jmenovitý zkratový proud600 V nedokonalý zkratSCCR (CB)
10/22 kA
Jmenovitý zkratový proud600 V nedokonalý zkratmax. CB
50/32 a

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
0 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
1.8 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+60 °C
Ověření konstrukce ČSN EN 61439
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.2 Odolnost proti korozi
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.1 Tepelná odolnost pláště
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.2 Odolnost izolačních materiálů proti normálnímu teplu
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.3 Odolnost izolačního materiálu proti nadměrnému teplu
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.4 Odolnost proti UV záření
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.6 Nárazová zkouška
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí plášťů
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.4 Vzdušných vzdáleností a povrchových cest
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana před úrazem elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Instalace přístrojů
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Vnitřní proudové okruhy a spojení
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.8 Připojení pro vodiče přivedené zvenku
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.2 Provozní elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.3 Odolnost proti rázovému napětí
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.4 Zkouška plášťů z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.10 Zahřívání
Za výpočet zahřívání zodpovídá výrobce rozvaděčů. Firma Eaton dodává údaje k ztrátovému výkonu přístrojů.
10.11 Odolnost proti zkratu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.12 EMC
Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.13 Mechanické funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).

Technická data podle ETIM 9.0

Relays (EG000019) / Timer block (EC002060)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Component for low-voltage switching technology / Timer block attachment (ecl@ss13-27-37-13-08 [ACN996016])
Switching function
Operating delayed
Setting time
0.05 - 100 s
Number of contacts as normally open contact
1
Number of contacts as normally closed contact
1
Number of contacts as change-over contact
0
Operating principle
Electronic

aprobace,

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified